30 december 2008

Prvi rezultati projekta Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu

http://www.sdutsj.edus.si/ZnanjeTJ/rezultati.html

Prvi rezultati projekta kažejo, da dosegajo študenti prvih letnikov najvišje rezultate v testih besedišča in slovnice. Malce zaostajajo v bralnem razumevanju. Preverjanje pisnega izražanja in slušnega razumevanja pa kažeta precej drugačno sliko: dosežene ravni v teh dveh testih močno zaostajajo za povprečjem ostalih testov.

Poznavalci razmer ne bodo presenečeni. Razmere, ki so pripeljale do te situacije, so precej kompleksne, to vemo vsi. Škoda le, da podobnih rezultatov iz preteklosti pri nas ni. Šele spremljanje razmer skozi daljše časovno obdobje lahko razkrije pomembnejše trende kot tudi faktorje, ki na to situacijo najbolj vplivajo.

08 december 2008

Electronic Village Online 09

Bliža se novo leto in z njim tradicionalne EVO delavnice. V preteklosti nas je kar nekaj že tam paslo firbec, tkalo nova poznanstva ter nabiralo navdih in IKT znanja. Oglejte si vabilce v nadaljevanju in si postrezite - prepričana sem, da boste našli kaj za vašo dušo. Jaz imam vsako leto isti problem - preveč zanimivega. ;-) Upam, da se srečamo.


The CALL Interest Section of the international TESOL professional association is pleased to offer the opportunity to participate in the Electronic Village Online (EVO) 2009 sessions. This is a professional development project and virtual extension of the TESOL 2009 Convention in Denver, CO . The intended audience for this project includes both TESOL 2009 participants and those who can participate only virtually.

You do not need to be a TESOL member to participate in a free, six-week, wholly online session of the EVO, Jan 12 -Feb 22, 2009. Please visit our Announcement Web page to select one among the various offerings.
http://evosessions.pbwiki.com/Call_for_Participation09

Yours in TESOL,

Dafne Gonzalez
On behalf of
The EVO coordination team

25 november 2008

100 najbolj zanimivih jezikovnih blogov

Seznam ni kratek, je pa vsekakor zanimiv. Oglejte si ga in nam povejte, kateri blogi so vam najbolj všeč in zakaj.

Mimogrede, na isti spletni strani lahko najdete tudi nekaj drugih zanimivosti: seznam najbolj razširjenih jezikov s številkami govorcev, seznam največjih napak pri prevodu, seznam podcastov (pa ne samo v angleščini) in še kaj.

Lexophiles najdete torej tu.

21 oktober 2008

Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu

Vabimo vas, da s svojimi študenti sodelujete pri izvedbi projekta Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu.

Cilj projekta: Ugotoviti s kakšnim predznanjem tujih jezikov prihajajo novi študenti v visokošolski sistem.

Opis stanja: Podatka o jezikovnem predznanju ne moremo ugotoviti na podlagi maturitetnih ocen. Ta informacija je za učitelje tujih jezikov ključna za:
 • oblikovanje učnega programa,
 • načrtovanje izvedbe,
 • pisanje gradiv,
 • opravičevanje obstoja tujih jezikov v visokem šolstvu.
Pričakovani rezultati: Podatek o vstopnem znanju študentov bo uporaben za učitelje, študente in Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ):
 • učiteljem zagotavlja primerljivost znanja tujih jezikov po standardih skupnega evropskega okvira;
 • učitelji bodo lahko svetovali tistim študentom, ki jim učenje tujih jezikov predstavlja težavo;
 • študentom bo v pomoč pri načrtovanju študija in oceni truda, ki ga bo potrebno vložiti v učenje tujih jezikov;
 • SDUTSJ bo lahko načrtoval dejavnosti za dvig kakovosti tujejezikovnega izobraževanja in oblikovanje kakovostne tujejezikovne politike v Sloveniji.
DIALANG jezikovni test: To je prosto dostopen in brezplačen test, ki določa raven znanja tujih jezikov po merilih skupnega evropskega okvira. Preverjanje traja približno 90 minut (čas reševanja ni omejen). Potrebujemo računalnik in internetni dostop.

Pri projektu lahko sodelujemo, tudi če razmere na naših fakultetah/visokih šolah preverjanja v računalniški učilnici ne omogočajo. V tem primeru študente pozovemo, da si test namestijo na svoje računalnike, sledijo navodilom in sporočijo rezultat SDUTSJ. Pripravili smo spletno stran, ki jim bo pri tem v pomoč. Najdete jo lahko tu: http://www.sdutsj.edus.si/ZnanjeTJ/index.html

Čas preverjanja: oktober - november 2008.

Vabljeni k sodelovanju!

07 oktober 2008

VABILO

Slovensko društvo učiteljev tujih strokovnih jezikov vabi na predstavitev znanstvenoraziskovalnih del, ki bo v

petek, 17.10. 2008 ob 17 h

v predavalnici P – 118

na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 17)


PROGRAM

dr. Mihaela Zavašnik (Filozofska fakulteta, Ljubljana): Analiza potreb učiteljev angleškega strokovnega jezika z vidika njihovih specifičnih sposobnosti v okviru usposabljanja in izpopolnjevanja.

dr. Slavica Čepon (Ekonomska Fakulteta, Ljubljana): Analiza jezikovnih potreb študentov poslovne angleščine na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

mag. Viktorija Osolnik Kunc (Filozofska fakulteta, Ljubljana): Verständlichkeit in der Fachkommunikation: eine Analyse am Beispiel deutscher und slowenischer Verwaltungsschreiben.

Prireditev se bo (v slovenskem jeziku) odvijala v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, predavalnica P – 118, z začetkom ob 17 h in predvidenim zaključkom ob 19 h.

Posamezna predstavitev bo trajala okvirno 20 minut do pol ure, nato bo sledila diskusija.


Toplo vabljeni!

07 avgust 2008

Vloga jezikov v izobraževanju

Violeta nam je v Forumu posredovala informacijo o konferenci JEZIKI V IZOBRAŽEVANJU, ki bo 25. in 26. septembra 2008 v Ljubljani. Cilji konference so zanimivi:
 • Vpogled v smeri razvoja jezikovne politike v Evropi in RS ter njen vpliv na oblikovanje jezikovne politike v izobraževanju.
 • Repertoar sporazumevalnih kompetenc posameznika oziroma družbe.
 • Vloge slovenšcine v izobraževanju na Slovenskem.
Še posebej zanimiva se mi zdi prva točka. Glede na to, da je bilo delo Sveta za jezike MŠŠ malo čutiti še v obdobju, ko je ta (vsaj na papirju) deloval, kaj lahko rečemo na sedanje stanje, ko svet niti na papirju ne deluje, ker MŠŠ ni našla niti toliko dobre volje, da bi imenovala nove člane v svet, ko jim je prenehal mandat?! In sedaj, v času predvolilnih spopadov, organizirajo mednarodno konferenco o jezikih v izobraževanju?

Upam, da bodo udeleženci konference premogli dovolj kritičnosti, da pokažejo na cesarja brez oblačil, novinarji pa toliko dostojanstva, da ne bodo citirali PR sporočil MŠŠ, ampak bodo zapisali, kar bodo slišali in upam tudi razbrali iz prispevkov na posvetu (seveda, če bodo zmogli takšen napor - redki med njimi ga).

30 julij 2008

Bruselj, prihajamo!


Članice in član Slovenskega društva učiteljev tujega jezika stroke odhajamo jeseni na izobraževalni obisk Evropske komisije v Bruselj! To je novica in pol! Slike seveda sledijo.

P.S.
Hvala Mihaeli, ker se je tega spomnila.

29 julij 2008

Novosti

Nekateri še nismo obupali in še vedno upamo, da se bo želja po pisanju prebudila še v katerem od članov društva. Jaz sem tudi med njimi.

Na skupščini (v začetku leta) je bilo govora tudi o tem, da se dogajanje na spletu odvija na več različnih koncih (spletna stran, forum, Scripta Manent, slovenski blog, mednarodni blog, blog skupine za e-učenje), kar je na trenutke malce nerodno. Tehnologije se sicer zelo hitro spreminjajo in priča smo izboljšavam in novostim vsak dan. Kljub temu je še zaenkrat tako, da se moramo vsem tem novostim prilagajati sami - vsaj dokler ne bodo tehnologije dosegle večjo integracijo vsebin v obliki, ki jo bomo lahko tudi neposvečeni upravljali. Kako je že tista o potrpežljivosti?

Vse do takrat pač poskušamo tako kot znamo in moremo. Pišemo lahko vsi. Dajte tudi vi. Povejte, kaj je tisto v stroki, s čimer se ukvarjate, o čemer razmišljate. Navodila so še vedno enaka. Samo sporočite, da bi želeli prispevati vsebino in prejeli boste navodila.

Za integracijo pa lahko zaenkrat poskrbimo tudi tako (vsaj v tem blogu), da sledimo vsebini mednarodnega bloga in bloga skupine za e-učenje. Ob prvi priložnosti bomo za kaj podobnega poskrbeli tudi tam. Torej novosti v teh dveh blogih lahko spremljate v okencu na desni z naslovom Kaj je novega drugod.

Opravičujem se vsem, ki jim je bilo prejšnje ozadje všeč. Spremenila sem ga zato, ker je novi izpis barvno neusklajen s tem ozadjem (Blogger je tu malce zatajil) in zato skoraj neviden.

Se beremo!

04 januar 2008

Leto medkulturnega dialoga

Hecno, ampak šele sedaj sem zvedela (na spletni strani EU), da bo 7.-8.1.2008 v Ljubljani prireditev v čast leta medkulturnega dialoga. Res je, da je vsa reč bolj politična kot kaj drugega, pa vendar se mi zdi, da bi se spodobilo, da o njej zvemo kaj tudi mi. Pretok informacij pač ne deluje ne na mikro ne na makro ravni v tej deželi!

Če bi želeli kaj več zvedeti o tem, oglejte si spletno stran EU, ki je posvečena letu medkulturnega dialoga. Lahko pa tudi na spletni strani slovenske vlade. Če pa bi se morda prireditve celo udeležili, vam sporočam, da ste rok za prijavo zamudili.