09 avgust 2016

Konferenca o jezikovnih politikah

Ocenjujemo jezikovne politike: kateri cilji, kriteriji, indikatorji?

 Teramo-Giulianova, Italija, 14.-16.12.2016


Avtorje vabijo na konferenco s prispevki na teme kot npr. metodologije ocenjevanja jezikovnih politik, jezikovne pravice in jezikovne politike, evalvacije jezikovnih politik (študije primerov), dobre in slabe prakse in podobno.

Zaradi vpliva različnih ekonomskih, političnih in kulturnih dejavnkov, organizatorji predlagajo ločevanje jezikovnih politik glede na to, ali veljajo za uradni jezik, svetovni jezik, jezik manjšin ali jezikov migrantov.


Rok za oddajo abstraktov: 24.8.2016
URL: http://www.associazionelemitalia.org/attachments/article/108/EN_Call%20for%20papers_DLR%202016.pdf

30 julij 2016

Konferenca o metadiskurzuMetadiskurz v žanrih

Ciper, 30.3.-1.4.2017


Vabljeni govorniki:
 • Ken Hyland
 • Anna Maurnen
 • Anneline Ädel

Tema konference: metadiskurz z  vidika žanrov, kulture, posameznih strok (seznam je dolg). Ddobrodošle so različne metodologije.

Rok za oddajo povzetkov: 30.9. 2016

URL: http://www.metadiscourseacrossgenres.com/

28 julij 2016

Vabilo na konferenco o SEJO v Bremen

http://m.c.lnkd.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAUDAAAAJDUyNTZmMWZmLWFlOTUtNGU3NC04ZTAwLTkxYzNlNmU4NWYzNQ.png
6. simpozij v Bremnu o učenju in poučevanju jezikov na univerzah

“THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES
HOW DO WE DEAL WITH ITS GAPS?”

Univerza v Bremnu, 24.-25.2.2017


Simpozij pod drobnogled postavlja pomanjkljivosti Skupnega evropskega jezikovnega okvira in njegovo neprilagojenost učenju in poučevanju jezikov v visokem šolstvu. Potencialne teme tako vključujejo problemsko poučevanje, heterogenost skupin, večjezičnost, medkulturnost, avtonomnost študentov in podobno.


Rok za oddajo abstraktov: 15.10.2016 (oddaja bo možna od septembra naprej)

Več: https://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/2126.0.html?&L=1

22 junij 2016

TSJ konferenca v Budimpešti

Obveščamo vas o konferenci TSJ, ki bo novembra v Budimpešti.

The SZOKOE Hungarian Association of Teachers and Researchers of Languages for Specific Purposes and the Institute of Modern Languages (Budapest University of Technology and Economics) cordially invite you to take part in SZOKOE 16th annual conference entitled
THE USE OF LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES: THE USE OF THE LANGUAGE OF SCIENCE AND PROFESSION
Hungary, Budapest, 11-12 November 2016
Talks and poster presentations are offered in the following fields:
 • terminology, lexicology,
 • intercultural communication, translation,
 • curriculum, syllabus and material design,
 • innovation, emerging technologies,
 • testing, assessment and evaluation.
SZOKOE is also inviting papers for Porta Lingua 2017 which is scheduled to be published in  November 2017. For speaker’s proposal form and updated information on the programme and other aspects of the conference please visit http://inyk.bme.hu/szokoe/?call_for_papers_2016

EVRO-SREDOZEMSKA KONFERENCA - "PREVAJANJE ZA DIALOG"


Morda vas bo zanimal poziv na konferenco Prevajanje za dialog, ki je prva konferenca na visoki ravni te vrste na območju Evro-sredozemske regije. Zbralo se bo okoli 100 strokovnjakov in kulturnih ustvarjalcev na področju literature in  prevajanja, ki bodo osrednjo pozornost namenili osrednji vlogi prevajanja v trenutno nastajajočih družbeno kulturnih izzivih v sredozemskem prostoru. Vključene bodo vse interesne skupine "prevajalske verige" – založniki, avtorji, akademiki, knjižnice, prevajalci, organizacije civilne družbe, fundacije in javni ter zasebni zavodi – za razpravo in predstavitev prevajanja kot osrednjega orodja medkulturnega dialoga.
Program konference bo podprt s petimi glavnimi cilji:
 • spodbujati in lajšati mobilnost medkulturnega znanja, idej in akterjev v regiji;
 • spodbujati in širiti mrežo sodelovanja akterjev, vključenih v prevajalsko; verigo promoviranja medkulturnega dialoga;
 • usmerjati vire in financiranje skozi ad hoc javni in zasebni finančni Evro-sredozemski instrument / sklad;
 • prenos kulturne raznolikosti in vključevanje mladih, kot ciljnega občinstva, na področju prevajanja, ki spodbuja medkulturni dialog;
 • predstavitev in poudarek dobrih praks v prevajanju. 
Več na: http://www.mzz.gov.si/si/evro_sredozemska_konferenca_prevajanje_za_dialog/