20 maj 2012

Berimo

Revija Research in Learning Technology prinaša članke, ki poročajo o raziskavah sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, ki se osredotočajo na njihovo uporabo pri učenju, poučevanju in ocenjevanju znanja. Njihov cilj: izboljšanje prakse.

V najnovejši številki tako npr. najdemo članek o izmenjavi fotografij pri biologiji in kemiji, poučevanju z wikiji, programski opremi za ocenjevanje pisnih izdelkov in podobno. Veliko zanimivega in koristnega branja.

Ob 25 letnici revije International Journal of Lexicography se je Oxford University Press odločil, da bo bralcem brezplačno ponudil 10 izbranih člankov. Gre za dela znanih leksikografov, ki pokrivajo pester spektrum različnih leksikografskih vsebin. Članki so na voljo tu.

Zadnja številka revije European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL tudi prinaša vrsto zanimivih člankov. Zanimiv je npr. članek o tem, kako izkušeni učitelji učinkovito uporabljajo forum, o oblikovanju skupin med dikusijami, prosto dostopnimi učnimi predmeti, spletni podpori pisanja, razvijanju kritičnega razmišljanja v programih študija na daljavo, uporabi problemsko-naravnanega učenja pri študiju na daljavo in podobno.

Revija Reading in a foreign language v svoji aprilski številki prinaša članke o
povezanosti tipa naloge, vrste besedila in ravni znanja tujega jezika, kako izboljšati hitrost branja v tujem jeziku, vplivu uporabe grafičnega prikaza strukture besedila na bralno razumevanje v tujem jeziku in podobno.

05 maj 2012

Pisanje življenjepisov

Marsikdo med nami uči svoje dijake oz. študente kako napisati prijavo na delovno mesto in življenjepis. Pri pisanju življenjepisov verjetno večina od nas uporablja predlogo EU Europass.

Nekateri od študentov predlog ne marajo, saj želijo obliki svojega življenjepisa dodati malce bolj osebno noto. Tem študentom odslej lahko pokažemo nekaj zgledov malce drugačenih življenjepisov na spletni strani Resumonk. Predloge življenjepisov Resumonk dejansko prodaja (nekaj jih je brezplačnih), kljub temu so slike predlog lahko odličen navdih tistim malce bolj spretnim študentom, ki svoj življenjepis želijo oblikovati drugače.

Odlično mesto za navdih so tudi slike življenjepisov, ki jih najde brskalnik Google. Le opozoriti moramo študente, da so oblikovalsko bolj kompleksne rešitve bolj značilne za nekatere stroke - npr. za arhitekte in oblikovalce.
01 maj 2012

Živel 1. maj!

1. maj je mednarodni praznik dela in delavske solidarnosti. Nadenimo si rdeč nagelj in povejmo: socialnih pravic naših otrok ne damo.

Otroci in mladi imajo pravico do znanja, brezplačnega šolanja in kakovostne izobrazbe.

Delo učiteljev je dostojno in vredno spoštovanja - tako kot pošteno delo katerega koli drugega delavca. Ni le strošek in ni razlog za ekonomsko krizo sveta ali domovine. Naše socialne pravice izhajajo iz našega dela in niso dar države ali politikov.

Bodimo solidarni, stopimo skupaj. Živi naj delo, živi naj 1. maj!