07 avgust 2008

Vloga jezikov v izobraževanju

Violeta nam je v Forumu posredovala informacijo o konferenci JEZIKI V IZOBRAŽEVANJU, ki bo 25. in 26. septembra 2008 v Ljubljani. Cilji konference so zanimivi:
  • Vpogled v smeri razvoja jezikovne politike v Evropi in RS ter njen vpliv na oblikovanje jezikovne politike v izobraževanju.
  • Repertoar sporazumevalnih kompetenc posameznika oziroma družbe.
  • Vloge slovenšcine v izobraževanju na Slovenskem.
Še posebej zanimiva se mi zdi prva točka. Glede na to, da je bilo delo Sveta za jezike MŠŠ malo čutiti še v obdobju, ko je ta (vsaj na papirju) deloval, kaj lahko rečemo na sedanje stanje, ko svet niti na papirju ne deluje, ker MŠŠ ni našla niti toliko dobre volje, da bi imenovala nove člane v svet, ko jim je prenehal mandat?! In sedaj, v času predvolilnih spopadov, organizirajo mednarodno konferenco o jezikih v izobraževanju?

Upam, da bodo udeleženci konference premogli dovolj kritičnosti, da pokažejo na cesarja brez oblačil, novinarji pa toliko dostojanstva, da ne bodo citirali PR sporočil MŠŠ, ampak bodo zapisali, kar bodo slišali in upam tudi razbrali iz prispevkov na posvetu (seveda, če bodo zmogli takšen napor - redki med njimi ga).