24 oktober 2016

Teden odprtega dostopa


V tednu odprtega dostopa (24.-31.10.2016) že osmo leto promoviramo in slavimo odprti dostop do rezultatov znanstvenih raziskav, podatkov in objav, kot tudi pravico do njihove ponovne uporabe. Odprti dostop namreč omogoča, da si s kolegi in z zainteresirano javnostjo delimo svoje znanje, podatke in rezultate svojih raziskav ter tako aktivno sodelujemo pri ustvarjanju pogojev za odprto znanost in s tem tudi bolj demokratično in odprto družbo.

Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke je stanovska organizacija, ki se aktivno zavzema za odprti dostop. Poleg odprto dostopne znanstvene revije Scripta Manent, ki jo društvo že deset let izdaja, sta z licenco Creative Commons izšla tudi dva konferenčna zbornika Inter Alia 1:Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru (2008), Inter Alia 2: Izzivi jezika stroke v 21. stoletju (2011) kot tudi znanstvena monografija Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji (2015). Publikacije društva so odprte in tudi prosto dostopne (brezplačne).

Letošnji teden odprtega dostopa nas poziva h konkretnim dejanjem. Kaj torej lahko storimo?
  • Lahko pripravimo seznam odprto-dostopnih revij za naše znanstveno področje in ga delimo s kolegi.
  • S sodelavci načnemo pogovor o odprtem dostopu na pedagoškem sestanku ali na sestanku katedre in se zavzamemo za oblikovanje institucionalne politike odprtega dostopa.
  • Naložimo vsaj eno od svojih objav v institucionalni repozitorij in spodbudimo kolege, da to naredijo tudi sami.
  • V naslednjem letu objavimo vsaj eno svoje delo v odprto-dostopni publikaciji.
  • Podpišemo Deklaracijo o ocenjevanju znanstvenih del iz San Francisca, ki nas zavezuje, da znanstvena dela ocenjujemo po njihovem znanstvenem doprinosu in ne na podlagi nezanesljivih in zavajajočih faktorjev vpliva (besedilo dekalracije najdemo tu) in to povemo naprej.
  • Pri podpisu pogodb o prenosu avtorskih pravic na založbo uporabimo SPARC-ovo dopolnilo avtorskim pogodbam, s katerim jasno definiramo, katere avtorske pravice si obdržimo in katere prenesemo na založbo.
Po naših informacijah bo edina slovenska prireditev potekala 26.10.2016 ob 15.00 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Naslov prireditve je "Pop-Up Café of Open Science", organizira pa jo Borut Kirar. 

Tisti, ki se prireditve ne boste mogli udeležiti, si lahko preberete kratek uvod v odprti dostop ali pa si ogledate predavanje Petra Suberja o odprtem dostopu.

Zavihajmo torej rokave in aktivno stopimo v teden odprtega dostopa!12 oktober 2016

Drugi poziv: 1. mednarodna konferenca SDUTSJ


 


Vljudno vas vabimo k oddaji prispevkov za 1. mednarodno konferenco Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika:

Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja

Potekala bo v Rimskih termah od 18. do 20. maja 2017. Več informacij najdete na spletni strani:


Veselimo se vaših prispevkov in vas lepo pozdravljamo.

Violeta Jurkovič
Vodja programskega odbora

02 oktober 2016

Network of Business English Educators


Tiste, ki poučujete poslovno angleščino, bo morda zanimalo pogledati spletno stran, ki jo ima Mreža učiteljev poslovne angleščine: Network of Business English Educators.