21 februar 2014

Znanstvena konferenca SDUTSJ


Letošnja nevarno nagajiva zima nam je prinesla tudi znanstveno konferenco Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke, ki se je 7. februarja 2014 odvijala v prostorih Fakultete za upravo v Ljubljani.
Po pozdravnih nagovorih organizatorjev je udeležence konference nagovoril rektor Univerze v Ljubljani, Ivan Svetlik.
Konferenca se je pričela s plenarnim predavanjem Mojce Jarc in Vide Zorko, z naslovom Raziskovanje tujega jezika stroke v slovenskem visokem šolstvu. Sledili so štirje sklopi predavanj z naslednjimi naslovi:
 • (Ne)stalnost v tujejezikovnem poučevanju/učenju ob prehodu na visokošolsko ustanovo (Slavica Čepon)
 • Izzivi pri usvajanju angleškega strokovnega in znanstvenega naravoslovno-tehniškega jezika v slovenskem visokem šolstvu (Mojca M. Hočevar)
 • Vpliv bolonjske prenove na razvoj nemškega jezika stroke (Margit Horvath)
 • Sedem let po prenovi: izzivi, vplivi in posledice bolonjske reforme na programe nemškega jezika stroke na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (Vita Kilar)
 • Medkulturnost: razlike med nemškimi in slovenskimi poslovneži (Silvija Tintor)
 • Izzivi pri usvajanju pravne terminologije in prevajanju pravnih besedil s študenti (Andreja Pignar Tomanič)
 • Poučevanje jezika turističnega vodenja z avdio vodniki (Šarolta Godnič Vičič)
 • Vloga, učni cilji in izzivi uporabe avtentičnih video gradiv pri pouku angleščine kot TJS na visokošolski ravni (Violeta Jurkovič)
 • Predstavitev (dela) raziskave o razvijanju tuje jezikovne sporazumevalne zmožnosti za poslovne sestanke v angleškem jeziku (Mateja Dostal)
 • Modalni glagoli in modalnosti v strokovnih logističnih besedilih (Polona Vičič in Klementina Jurančič)
 • Vidiki določitve ključnih besed in besednih zvez s področja računovodstva kot podpora izdelavi gradiv za poučevanje računovodske terminologije v angleškem jeziku (Nataša Gajšt)
 • Nemščina kot jezik stroke na srednjih in višjih strokovnih šolah: medpredmetno povezovanje kot priložnost in izziv (Jelka Bajželj)
Predavanjem je sledila zanimiva razprava, v kateri so udeleženci posredovali svoje pozitivne izkušnje s poučevanjem jezika stroke ter podali predloge glede izboljšave trenutnega stanja. Strinjali smo se, da bi se del težav dalo razrešiti z nenehnim raziskovanjem, povezovanjem, strokovnim izobraževanjem in odpiranjem navzven. Zavzeli smo se tudi za večjo prepoznavnost Društva v slovenskem okolju in še aktivnejše udejstvovanje članov, ki so tudi sicer v vseh letih obstoja društva izredno dejavni. Prijetne gostiteljske prostore smo skoraj neradi zapustili, saj se je po končanem programu porodilo še veliko idej in vprašanj, o katerih smo želeli govoriti s kolegi. Tako smo pogovor nadaljevali še na poti proti domu, proti severu in proti jugu.

Dubravka in Mojca

4 komentarji:

Anonimni pravi ...

Super sta to zapisali, Dubravka in Mojca! Hvala! Slikice so pa tudi zelo fajn!
Šarolta

Anonimni pravi ...

Hvala obema, lepo! Violeta

Anonimni pravi ...

Kako smo se imele lepo in koristno!
LP Slavi

Anonimni pravi ...

Super je bilo!
Lp, Nataša