01 december 2016

Jezikovalnica z Viljenko Šavli

Konec novembra smo imeli v gosteh Viljenko Šavli, priznano strokovnjakinjo s področja uporabe IKT pri jezikovnem pouku. Gospa Šavli svoje znanje deli z učitelji na delavnicah širom po svetu, tokrat ga je delila z nami. V teoretičnem delu, ki ga je pripravila v obliki delavnice, smo si ogledale razlike med sumativnim in formativnim preverjanjem znanja. Nato pa nam je na številnih praktičnih primerih pokazala, kako lahko učinkovito uporabimo mobilno tehnologijo za izvajanje formativnega preverjanja znanja.
Ker smo vse aplikacije udeleženke tudi preizkusile v vlogi učenca, smo lahko začutile, kako je biti v koži študenta, ki odgovarja na vprašanja ali rešuje naloge s pomočjo pametniega telefona ali tablice.
Sama sem dobila precej idej za uporabo aplikacij pri lastnem pouku, za kar sem Viljenki Šavli zelo hvaležna.

Novembrska jezikovalnica s Polono

14. novembra zvečer smo se člani dobili v spletni klepetalnici in poslušali kolegico Polono Vičič, ki nam je predstavila svojo doktorsko nalogo z naslovom Modalni odnosi v besedilnih vrstah na področju logistike.

Polona nas je popeljala skozi svojo raziskavo o epistemični, deontični in dinamični rabi modalnih glagolov v angleščini in slovenščini na področju logistike. Predstavitev je bila odlično pripravljena in naše spletno srečanje je minilo, kot bi mignil.

Čestitke, Polona!

10 november 2016

Valter Mavrič - Generalni direktor

Sporočamo novico, da je gospod Valter Mavrič bil imenovan za generalnega direktorja Generalnega direktorata za prevajanje. Člani našega društva smo zelo ponosni, da imamo v svojih vrstah tako ugledne strokovnjake, kot je gospod Mavrič.
Iskreno mu čestitamo!

09 november 2016

Webinar z Davidom Nunanom

Vabljeni na webinar z Davidom Nunanom, ki bo to soboto ob 11h govoril o učenju jezika onkraj učilnice. Povezava na informacije o webinarju je tukaj.

24 oktober 2016

Teden odprtega dostopa


V tednu odprtega dostopa (24.-31.10.2016) že osmo leto promoviramo in slavimo odprti dostop do rezultatov znanstvenih raziskav, podatkov in objav, kot tudi pravico do njihove ponovne uporabe. Odprti dostop namreč omogoča, da si s kolegi in z zainteresirano javnostjo delimo svoje znanje, podatke in rezultate svojih raziskav ter tako aktivno sodelujemo pri ustvarjanju pogojev za odprto znanost in s tem tudi bolj demokratično in odprto družbo.

Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke je stanovska organizacija, ki se aktivno zavzema za odprti dostop. Poleg odprto dostopne znanstvene revije Scripta Manent, ki jo društvo že deset let izdaja, sta z licenco Creative Commons izšla tudi dva konferenčna zbornika Inter Alia 1:Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru (2008), Inter Alia 2: Izzivi jezika stroke v 21. stoletju (2011) kot tudi znanstvena monografija Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji (2015). Publikacije društva so odprte in tudi prosto dostopne (brezplačne).

Letošnji teden odprtega dostopa nas poziva h konkretnim dejanjem. Kaj torej lahko storimo?
  • Lahko pripravimo seznam odprto-dostopnih revij za naše znanstveno področje in ga delimo s kolegi.
  • S sodelavci načnemo pogovor o odprtem dostopu na pedagoškem sestanku ali na sestanku katedre in se zavzamemo za oblikovanje institucionalne politike odprtega dostopa.
  • Naložimo vsaj eno od svojih objav v institucionalni repozitorij in spodbudimo kolege, da to naredijo tudi sami.
  • V naslednjem letu objavimo vsaj eno svoje delo v odprto-dostopni publikaciji.
  • Podpišemo Deklaracijo o ocenjevanju znanstvenih del iz San Francisca, ki nas zavezuje, da znanstvena dela ocenjujemo po njihovem znanstvenem doprinosu in ne na podlagi nezanesljivih in zavajajočih faktorjev vpliva (besedilo dekalracije najdemo tu) in to povemo naprej.
  • Pri podpisu pogodb o prenosu avtorskih pravic na založbo uporabimo SPARC-ovo dopolnilo avtorskim pogodbam, s katerim jasno definiramo, katere avtorske pravice si obdržimo in katere prenesemo na založbo.
Po naših informacijah bo edina slovenska prireditev potekala 26.10.2016 ob 15.00 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Naslov prireditve je "Pop-Up Café of Open Science", organizira pa jo Borut Kirar. 

Tisti, ki se prireditve ne boste mogli udeležiti, si lahko preberete kratek uvod v odprti dostop ali pa si ogledate predavanje Petra Suberja o odprtem dostopu.

Zavihajmo torej rokave in aktivno stopimo v teden odprtega dostopa!