16 marec 2018

Skupščina SDUTSJ - marec 2018

V četrtek, 15. marca smo se članice srečale na redni letni skupščini. Poročali smo o dejavnistih in dogodkih društva v preteklem letu, predstavili novo strategijo društva do leta 2020 ter naredili načrt dela za tekoče leto. Dogodki bodo pestri in o njih vas bomo redno obveščali. Za vse, ki se nam na srečanju niste mogli pridružiti, prilagamo slikanico z utrinki.

14 marec 2018

Projekt "Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov"

Posredujemo vam informacijo o brezplačni pomoči pri izdelavi, objavi in promociji slovarskih virov, ki je na voljo avtorjem:
"V okviru projekta "Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov", ki se bo v letih 2018 in 2019 financiral s sredstvi Ministrstva za kulturo, bosta Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP) ter podjetje Amebis v okviru odobrenih finančnih sredstev avtorjem slovarskih virov nudila brezplačno pomoč pri njihovi izdelavi, objavi in promociji.
V poplavi novih tujih izrazov moramo Slovenci sami poskrbeti za njihovo slovenjenje, če želimo še naprej uporabljati slovenski jezik tudi na posameznih strokovnih področjih, zato se v okviru projekta obračamo na strokovnjake, ki lahko k temu največ prispevajo.
Uporabnikom bi radi omogočili dostop do čim večjega števila digitaliziranih (novih) slovarskih zbirk v njim prijazni obliki, zato bodo avtorji, ki že imajo izdelan slovar, in tisti, ki bi ga radi šele sestavili, deležni brezplačnih ugodnosti, kot so:
   ¤   leksikografska, tehnična in uredniška pomoč,
   ¤   pretvorba obstoječih slovarskih virov v ustrezno obliko,
   ¤   uporaba spletnega orodja za urejanje slovarjev,
   ¤   hiter in enostaven prenos vsebine do uporabnikov,
   ¤   promocija izdelanih slovarskih virov preko različnih kanalov.

Če imate kot strokovnjak(inja) veselje, obvezo ali željo skrbeti tudi za terminologijo vašega izbranega področja in imate enega ali več slovarskih virov, ki bi jih brez stroškov radi dali v uporabo javnosti, potem imate sedaj enkratno priložnost za to. Vaš slovar bo na slovarskem portalu Termania dostopen skupaj s številnimi drugimi slovarji in bo zato še bolj opazen. Poskrbeli bomo tudi za vpis vašega slovarja v COBISS, kar vam bo prineslo dodatne raziskovalne točke.

Vabimo vas, da skupaj s sodelavci in študenti sodelujete pri gradnji največjega slovenskega slovarskega portala, v katerega so že vključeni slovarji z različnih področij, in vanj vključite še svoj slovar. Ne dovolite, da vaše znanje in delo obleži v predalu ali ostane dostopno le ozkemu krogu ljudi.
V aprilu 2018 za vse zainteresirane pripravljamo informativne sestanke v več slovenskih mestih, kjer bodo predstavljene vse možnosti in ugodnosti, ki bodo v okviru projekta na voljo.
Če se želite udeležiti enega od informativnih sestankov ali dobiti več informacij v zvezi s tem dopisom, potem vas prosimo, da preko spodnje povezave najkasneje do 18. marca 2018 vnesete podatke, na osnovi katerih vas bomo dodatno informirali in pravočasno obvestili o naslednjih korakih."

Kontakt: Doc. dr. Mojca Kompara, mojca.kompara@upr.si

05 marec 2018

Januarska spletna jezikovalnica z Valterjem Mavričem


Gost: Generalni direktor Generalnega direktorata za prevajanje, Valter Mavrič
Predstavitev izzivov ene izmed največjih prevajalskih služb na svetu 
Spletna jezikovalnica v sobi Vox, v ponedeljek, 22. januarja, ob 19. uri

Na jubilejni, deseti jezikovalnici smo poslušali in poklepetali s cenjenim gostom, Valterjem Mavričen, ki je spregovoril o izzivih ene izmed največjih prevajalskih služb na svetu. Po pričakovanjih je bila udeležba visoka in udeleženke zadovoljne. Tukaj navajamo nekaj njihovih vtisov o dogodku:

"Gospod Mavrič nam je v izjemno zanimivi predstavitvi podal širši vpogled v prevajalsko dejavnost v EU, kakor tudi svoje bogate izkušnje in vsakdan v prevajalski službi EU."

"Jezikovalnica z Valterjem Mavričem je bila prijetna popestritev in zelo dobrodošla izkušnja. Gospod Mavrič nas je popeljal na nadvse zanimivo popotovanje svoje bogate kariere ter nam tako omogočil vpogled v zakulisje prevajalske službe v EU."

"Po predstavitvi se še bolj zavedamo potrebe po odličnem poznavanju in stalnem razvijanju slovenskega jezika ter njegove vloge in pomembnosti kot enakopravnega uradnega jezika znotraj EU."

"Zanimivo je bilo slišati, koliko 'asistentov' pomaga vsakemu posameznemu prevajalcu z zbiranjem že prevedenega gradiva na temo oz. o dokumentu, ki ga dobi v prevod. In koliko jih je potem še za njim, ki prevod pregledajo in uskladijo. Tako timsko delo potem res lahko vodi v dobre prevode."

 "Valter nam je na široko odprl vrata svoje pisarne​. Bilo je prijetno kramljati o izzivih prevajalskega poklica in o vprašanjih večjezičnosti. Kljub deževnemu, hladnemu večeru za računalnikom se je zdelo, kot da smo se kolegi ponovno srečali ob srebanju vrčka piva."

"Rada se udeležim jezikovalnic, saj imam priložnost spoznati delo kolegov in kolegic, ki se ukvarjajo z zelo različnimi področji. Gospod Valter Mavrič nas je popeljal v svet prevajalcev in tolmačev, opisal je svojo poklicno pot in svoj pester vsakdan. Zelo zanimivo je bilo slišati tudi o razvoju naprednih tehnologij za prevajanje. Hvala, da ste nam odprli pogled na eno od možnih poklicnih poti jezikoslovca!"

23 november 2017

Novembrska spletna jezikovalnica

Lekt. dr. Saša Podgoršek: Razširitev učnega okolja ob podpori informacijske in komunikacijske tehnologije pri pouku tujih jezikov.
Spletna jezikovalnica v sobi Vox, v sredo, 22. novembra, ob 19. uri

Saša Podgoršek nam je v novembrski jezikovalnici predstavila izsledke svoje doktorske disertacije o razširitvi učnega okolja ob podpori informacijske in komunikacijske tehnologije pri pouku tujih jezikov. Uvodoma je ugotovila, da obstaja velik razkorak med strategijami in dejansko prakso, saj so infrastruktura, naklonjenost učiteljev ter njihove kompetence predpogoj za uporabo IKT pri pouku tujih jezikov. Uporaba IKT je zelo primerna za učenje tujega jezika, temelječe na opravilih (task-based language learning), ki pa pri nas še nima tradicije in pri katerem se od dijakov zahteva večja samostojnost. Zato je pomembno, da se dijaki pri uporabi IKT soočijo z opravilom, koristnim za njihovo življenje, ter da se usposobijo sami priti do cilja. Empirična raziskava je pokazala, da je delež takšnih dijakov manjši kot delež tistih, ki imajo raje tradicionalno vodeni pouk, saj mnogi povezujejo IKT z bolj prostočasnimi dejavnostmi kot z resnim delom; večjemu deležu vprašanih tako bolj ustreza tradicionalni način podajanja snovi z učiteljevo uporabo table in z dijaškim zapisovanjem v zvezke. Ko gre za uporabo IKT pri pouku tujih jezikov, je zato še posebej pomembno, da je pouk dobro pripravljen, učitelji pa za to potrebujejo dodatne kompetence in podporo.

Zapisala: Mojca M.H.

23 oktober 2017

Vabilo na 10. konferenco 'Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami'

Posredujemo vam vabilo na 10. konferenco 'Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami':

20 – 21 September 2018
Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, Celje, Slovenia

Z veseljem vas sporočamo, da prihodnje leto organiziramo že 10. konferenco Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami, ki bo potekala na Fakulteti za
logistiko v Celju.
Konferenca združuje praktike in raziskovalce s področja učenja in poučevanja tujih strokovnih jezikov. Vabimo vas, da se nam pridružite pri razpravi o obstoječih in razvijajočih se trendih
na naslednjih področjih:
- vloga tujih strokovnih jezikov v 21. stoletju,
- medkulturna dimenzija pri poučevanju in učenju TSJ,
- sodobni pristopi k poučevanju TSJ,
- priprava materialov za poučevanje TSJ,
- preverjanje in ocenjevanje pri poučevanju TSJ,
- strokovni razvoj učiteljev.

ODDAJA POVZETKOV
Prosimo, da povzetke za predstavitve oziroma delavnice v angleškem, nemškem ali slovenskem jeziku ter v obsegu 200 do 250 besed posredujete na priloženem obrazcu na ilc.fl@um.si
(ime datoteke: ILC2018_priimekprvegaavtorja). Rok za oddajo povzetkov je 21. maj 2018. Povzetki sprejeti na program konference bodo objavljeni v elektronski Knjigi povzetkov.

PREDSTAVITVE
Posamezna predstavitev traja 20 minut, sledi 5 minutna razprava. Delavnice lahko trajajo 25 ali 45 minut. Predstavitve oziroma delavnice so lahko v angleščini, nemščini ali slovenščini.

ČLANKI
Avtorji prispevkov sprejetih na program konference bodo končne članke lahko oddali za objavo v zborniku konference. Rok za oddajo končnih člankov je 30. september 2018.

Podrobnejše informacije o konferenci bodo objavljene na http://fl.um.si/ILC
Za vaša vprašanja o konferenci smo dostopni na ilc.fl@um.si.

Veselimo se srečanja z vami v Celju.
Organizacijski odbor konference