25 avgust 2011

Strokovna ekskurzija v Mojstrani


Prvo letno strokovno srečanje s pohodom, ki ga je organizirala in vodila Melita, je bilo nepozabno. Melita je ves program tako dobro zastavila, da smo se ga lahko časovno v celoti držale in tako dan napolnile z ogledom Slovenskega planinskega muzeja, pohodom do slapa Peričnik in okrog njega, obiskom ekološke domačije in kosilom v domači gostilni Pr' Katr'. Bilo je hoje, smeha, klepeta, spoznavanja novega in uživanja v naravi. Najbolje naše vtise povzame odziv ene od prisotnih:

"Ahhhhh, kako je bilo meni včeraj fajn in življenje nadvse lepo!"

Da si boste lažje predstavljali, kako lepo je bilo, si oglejte fotostrip.

Hvala, Melita!


23 avgust 2011

Jesen prihaja: Razvijanje tekočnosti

Pri posodabljanju učnih gradiv za poučevanje tujega jezik stroke pride prav vsak navdih: zanimiv članek ali posnetek, zanimive vaje v delih drugih avtorjev, vpogled v pristope drugih učiteljev in podobno. Prav poseben navdih so tudi predavanja strokovnjakov. To velja tudi za predavanje Paula Nationa o razvijanju tekočnosti (anglisti ga v glavnem poznamo po publikacijah na temo besedišča angleškega jezika, njegovega usvajanja in poučevanja). Posnetek je vsekakor vreden ogleda kot tudi premisleka o tem, kako se razvijanja tekočnosti lotevamo s svojimi gradivi. Nation namreč meni, da bi morali 25% časa v razredu porabiti za razvijanje tekočnosti. Tudi če se s tem deležem ne strinjate, boste mogoče zvedeli kaj koristnega - še posebej o tem, kako lahko razvijamo tekočnost govora in branja. Priporočam.

19 avgust 2011

Jesen prihaja: Ikone za naše nove e-učilnice

Ikone so že vgrajene v predlogo, ki jo izberemo za svojo e-učilnico. Dodatne ikone pa vseeno pridejo prav pri oblikovanju nekaterih vsebin na spletnih straneh, ki jih znotraj e-učilnice oblikujemo: npr. knjiga pred vajo za bralno razumevanje, slušalke za slušno razumevanje ipd. Vsebina z njimi dobi neko dodatno, prijaznejšo dimenzijo.

Najti dobre in brezplačne ikone običajno ni lahko, ko je časa malo. Iskanje po Googlovih sličicah pa velikokrat tudi ne prinese tega, kar potrebujemo. Seveda lahko uporabljamo ikone, ki jih dobimo s programi, vendar so običajno te že tako pogosto videne, da nam ne ustrezajo. V takšnih primerih bi priporočala dve spletni strani.

Ena od mojih priljubljenih strani za iskanje ikon je Icons.etc. Ikone so organizirane glede na izgled (66 različnih rešitev) in na temo, kar olajša iskanje s predlogo skladnih ikon. Ikone lahko uporabljamo za vse namene (tudi pridobitniške), avtorjev pa pri tem ni potrebno navesti.
Všeč mi je tudi IconFinder. Na njem ikone iščemo s pomočjo ključnih besed. Glede na to, da so avtorji ikon različni in da se licence ikon razlikujejo, je dobro, če svoje iskanje filtriramo glede na namen rabe ikon. Izbiramo lahko med "No licesce filtering", "Allowed for commercial use" in "Allowed for commercial use (no link required)".

Kje pa iščete ikone vi?

17 avgust 2011

Zanimivo o osebnih zaimkih

Scientific American je objavil zanimiv pogovor z Jamesom Pennebakerjem (University of Texas, Austin) z naslovom "The Secret Language Code". Nenavadno je namreč za psihologa, da proučuje rabo osebnih zaimkov v besedilih. Pennebakerju se je začel zanimati za rabo osebnih zaimkov, ko je slučajno opazil, da se ti v dnevniških zapisih, ki jih pišejo njegovi pacienti, spreminjajo. To ga je napeljalo k proučevanju razlik v rabi zaimkov med moškimi in ženskami, med suicidalnimi pesniki/pisatelji in tisimi, ki to niso bili, pa tudi v rabi zaimkov v naših elektronskih sporočilih (vpliv družbenega statusa).

Pogovor je vsekakor zanimiv, čeprav se zdi Pennebakerjev pristop precej poenostavljen. Korpusne jezikoslovne študije so namreč že precej povedale o rabi osebnih zaimkov. Morebiti pa je to priložnost za koga, da združi obe veji raziskav. ;)