21 junij 2019

Nova spletna stran društva

.

Spoštovani bralci!

Naše novice lahko od zdaj naprej spremljate na društveni novi spletni strani http://sdutsj.si/.

.

25 marec 2019

Scripta Manent: Vabilo k oddaji prispevkov

Vabilo k oddaji prispevkov za revijo Scripta Manent na temo Prevajalstvo in tuji jeziki stroke

Čeprav imata prevajalstvo in tuji jeziki stroke skupne tematike, raziskovalno polje in metode raziskovanja, pa so povezave med obema vedama neraziskane. Znanstveno in tehniško prevajanje različnih področij, npr. pravnega, tehničnega, finančnega idr., je prav posebej tesno povezano z jeziki stroke. Znanstvene in tehniške prevajalce na eni ter uporabnike tujih jezikov stroke na drugi strani družijo nekatere skupne prakse: uporaba istih terminoloških in leksikoloških virov, udejanjanje jezikovnih politik  in razvijanje podobnih zmožnosti. V naslednji tematski številki revije Scripta Manent želimo osvetliti odnos med jeziki stroke in prevajalstvom z raziskavami tematik, ki so obema področjema skupne. Pričakujemo prispevke z jasno opredeljenimi teoretičnimi izhodišči in rezultati, ki so relevantni za pedagoško prakso.

Gostujoča urednica: Inna Kozlova Mikurova, Avtonomna univerza v Barceloni, Španija

Pomembni podatki in datumi
Avtorje prosimo, da pri pripravi prispevkov sledijo navodilom za avtorje na spletni strani revije: http://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/about/submissions#authorGuidelines
Sprejemamo prispevke v angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini ali slovenščini, praviloma v jeziku, ki ga prispevek obravnava. Pričakovana dolžina prispevkov je 8000 besed.
Rok za oddajo prispevkov: 26. 5. 2019
Več informacij na spletni strani revije: http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/index.html.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko vedno obrnete na uredništvo na naslovu scripta.manent@sdutsj.edus.si.

07 marec 2019

Skupščina SDUTSJ - marec 2019

V četrtek, 7. marca smo se članice srečale na redni letni skupščini. Izvedle smo redne volitve, poročale o dejavnostih in dogodkih društva v preteklem letu ter naredile načrt dela za tekoče leto. Dejavnosti in dogodkov bo precej. Letos tudi začenjamo s pripravami na našo drugo mednarodno znanstveno konferenco, ki bo naslednje leto. Prilagamo nekaj fotografij s srečanja.31 januar 2019

Januarska delavnica o tipologiji nalog

Delavnica: četrtek. 24. januar 2019, ob 11.00
Izvajalka: doc. dr. Darja Mertelj, aktivna članica SDUTSJ
Naslov: Tipologija nalog pri poučevanju/učenju TSJ


Učitelji tujega strokovnega jezika se srečujemo z izzivi pisanja učbenikov in drugih študijskih gradiv. Januarska delavnica je naslovila te izzive s postavitvijo teoretskih temeljev in nadgradnjo s praktičnimi primeri. Tu je nekaj vtisov zadovoljnjih udeleženk:

"Odlično pripravljena delavnica, z natančno izdelanim kažipotom in ponazoritvenimi primeri. Delo je potekalo v prijetnem in dinamičnem skupinskem vzdušju, kjer je vsakdo lahko našel možnost za razmislek o učnih gradivih in o svojem prispevku za učinkovito delo v razredu. Delavnica je ponudila tudi dobro premišljena izhodišča za pripravo še ustreznejših tipov nalog za delo v razredu." 

"Hvala Darji, da sem lahko prevetrila svoj "knowhow" o tipologiji nalog, ki sem ga nadgradila s skrbno pripravljenimi sodobnimi spoznanji stroke in svojimi izkušnjami."

"Darja nam je s svojo izjemno dobro pripravo in razlago ter s pozitivno energijo osvetlila številne teoretke in praktične vidike pisanja učbeniškega gradiva."

"Delavnica mi je prinesla osvežitev in nadgradnjo znanja ter izjemno plodno in zanimivo debato ob predstavljenih iztočnicah in analizi učbenikov. "

"Darja Mertelj nas je seznanila s pomembnimi pristopi pri poučevanju tujega strokovnega jezika, ki pa so uporabni tudi pri poučevanju (jezikov) na splošno in bi morali biti sestavni del vseh (jezikovnih) didaktik. Na privlačen način nam je predstavila ključne teorije in jih ponazorila tudi v praksi na praktičnih primerih."


18 junij 2018

Delavnica o prevajalskih orodjih s Špelo Vintar

Delavnica, četrtek. 14. junij 2018, ob 10.00
Izvajalka: prof. dr. Špela Vintar, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za prevajalstvo
Naslov: Prevajalska orodja

Na vroč junijski dan smo nabirale nova znanja in vsebine o prevajalskih orodjih, ki jih je skrbno pripravila in nam jih sistematično predajala prof. Špela Vintar. Tu je nekaj komentarjev zadovoljnjih udeleženk:

"Špela Vintar nas je popeljala skozi internetna orodja, ki omogočajo hitrejše in bolj učinkovito prevajanje. Seznanila nas je z razlikami v učinkovitosti med statističnimi in neuronskimi prevajalniki. Pokazala nam aplikacije za ustvarjanje terminoloških slovarjev in dala napotke za ustvarjanje terminoloskih slovarjev s študenti. Delavnica je potekala v prijetnem vzdušju."

"Verjetno se vsak, ki se ukvarja s tujim jezikom, sreča tudi s prevajanjem. Zato sem od delavnice pričakovala dober vpogled v spletna orodja in ga tudi dobila. Špela nam je na razumljiv in simpatičen način razložila še več od tega!"

"Delavnica s Špelo Vintar je bila zame pravi navdih za delo s strokovnimi besedili, tudi s študenti. Preizkusila sem več prevajalnikov in se naučila uporabljati MateCat."
 "V okviru delavnice nas je Špela Vintar v prijetnem delovnem vzdušju vpeljala v delo s prevajalskimi orodji, ki jih bomo lahko koristno uporabile pri svojem delu."

"Izredno zadovoljna in hvaležna prof. Špeli Vintar za prejeto znanje in gradivo (čaka torej še počitniško delo ob gradivu), Darji za zanimiv uvod v "tradicionalno ekskurzijo" in Vidi za skrbno izbrane uvodne besede."

"Praktično uporabno in - kot je to že običajno za društvene delavnice - dobro za dušo in telo."

Tu pa še nekaj slik iz albuma: