15 maj 2018

Majska jezikovalnica z gostom Larsom Felgnerjem

Spletna jezikovalnica v sobi Vox,  ponedeljek. 14. maj 2018, ob 19.00
Gost: dr. Lars Felgner, Filozofska fakulteta v Ljubljani, lektor na Oddelku za germanistiko in Oddelku za prevajalstvo
Naslov: Pomen kinezike in prozodije v tolmačenem medicinskem pogovoru

Trinajsta, sedaj lahko rečemo že tradicionalna Spletna jezikovalnica SDUTSJ, je 14. maja potekala prvič pretežno v nemščini kot tujem jeziku stroke in malce tudi v slovenščini, saj je dr. Lars Felgner tudi v slovenščini kot svojem drugem/tujem jeziku spreten retorik.

Po neformalnem uvodnem klepetu nam je jasno in sistematično predstavil teoretična izhodišča, kratko orisal kompleksnost uporabljenih raziskovalnih metod in z nazornimi primeri iz svoje obširne raziskave dopolnil poglavitne izsledke svoje raziskave. Poslušalke so bile večinoma članice SDUTSJ, večina “pol-nemcistke”. Po predstavitvi se je Lars odzval na številne komentarje in vprašanja, tako da je tokratna jezikovalnica trajala dlje od običajnih. Nadaljevali jo bomo ob kavi v živo že v kratkem.

Želimo si, da nam bi Lars v prihodnje poročal o nadaljnji aplikaciji njegove raziskave na Norveškem, kjer naj bi jeseni stekel večji projekt na temo usposabljanja tolmačev za prevajanje v različnih družbenih skupinah: medicinsko področje, azilni domovi, uradi, šolanje ipd.

Ob predstavitvi smo lahko ugotavljali, da se zdijo (vsaj krajša) izobraževanja nujna za pripravo in izvedbo profesionalno solidne komunikacije v trojici pacient-zdravnik-tolmač. Pri tem bi morala slednja kot strokovnjaka poklicno neoporečno, sodelovalno in usklajeno delovati na vseh področjih komunikacije: ne le verbalni (ki je conditio sine qua non), pač pa tudi na vseh področjih neverbalne komunikacije, od tona glasu do raznolikih vidikov mimike in gestike. Delo tolmača ima v tovrstnih “mediacijskih” primerih podobno stično in povezovalno vlogo, kot “učiteljev jezik” (teacher talk) v procesu pouka. Želimo si, da bi poleg poročanja o poteku norveškega projekta Lars Felgner prispeval tudi članek za našo  revijo Scripto Manent. Poslušalke smo bile navdušene in pohvale Larsu so kar deževale. Hvala tudi Vidi, ki spletne jezikovalnice vodi in koordinira.

Zapisala: Darja Mertelj

14 maj 2018

Aprilska spletna jezikovalnica o IKT

18. aprila je bilo v društveni spletni sobi zelo živahno, saj smo, poleg številnih udeležencev, imeli kar tri goste. Naša tema je bila Uporaba IKT pri pouku TSJ in gosti so nam predstavili načine uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij pri svojem poučevanju.

V prvem delu z naslovom 'IKT izkušnje pri jezikovnem poučevanju: ruščina in slovenščina' nam je Irina Makarova pokazala celo vrsto koristnih orodij za pouk tujega jezika stroke, npr. snemanje zvoka pri PPT predstavitvah in uporabo aplikacije Kahoot!, ki smo jo preizkusili tudi sami. V drugem delu nam je Igor Rižnar predstavil uporabo orodij Flipboard in Basecamp 3 pri poslovni angleščini. Naštel nam je vrsto prednosti teh orodij v primerjavi z uporabo klasičnih učbenikov za učenje tujega jezika stroke. V tretjem delu je Šarolta Godnič Vičič spregovorila o mikro učenju pri učenju tujega jezika stroke in nam pokazala načine in orodja za oblikovanje odprtih učnih gradiv.


Hvala vsem izvajalcem za zanimive in predvsem zelo koristne prispevke!29 marec 2018

Vabilo na 10. konferenco 'Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami'

v maju se izteče rok za oddajo prispevkov za mednarodno jezikovno konferenco »Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami«, ki bo potekala 20. in 21. septembra 2018 na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.

Vabimo vas, da za več informacij obiščete spletne strani konference: http://fl.um.si/language-conference/

20 marec 2018

Marčevska spletna jezikovalnica s Saro Orthaber

 

Gostja: dr. Sara Orthaber s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Tema: '(Im)politeness at a Slovenian call centre' Spletna jezikovalnica v sobi Vox, v ponedeljek, 19. marec, ob 19. uri

Dr. Sara Orthaber nam je v ponedeljkovi jezikovalnici na kratko predstavila temo in problematiko svojega doktorskega dela z zanimivim naslovom, ki je privabil osem navdušenih udeleženk. Ker je njena dizertacija napisana v angleškem jeziku, je poudarila tudi problem ustreznih slovenskih terminov. V branje pa nam je priporočala svoj članek 'Thank you in advance': Slovenian Request Emails and Responses, objavljen v reviji Sripta Manent lansko leto. Vse udeleženke smo bile s predstavitvijo zadovoljne, soba Vox je delovala brezhibno, med predstavitvijo smo lahko komentirale in postavljale vprašanja pisno, potem pa tudi ustno. Zahvale so kar deževale, torej: HVALA, SARA in HVALA, VIDA!

Zapisala: Sabina M.

19 marec 2018

Konferenca: Training the trainers

Območna pisarna DGT-ja v Zagrebu organizira 16. aprila 2018 dogodek "Training the trainers", na katerem bodo svoje poglede na obravnavano tematiko predstavilipredavatelji s Hrvaške in drugod.
Mesta so še na voljo, vabljeni!