23 junij 2017

Povzetek konference v Rimskih ToplicahSlovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika je ob 20. obletnici svojega obstoja in delovanja organiziralo in izpeljalo 1. mednarodno konferenco z naslovom »Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja«. Konferenca je potekala med 18. in 20. majem 2017 v Rimskih Toplicah, natančneje v čudovitih Rimskih termah.

Ob otvoritvenih pozdravih vodij programskega in organizacijskega odbora konference, Violete Jurkovič in Saše Podgoršek, sta nas nagovorila še gospod Valerij Arakelov, lastnik in direktor Rimskih term, in gospod Miha Kundih, ki je v podjetju odgovoren za marketing in prodajo. Prav tako nas je mag. Nada Vukadinović Beslič, ena izmed glavnih pobudnic za ustanovitev SDUTSJ, popeljala v zgodovino in predstavila začetni razvoj našega društva.

V treh dneh, kolikor je trajala konferenca, je 149 udeležencev iz 24 držav (Alžirije, Avstralije, Češke, Estonije, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Izraela, Republike Južna Afrika, Libanona, Madžarske, Nemčije, Poljske, Romunije, Rusije, Singapurja, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske, Švice, Tunizije in ZDA) imelo priložnost prisluhniti 4 plenarnim predavanjem in 90 paralelnim predavanjem, ki so se osredotočala na različne teme s področja raziskovanja, poučevanja in učenja tujih strokovnih jezikov.

Četrtkovo plenarno predavanje »LSP, Microlanguage, CLIL. Three different notions, three different ways, one single objective: the learner’s scientific and social needs« je izvedel profesor Paolo E. Balboni z Univerze v Benetkah, ki je na pronicljiv način povezal poučevanje in učenje tujih jezikov stroke v ožjem in širšem pomenu in obsegu ter CLIL s ciljem usposobiti študente za komunikacijo na njihovem strokovnem področju.

V petek smo prisluhnili dvema plenarnima predavanjema. Dopoldan je častni profesor Claus Gnutzmann v predavanju pod naslovom »'Publish in English or Perish in German?' Crossing languages and disciplines in scientific writing« razpravljal o izzivih, ki jih pisanje znanstvenih prispevkov v angleščini kot tujem jeziku predstavlja za nemško govoreče raziskovalce. Popoldan pa nas je Maggie Charles, visokošolska učiteljica angleščine za študijske namene na jezikovnem centru Univerze v Oxfordu, na predavanju »Teaching LSP with Corpora: Opportunities and challenges« popeljala v svet korpusov in izpostavila uporabnost gradnje in analize specializiranih korpusov za samostojno učenje strokovne terminologije za študente kot tudi za pripravo učnih gradiv na podlagi specializiranih korpusov.

Zadnje plenarno predavanje je v soboto izpeljal profesor Simon Borg, ki se s področjem tujih jezikov ukvarja že skoraj 30 let. Tema njegovega predavanja »12 10 Tips for Doing Action Research« ni bila usmerjena na učence ampak na učitelje, saj je predstavil pristope in uporabne nasvete, kako vključiti in izpeljati akcijsko raziskovanje v okviru našega strokovnega dela. Med temami, ki so se zvrstile na konferenci, naj izpostavimo predvsem prispevke s področja tujih jezikov stroke v zdravstvu, CLIL-a, vlog in kompetenc učiteljev TJS, potreb in motivacije učencev TJS, korpusnih in diskurznih raziskav, metodologije poučevanja, branja in pisanja znanstvenih besedil, predstavitev projektov, ocenjevanja, prevajanja, strokovnega jezika učiteljev in snovanja učnih gradiv. Kot spremljevalni dogodek konference je vse tri dni potekala tudi prodajna razstava strokovne literature založb Rokus Klett, Mladinska knjiga in DZS.

Seveda pa konferenca ni bila samo 'delovna'. Poleg izmenjave strokovnih znanj in spoznanj, ki smo jih bili deležni na predavanjih, je predstavljala tudi priložnost za navezovanje strokovnih stikov, ki bodo, v to smo prepričani, v prihodnje obrodili sadove v obliki izmenjav znanj in skupnih raziskovalnih projektov. Vrhunec našega družabnega druženja v Rimskih toplicah je bila uradna konferenčna večerja, na kateri so nas kuharski mojstri na čudovit poznopomladanski večer na terasi Rimskih term razvajali z izbrano kulinarično ponudbo. V soboto je po koncu konference sledil še organiziran ogled fontane piva v Žalcu in Ljubljane.

Veliko utrinkov s konference lahko najdete na Facebook in Twitter straneh SDUTSJ. Vabljeni še k listanju albumov fotografij na https://flic.kr/s/aHsm268eBU in https://flic.kr/s/aHsm2eGNCP.


Zapisala: Nataša