15 december 2007

SDAŠAs You Write It:
issues in literature, language, and translation in the context of Europe in the 21
st century

The second international conference of the Slovene Association for the Study of English (the Slovenian chapter of ESSE – European Society for the Study of English) will take place from the 18th to 20th September 2008 at the University of Maribor, Slovenia.

NOVO: Forum SDUTSJ

Forum vsakega društva je sila pomembno mesto za pretok informacij. Tudi naše društvo ga ima. Najdete ga lahko tu: http://sdutsj.freeforums.org/index.php. Moderira ga naša Vida Zorko. Pridite še vi na obisk. :-)

18 november 2007

Program Posveta ob 10-letnici SDUTSJ

Fakulteta za družbene vede, 23.11.2007, predavalnici 8 in 9.

Program

Registracija: 8.00 - 8.45

8.45 - 9.00 Dobrodošlica predsednice
9.00 - 10.00 Jezik stroke v slovenskem prostoru: okrogla miza z vabljenimi gosti
10.00 - 10.15 Odmor
10.30 - 11.45 Sklop 1

Skupina A

Violeta Jurković, Melita Djurić in Šarolta Godnič Vičič: Status učitelja tujega jezika stroke v visokem šolstvu

Dubravka Celinšek: Nova vloga visokošolskega učitelja pri delu s študenti in sodelovanju z drugimi strokovnjaki ter vodstvom

Mihaela Zavašnik: Profil slovenskega učitelja angleškega strokovnega jezika

Slavica Čepon: Sodobni pristopi k analizi potreb v kontekstu jezika stroke: študija primera v slovenskem izobraževalnem prostoru

Skupina B

Mateja Petrovič: Leksikalni pristop in delo z avtentičnim besedilom

Nataša Gajšt: Akcijsko raziskovanje in učitelji jezika stroke

Nada Vukadinović: Moodle kot pripomoček za izvajanje teamskega pristopa pri kombiniranem poučevanju jezika in stroke

Darja Mazi Leskovar: Javno nastopanje, retorika in pouk tujega jezika

11.45 - 12.00 Odmor
12.00 - 13.30 Sklop 2

Skupina A

Jana Kobav: Zagotavljanje enakih možnosti v razredih srednjega strokovnega izobraževanja

Helena Kozar: Nemški jezik stroke v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju

Polona Svetlin Gvardjančič: Učitelj tujega strokovnega jezika

Božidar Žibret: Kako promovirati jezik stroke - nemščino?

Skupina B

Metka Brkan: Primeri rabe v dvojezičnih strokovnih slovarjih

Mojca Jarc: Razvijanje zmožnosti pri pouku tujega jezika stroke ob simulacijah mednarodnih konferenc: Primer simulacij v 1. tujem jeziku v primerjavi s simulacijami v 2. tujem jeziku

Mojca Šauperl in Alenka Šauperl: Vsebinske in jezikovne značilnosti izvlečkov v znanstvenih zgodovinskih revijah

Šarolta Godnič Vičič: Korpusi usvajanja jezika pri pouku jezika stroke

13.30 - 15.00 Kosilo
15.00 - 16.30 Sklop 3
Skupina A

Alenka Kocbek: Prevajanje kot sestavina medkulturnih komunikacijskih kompetenc v poslovnem okolju

Vita Kilar: Nemščina kot jezik poslovne komunikacije v Sloveniji. Raziskava stanja v hčerinskih družbah nemških podjetij

Nives Lenassi: Značilnosti poslovnih elektronskih sporočil v italijanskem jeziku, ki jih tvorijo rojeni govorci italijanščine in Slovenci kot tuji govorci italijanščine

Nadja Dobnik: Razvijanje študijskega programa in učbenika za poslovno italijanščino na Ekonomski fakuteti v Ljubljani

Skupina B

Majda Šavle: Strokovna angleščina v zdravstveni negi – veščine uspešne komunikacije

Alenka Kukovec: Poučevanje angleškega letalskega jezika in radiotelefonije v luči novih zahtev za jezikovno znanje pilotov

Igor Rižnar: Vloga učbeniških gradiv pri poslovni angleščini v slovenskem terciarnem izobraževanju

Nina Gorenc: Izzivi poučevanja italijanščine kot jezika za posebne potrebe na FDV
16.30 - 16.45 Odmor
17.00 - 19.00 Učitelji tujega jezika stroke in vloga SDUTSJ: pogled v prihodnost - okrogla miza udeležencev posveta

02 oktober 2007

Mednarodni blog SDUTSJ

Ne, ne selimo se.

Poleti je marsikdo potoval, se udeležil posvetov, se pogovarjal z ljudmi... Tako je beseda dala besedo in je ta nekako prek Mihaele in Mojce pripeljala do nastanka novega bloga društva. Ta je v angleščini. Tema je naša stara: jezik stroke. Zakaj torej v angleščini?

Zato, da se lahko povezujemo s kolegi tudi izven naših meja. Sodelovanje je namreč lepo. Dobrodošli pa so tudi prispevki v drugih jezikih, tako kot v Scripta Manent.

Za prvi vtis si lahko blog ogledate na sliki. Če vas zanima kaj več, si ga lahko ogledujete in prebirate na tem naslovu: http://sdutsj.wordpress.com/ . Če želite prispevati vsebino, pravila so nespremenjena: pišite nam, povabimo vas in potem samostojno objavljate vsebino po svoji presoji. Kot v tem blogu. Cenzure pri nas pač ni. ;-)

24 avgust 2007

Posvet: Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru

Vabljeni na posvet ob 10. obletnici delovanja Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, ki bo potekal 23.11.2007 na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

Temeljni cilji posveta so:
- ponuditi prerez stanja na področju poučevanja jezika stroke s pomočjo prispevkov članov;
- ponuditi strokovno vsebino, priložnost za izmenjavo izkušenj in ugotovitev;
- začrtati poti nadaljnjega razvoja SDUTSJ in jezika stroke v Sloveniji.

Rok za prijavo prispevkov in oddajo povzetkov: 3.9.2007.

Več na spletni strani posveta www.sdutsj.edus.si/Posvet/index.html.

23 avgust 2007

Šolska politika

Sinočni Odmevi na RTV LJ1 so zelo lepo pokazali na kritično raven komunikacije v Sloveniji. Udeleženci tega soočenja bi dejansko morali sedeti za okroglo mizo in se dogovarjati o šolski politiki. Vsak je imel prav in vsak je nastopal iz nekega drugega filma, ki jih pa voditelj ni znal ali hotel povezati. Dejansko so udeleženci kazali samo na posamezne plasti iste realnosti: na nestrokovno, neusklajeno in nesposobno šolsko politiko.

Zanimivo je, da so vsi po vrsti kazali tudi na nevzdržnost sedanjega stanja. Ravnatelj je opozarjal na poplavo tržišča z delovnimi zvezki, ki se jim kakovost ne preverja. Krivi za to pa niso založniki, ne tisti bolj strokovni in ne tisti bolj oportunistični, ki so zaslutili priložnost v nekritičnem odnosu politike do didaktičnih materialov in poplavi kreativnih učiteljev, ki svoj potencial ne morejo izkoristiti znotraj sistema in pri tem zaslužiti dostojno plačo. Kriva je šolska politika, ki to stanje dopušča.

Dr. Marjanovič Umek ima prav - pomikamo se desetletja nazaj. Potreben je strokovni organ za oblikovanje strokovne šolske politike, ki je storkoven, deluje in se ga upošteva. Šolska politika mora biti oblikovana upoštevaje strokovna merila in ne interes političnih oportunistov, ki sedaj odločajo.

Založnik je opozoril na pomembno stvar: da mora država delovati tako, da spodbuja založnike k investicijam v razvoj didaktičnih materialov. Bi dodala, da mora hkrati tudi postaviti pogoje za to, kaj je strokovno sprejemljivo. Pa smo spet pri vlogi strokovnih odborov in strokvnih odločitev.

Gospa z Zavoda za šolstvo ima prav, ko brani avtonomijo učiteljev, ki se jo na vsakem koraku napada. Vendar ta avtonomija se ne kaže samo v odnosu do strokovnega odbora in pravici do izbire didaktičnih gradiv, marveč prvenstveno v pravici, da se strokovnemu mnenju prizna veljavo in pravici, da se o strokovnih vprašanjih pogovarjamo z argumenti stroke in ne argumenti moči. Slednje pa nas je pripeljalo do dejanskega problema: do politike, ki deluje z argumentom moči, ki ne sliši in ki stroke ne upošteva.

Takšne oddaje umetno povzročajo razprtije, da bi prikrile dejanski problem, in ne spodbujajo k soočenju argumentov. Spodbujajo nekritičnost in delujejo kot hujskači. Trobilo so. Sicer pa to ne preseneča več, kaj ne? Pogrešam novinarje z držo, a vi ne?

Verjamem, da bi se vsi morali zavzemati za strokovno debato, poslušati, zahtevati le strokovne argumente in ne pristajati na žuganja s prstom. Kaj ni to tisto, čemur moramo stremeti? V končni fazi, kaj ni to tisto, kar želimo slišati v soočenjih mnenj?

28 julij 2007

Zatišje?

Ja, vroče je in poletje je. Zatišje. Lepo...

Želela sem samo sporočiti tistim, ki si vseeno vzamejo čas za branje, da je v mojem blogu še vedno živahno. Pa povprašati, ali je še kdo tu to poletje in ali še kdo piše? ;-)

18 julij 2007

Vročina in kuhanje

Vroče je!!! Že misel na kuhanje segreje prostor še za dodatni dve stopinji! Kako se torej prehranjevati, kaj skuhati za kosilo? Obilico receptov, ki zahtevajo minimalni vložek časa in energije, najdete v New York Timesu v članku Summer Express: 101 Simple Meals Ready in 10 Minutes or Less. Pa ne pozabite pregledati še komentarje bralcev!


(Sliko je naslikal Ian Elliot in jo najdete na spletni strani Scottish Art.)

11 julij 2007

Samostojno učenje jezika stroke?

Verjetno se večina učiteljev jezika stroke strinja, da je razvijanje samostojnosti naših študentov pri učenju tujega jezika stroke in učenju sploh pomemben element naših programov.

Jones (1998) je ugotovil, da se samostojno učenje tujega jezika od samega začetka v glavnem konča z velikim osipom in šibkim znanjem. Zanima me, ali je mogoče kdo od vas proučeval situacijo na področju učenja tujega jezika stroke? Ali pa morebiti ve za raziskave s tega področja.

Kaj pa sicer menite o samostojnem učenju jezika stroke? Koliko se vam zdijo potrebna/pomembna predavanja za študente? Kaj pa interakcija na temo stroke?

04 julij 2007

Lexxica

Od 8. - 10. junija sem bila na konferenci Asia TEFL, kjer sem dobila mnogo koristnih informacij, med drugim tudi o učenju besedišča.

Michael Browne, ki od leta 1985 službuje na Japonskem in se ukvarja z raziskavami na področju učenja besedišča, je predstavil svoj prispevek o učenju besedišča tujega jezika s pomočjo novih tehnologij. Kako ugotovimo, koliko besed oz. katere besede poznajo naši učenci ali >študenti in katerih besed se morajo še naučiti? Primeri testov so dosegljivi na naslovu ttp://www.lexxica.com/. Študenti na vprašanje, ali poznajo določeno besedo, samo odgovorijo z da ali ne. Med danimi besedami so tudi izmišljene, ki služijo preverjanju 'resnicoljubnosti' (če študent odgovori z da pri besedi, ki ne obstaja, testiranje ni veljavno). Poglejte same.

Dubravka

15 maj 2007

CONNECT: Conversations on Networking, Education, Communities, and Technology

Objavljam vabilce Vancea Stevensa na spletno konferenco skupnosti Webheads In Action. Potekala bo ta vikend, dostop je prost. Lani je bilo zelo zabavno :-). Če vas zanima pa ne utegnete nič hudega - vse bo posneto in na razpolago tudi kasneje.
___________________________________________________________________
Hi and sorry if you're seeing this on numerous lists, but I want to remind you of the free online conference starting in a few days, May 17/18-20.

Our theme this year is CONNECT: Conversations on Networking, Education, Communities, and Technology, and though not specifically mentioned in the theme, many members of the Webheads community of practice, http://webheads.info, are practitioners in language learning.

This is the second time our community has hosted a free online conference. You can replay the first one at http://2005.wiaoc.org

This year we kick off in a pre-show event at 22:00 GMT May 17, with the start of a Webcastathon hosted by http://www.worldbridges.net. The conference itself starts at midnight GMT May 18 with a keynote speech by Leigh Blackall and continues for three days with more talks by Stephen Downes, George Siemens, Etienne Wenger, Robin Good, Barbara Ganley, Teemu Leinonen, and many other presenters whom you can see on the schedule at http://schedule.wiaoc.org.

To attend the conference you can register for free at http://www.webheadsinaction.org and use the calendar there or the schedule link above, or our online help pages, to work out how to access the presentations and make comments or join forums. The will be a voice stream of most events available at http://www.webheadsinaction.org , as well a live chatroom for use during the conference, and we hope to have someone live online available to assist you at any time during the conference at http://www.tappedin.org

We look forward to your joining us May 17/18-20 for this unique adventure in online professional development. We hope it will be educational and F.U.N.

Please send this out to any others you think might be interested.

Vance Stevens

08 maj 2007

Language Learning and Web 2.0

Ena kratka, a krasna predstavitev Grahama Stanleya... BTW, poznate TeacherTube?

01 maj 2007

Krasni časi!

Nekateri se jih še spominjate, nekateri ste premladi. Ko sem v zgodnjih osemdesetih gulila klopi kot študentka angleškega jezika, so bili časi precej drugačni. Ukinili so uvoz knjig in revij iz tujine - edina izjema je bila revija Playboy. Iz Mladinske knjige so prijazno sporočili oddelku na FF, da imajo še nekaj knjig, stare zaloge pač, in so jih pripravljeni prodati po nizki ceni študentom. Pa sva s sošolcem zavihala rokave in organizirala prodajo. Vse knjige so pošle!

Vsa nadaljnja leta sem se vračala iz tujine natovorjena z novimi potovalkami. Vse so bile polne knjig in izrezkov iz revij in časopisov. Kako dragocene so bile za mojo angleščino! Še danes jih hranim na podstrešju. Pravzaprav sem v tistih letih razvila eno slabo navado: hranim vse, kar predstavlja potencialno gradivo za poučevanje angleščine.

Ko sem pred par dnevi zopet brisala prah z mojih kupov potencialnih gradiv (v dvajsetih letih se je tega veliko nabralo), me je prešinila misel, da bi morebiti bil že čas, da se teh kupov zastaranih besedil znebim! Samo računalnik moram prižgati in v hipu najdem solidno besedilo na katerokoli temo. Pa ne samo to! Tudi zvočnih posnetkov mrgoli vsepovsod. Podkasti so naredili revolucijo: vsak ima svoj radio! Kaj niso to prekrasni časi za učitelje tujih jezikov?!

Ampak nekaj v meni ne da miru. Ne morem se znebiti starih revij in časopisov. Še vedno so zame bogastvo. A ni prekrasno listati po starih revijah, spominjati se nekdanjih časov? Kot listati po albumu fotografij. ... Mogoče pa je vseeno čas, da obrnem(o) nov list.

Vesel PRVI MAJ!

19 april 2007

ProFile - gradiva za učitelje in študente

Tisti, ki učimo tudi poslovni jezik imamo po novem na voljo še eno spletno stran. Gre za ProFile, ki je sicer dopolnilo učbenika z enakim imenom, vendar so dodatna video in avdio gradiva dosegljiva in uporabna tudi za druge. Vsaka tema je opremljena tudi s koristnimi povezavami. Doslej so pripravili tri teme: poslovna potovanja, organizacije in marketing.

Pripravili so tudi spletno stran z vajami in igricami za študente.

Vse to nam je pripravila založba Oxford University Press.

16 april 2007

Nova številka Reading in a Foreign Language

Nova številka te zanimive publikacije prinaša štiri članke. Še posebej se mi zdita zanimivi dve.

Content schemata, linguistic simplification, and EFL readers’ comprehension and recall (Mohammad Hossein Keshavarz, Mahmoud Reza Atai in Hossein Ahmadi) - ta raziskava je pokazala, da igra vsebinska shema besedila precej večjo vlogo pri razumevanju in pomnenju besedila kot poenostavljanje jezika besedila. Slednje posledično pomeni, da bomo precej bolj učinkoviti, če bomo nove jezikovne strukture predstavljali učencem/študentom z vsebinami, ki so jim znane. Avtorji so ugotovili tudi to, da so si učenci/študenti lažje priklicali vsebino poenostavljenega besedila, če je bila njegova vsebina tuja. Logično, mar ne? Vendar težav s priklicom vsebine nepoenostavljenega besedila niso imeli, če je to besedilo pokrivalo vsebinsko področje, ki jim je bilo znano. Zanimiva je tudi ugotovitev, da je poenostavljanje besedila, ki je pokrivalo študentom znano vsebinsko področje, delovalo zaviralno pri bralnem razumevanju in priklicu vsebine takšnega besedila.

Te ugotovitve so izredno pomembne za pouk jezika stroke. Ta se premnogokrat vrši le v prvem letniku (ja, še vedno!) in zdi se, da bo tudi trend kontingenčnega izvajanja predavanj deloval kvečjemu le kot ovira pri usvajanju jezika stroke, saj se predmet vsebinsko ne bo mogel povezovati z večjim številom strokovnih predmetov. Priložnosti za to, da bi študentom kakšna strokovna vsebina že bila znana, pa bo tako še manj. Bo to vodilo v opuščanje jezika stroke?

Izredno zanimiv je tudi članek Graphic organizers in reading instruction: Research findings and issues (Xiangying Jiang in William Grabe). Avtorja povzemata ugotovitve raziskav materinščine, ki kažejo na to, da grafični prikaz retorične strukture besedila oz. vzorca ali matrike, ki ga besedilo tvori (Hoey), pomembno vpliva na bralno razumevanje - še posebej pri zahtevnih besedilih. Članek je zanimiv tudi zato, ker avtorja na enem mestu povzameta najbolj običajne strukture besedil ter ponudita zanje konkreten grafični prikaz. Članek priporočam vsem, ki pišete gradiva. Moje izkušnje z grafičnim prikazom strukture besedila so namreč tudi zelo pozitivne.

P.S.
Mimogrede, če vas tematika strukturiranosti besedila zanima, priporočam vam tudi članek Besedilna matrica in struktura vzorca besedila problem – rešitev ter možnost njune uporabe pri analizi besedil v šolski praksi Sonje Starc. Objavljen je bil v reviji Jezik in slovstvo, 51/1, jan.–feb. 2006, 33–52.

12 april 2007

Wiki društva
Članom smo poslali vabilo v wiki društva. Če ga kdo ni prejel, naj se oglasi. Na slikah zgoraj lahko vidite, da ne gre za noben bavbav. Wiki je spletna stran, ki jo spreminjamo kot katerikoli drugi dokument, ki ga napišemo z računalnikom. Njegova prednost je v tem, da ga lahko skupaj ustvarjamo.

Pravijo, da je to prava demokracija. Kaj pa pravite vi?

10 april 2007

Znanost in jezik stroke

Super tale kavarna! Vsak teden novi pogovori o znanosti: lahko jih preberete, lahko jim prisluhnete. Dandanes je pesem poučevati jezik stroke (seveda, če program predvideva ure jezika stroke)!

In teme? Oglejte si jih nekaj:
 • Alcoholism: Vice or Disease: A Conversation with Howard Fields - Are addicts flawed or blameless? UCSF neuroscientist Howard Fields points the finger at the brain...March 23, How Do You Sleep? A Conversation with Tom Neylan, MD - Sleep disorder expert Tom Neylan explains what you lose if you don't snooze...Express Yourself: A Conversation with Chris Barker, Director of the Genomics Core Laboratory - Managing an array of tools is at the core of modern science...
 • A Speck of Spec: A Conversation with Al Burlingame - Why knowing a little can sometimes tell you a lot...
 • Hard Drugs: A Conversation with Pharmaceutical Chemist Tom James - Finding new drugs is sometimes like counting grains of sand...
 • Stupid Science: Can Moviemakers Ever Get It Right? - Moviemaking must be an art, because it usually gets the science all wrong...
 • Ace of Hearts: A Conversation with Developmental Biologist and Cardiologist Deepak Srivastava
Tudi prisluhnete jim lahko. Vse to pa najdete tukaj. Uživajte!

09 april 2007

Konference

Tokrat nekaj povezav do spletnih mest, kjer lahko najdete sezname konferenc na področju jezikoslovja.
Pa sporočite, če boste našli kakšno konferenco, ki je zanimiva za učitelje tujega jezika stroke!

07 april 2007

CEF in jezik stroke

Ja, par besed o včerajšnji delavnici "Ocenjevanje jezikovnega znanja in Skupni evropski okvir", ki jo je vodila Melita Djurić.

O CEFu smo že vsi slišali, teste smo že vsi sestavljali, ocenjevanje pa tudi poznamo, mar ne? Ampak Melita nam je lepo pokazala, da je tu še mnogo mnogo več! In to dodatno znanje lahko poučevanje in učenje jezika stroke oplemeniti nam in študentom v korist. Dala nam je smernice, nakazala, kam lahko gremo in kako. Pot pa je seveda naša.

Z delavnice smo odšli z odprtimi vprašanji, kar je vedno znak, da je bila delavnica kvalitetna. Odgovore nanje si bomo seveda iskali sami, vsak v svojem specifičnem okolju. Ugotovili pa smo, da pravilo "v slogi je moč" zopet drži, saj lahko v društvu najdemo tiste, s katerimi se o odprtih vprašanjih lahko pogovorimo, izkušnje izmenjamo in si celo priskočimo v pomoč pri pilotiranju testov. Dogovorile smo se tudi za temo naslednje delavnice, ampak o tem kdaj drugič.

Melita, hvala ti.

Še to, naše punce s FDVja so se res potrudile in pričarale prijetno okolje za delo in druženje, zato hvala še njim. Pa tako fajn je bilo srečati kolege, reči kakšno ob štrudlju, pehtranovi potici, slanem pecivu in kavici!

P.S.
Še povezavi, ki sem ju obljubila včeraj. Europass Language Passport, kjer lahko najdete samoocenjevalno lestvico CEFa v jezikih EU, najdete tukaj. Spletna stran, kjer najdete podatke o ILEC, pa je tukaj.

06 april 2007

Vitezica Mojca


Naša Mojca je v sredo 28.3.2007 prejela visoko priznanje francoskega ministrstva za šolstvo - naslov viteza reda akademskih palm (médaille de Chevalier des Palmes Académiques). Gre za najvišje priznanje Republike Francije za dosežke pri širjenju francoske znanosti in kulture, ki ga tujim učiteljem podeljuje francosko Ministrstvo za šolstvo, visoko šolstvo in raziskovanje.

Mojca, ponosni smo nate!

Še posebej lepo pa je bilo poslušati Mojco, ko se je v lepo zveneči francoščini zahvalila za priznanje, čeprav jaz nisem nič razumela, kaj je govorila. Bila sem pa ful ponosna, da lahko stojim tam in gledam, koliko ljudi jo občuduje in ceni. In ko so ji pripenjali medaljo na njen kostimček, se mi je naredil en cmok v grlu. Potem sem si pa prisegla, da jo bomo člani še bolj ubogali, ko nas bo zadolžila z nalogami. Se strinjamo, a ne?

Mojca, po viteško naprej!

Melita Djurić

Vabilo na delavnico

Vljudno vas vabimo, da se udeležite delavnice z naslovom

Preverjanje znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru: Poudarek na bralni in pisni zmožnosti.

Namen delavnice je seznanitev s skupnim evropskim jezikovnim okvirom, njegovo uporabo pri ocenjevanju jezikovnega znanja in možnih poti naprej. Delavnico bo vodila kolegica mag. Melita Djurić z bogatimi izkušnjami v poučevanju in preverjanju jezika stroke.

Delavnica bo v petek, 6. aprila 2007, s pričetkom ob 14.00 v predavalnici 5 Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Delavnica se bo predvidoma zaključila ob 18.00. Za člane SDUTSJ je delavnica brezplačna.

02 april 2007

BBC World in klimatske spremembe


Če še ne veste, april bo na BBC Worldu posvečen klimatskim spremembam.

V drugi polovici poročil bodo poročila z vsega sveta o tem, kako se klimatske spremembe odražajo v posameznih koncih sveta. Načrtujejo tudi kopico zelo zanimivih oddaj: intervjujev, okroglih miz, poročil,... Program si lahko natančno ogledate tukaj.

Vendar to še ni vse! Ena od njihovih spletnih strani In Depth ponuja goro informacij. Slednje drži tudi za Climate Change. Podatkov in oddaj je več kot dovolj za pripravo zanimivih in izčrpnih učnih gradiv.

Če pripravite kakšno učno gradivo, prosim, sporočite nam. Lahko pa ga z nami delite tudi v našem wikiju.

01 april 2007

Beseda - besedi

Prvi stavek v disertaciji P. Raysona nam je splošno znan, drugi pa predstavlja presenečenje, saj se odmika od tistega, kar pričakujemo. Lepo ponazarja kreativnost človeka pri rabi besede in duhovitost, ki iz nje veje.
In the beginning was the word. But by the time the second word was added to it, there was trouble.
(Simon, J. 1981: 111. Paradigms lost: reflections on literacy and its decline. London: Chatto & Windus.)


21 marec 2007

Nekaj nemških korpusov

Včasih naletim na podatke o korpusih za druge jezike. Ker je bilo nekaj vprašanj že o korpusih za nemški jezik, tokrat nekaj drobtinic za nemciste.
 • Precej podatkov o korpusih lahko najdete na spletni strani Inštituta za nemški jezik iz Mannheima
 • O korpusu Fehler-Annotiertes Linguistisches Korpus (FALKO) najdete kaj več tule
 • Kiel Korpus ima tudi spletno stran. Več o njem tu.
Pa ne pozabite sporočiti svoje vtise o teh korpusih/straneh in kako uporabni so za poučevanje jezika stroke.

15 marec 2007

Preminil je John McH. Sinclair

Sledi sporočilo iz foruma Corpora List.

OBITUARY: JOHN SINCLAIR (1933 - 2007)

Yesterday was a very sad day for the world of linguistics. John Sinclair (b. 14 June 1933) died at his home in Florence, aged 73. He will be deeply missed by his family, his colleagues and his many friends. His death is a terrible loss to everyone who knew him. Friends and colleagues are welcome to the interment of the urn which will be at the Cimitero degli Inglesi in Florence on 28 March at 3.30pm.

John was an outstanding scholar, a first-generation modern corpus linguist and clearly one of the most open-minded and original thinkers in the field. He was Professor of Modern English Language at the University of Birmingham for most of his career and founder of the ground-breaking COBUILD project in lexical computing which revolutionised lexicography in the 1980s and resulted in a new generation of corpus-driven dictionaries and reference materials for English language learners. After his retirement from Birmingham John moved to Italy where he became President of the Tuscan Word Centre, an association devoted to promoting the scientific study of language. On the short intensive courses that the Tuscan Word Centre offered, John very generously shared his original ideas about language and linguistics with generations of younger scholars, introduced numerous students to the fascinating world of corpora and inspired many new ideas for future research in linguistics. He was an Honorary Life Member of the Linguistics Association of Great Britain and a member of the Academia Europaea. John held an Honorary Doctorate in Philosophy from the University of Gothenburg, and Honorary Professorships in the Universities of Jiao Tong, Shangai and Glasgow.

He is gone now and it will be very hard to get used to it. John's last email to me just a couple of days ago ended "Very brief note tonight; more to follow." I will miss him.

Dr. Ute Römer

08 marec 2007

Ženske

Vtipkala sem "ženske" v www.najdi.si, da ugotovim, kaj pravijo na spletu o ženskah. Pa si oglejmo:
Ženske so zlobne To nam lahko pokaže preprosta matematična formula P
V zaostali tekmi 16. kroga 1. SKL za ženske so nekoliko presenetljivo zmagale košarkarice ljubljanske Ježice.
Ženske so res predmet poželenja
Ženske so poceni - Bog je ustvaril Adama
Ženske so boljše voznice!
Ženske so prekrasne in seksi
Katere ženske so zaznamovale leto?
Katere ženske so vam najlepše?
Ženske so boljši vodje kot moški
španske ženske so izbrale svoj avtomobil leta 2005
Ženske so nam vsem v pogubo
Sanje vsake ženske so dobiti bogatega moškega
Tudi ženske so za rekreativni seks
Ženske so same krive, ker so posiljene
Pametne ženske so brez otrok?
Druge ženske so bolj oh in sploh
Po svetu je vse več žensk, ki si bolj želijo kariero kot pa otroka
Ženske so na delovnem mestu izpostavljene nezaupanju in neiskrenosti
Ženske so igrale tenis nekega sončnega nedeljskega popoldneva
Ženske so iste kot moški!
Tudi ženske so ljudje

Neznosna lahkost ...

Za bolj zgovorno sliko o ženskah sledite povezavam v oblaku.


Loading Clusty Cloud ...

07 marec 2007

Jezik prava

Tisti, ki se z jezikom prava ne srečamo pogosto, bomo morebiti s presenečenjem ugotovili, da je to področje sila bogato in hudo zanimivo.

Britanski svet organizira predstavitveni seminar novega izpita ESOL. Gre za International Legal English Certificate (ILEC). Predstavitev bo v Hotelu Slon, 27.3.2007 med 10.00 in 12.00. Prijavite se lahko tu.

ILEC bo možno opravljati na dveh ravneh: B2 in C1, preverjal pa bo vse štiri spretnost (skupaj 4 ure), učbenik je že izšel (International Legal English), vaje tudi (Professional English in Use: Law).

Zanimiva pa je tudi stran partnerja, s katerim ESOL pripravlja ta izpit. Gre za švedsko podjetje TransLegal, ki ima zrelo zanimivo spletno stran. Ponujajo izobraževanje, prevode, spletno učenje, gradiva za učitelje, različne publikacije in celo časopis TransLegal Digest. Nanj se lahko naročite za GBP33. Po brezplačni številki sodeč je vsebina bogata in koristna. Povezave pa kažejo tudi na zanimive spletne strani, bloge in podkaste (MP3 zvočne zapise) s pravniško vsebino.

Pripravljajo tudi tedensko elektronsko sporočilo TransLegal LexMail z jezikovno vsebino (glosar).

Ni kaj, zanimivo, zelo zanimivo. Prepričana sem, da bodo te strani zanimive tudi prevajalcem. Pa sporočite svoje vtise.

28 februar 2007

Brezplačni članki

Če slučajno niste opazili: najnovejša številka revije System je na voljo brezplačno. Članki obravnavajo jezikovno svetovanje. Priporočam.

Brezplačno je na voljo tudi prva številka lanskega letnika revije ReCall. Tudi vredno branja. Tema se vrti okoli ICT.

21 februar 2007

Korpus italijanskega jezika

Končno nekaj tudi za italijaniste, ki iščejo korpus govorjenih besedil! CLIPS je na voljo na spletni strani http://www.clips.unina.it/. Besedilo spodaj je iz njihovega obvestila.

E’ in rete il corpus di italiano parlato CLIPS al sito www.clips.unina.it. Il corpus (audio, etichettatura e documentazione) è pubblico, l’accesso e il download completo del materiale per finalità scientifiche sono gratuiti.

CLIPS consiste di circa 100 ore di parlato, equamente ripartito tra voci maschili e voci femminili, in parte trascritto ortograficamente e etichettato foneticamente. Le registrazioni sono state effettuate in 15 località italiane scelte in base a criteri di rappresentatività linguistica e socioeconomica: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Venezia.

Per ogni località è stato raccolto a) parlato radiotelevisivo (notiziari, interviste, talk shows); b) parlato dialogico (240 dialoghi raccolti secondo le modalità del map task e del ‘gioco delle differenze’, dei quali 30 etichettati foneticamente, 90 trascritti ortograficamente, studenti universitari); c) parlato letto da parlanti non professionisti (20 frasi atte a garantire la copertura delle frequenze medio-alte del lessico italiano); d) parlato telefonico (conversazioni tra circa 300 parlatori e un portiere d’albergo simulato) e) parlato letto da 20 parlanti professionisti (160 frasi atte a garantire la copertura delle sequenza fonotattiche dell’italiano e delle frequenze medio-altedel lessico italiano) registrato in camera anecoica.

La documentazione, i protocolli di raccolta e di annotazione del materiale tengono conto delle direttive del progetto EAGLES.

17 februar 2007

Blogi tu in blogi tam

Če brskate ali srfate in imate malček časa, obiščite naslednje spletne strani.Kuharski blogi:
En luškan Stuck in Customs - zanimiv in ima prekrasne fotografije.

Pa še en, ki mu je ime Post Secret - valentinovem.

15 februar 2007

Gremo v knjižnico

Ste si kdaj zaželeli prelistati originalna dela znamenitih avtorjev, npr. Leonarda Da Vincija, Jane Austen, Lewisa Carrola, itd.? Ali starodavna dela o katerih smo se učilli v šoli? Tukaj so. Nalaganje strani malčk traja, ma je vredno. Uživajte. Lahko listate, berete ali poslušate zvočni zapis - zelo lepo narejeno.

11 februar 2007

4. konferenci

ELTeCS posreduje informacije tudi o konferencah - v obeh primerih gre za četrto konferenco nekega združenja učiteljev angleščine.

Azerbaijan English Teachers' Association bo jeseni organiziral konferenco. Navdušila me je njihova spletna stran, iz katere veje vnema in volja, ki je vse redkeje srečamo pri nas. Včasih se namreč zazdi, da nas povečana blaginja vodi v nek konformizem, ki po defaultu ne more biti kreativen in zagnan.

Potem še ena spletna stran: Univerza Aga Khana iz Pakistana tudi organizira konferenco z enako vnemo. Olejte si teme, datume. Morebiti se bo kdo podal na pot.

09 februar 2007

Kam drvi ta svet... ;-)

V blogu Setha Godina sem prebrala o tem videu. Všeč mi je, verjetno bo tudi vam.
Naslov je 'Web 2.0 ... The Machine is Us/ing Us', objavil pa ga je Michael Wesch, profesor kulturne antropologije iz kansaške univerze.

Oblački

Ne vem, kaj je v teh oblakih, ta pravih in teh v blogih: kar pritegnejo našo pozornost. Lesley je v svojem blogu pokazala oblaček, ki kaže o čem piše članek. Torej ne gre za to, da programček poišče ključne besede na določenih spletnih straneh ali za iskanje povezav do spletnih strani, ki se vsebinsko navezujejo na izbrano temo.

TagCrowd ponuja okno, kamor lahko prekopirate svoje besedilo. Izdelal vam bo oblaček s ključnimi besedami besedila. Da ponazorim: seminarska naloga, ki sem jo napisala v angleščini, v oblačku izgleda tako:
created at TagCrowd.com

Klik na besedo vas ne pripelje nikamor, pa vendar. Ali lahko uganete, o čem sem pisala? Bi poskusili še vi in nalepili oblaček v ta blog?

08 februar 2007

Nova številka Scripta Manent

Morebiti je kdo od vas opazil, da je angleška verzija Scripta Manent na spletu že vse od konca decembra. Na kulturni dan pa si lahko ogledamo tudi slovenske povzetke revije.

Tokratna številka prinaša članek De Ryckerja z malo daljšim naslovom "The Impact of International Business Games on Improving Cultural Awareness and Writing Proficiency: An Evaluation of The “Course in International Business Writing” (1994-2004)", ki je zares zanimiv. Tu je še prva recenzija knjige - gre dejansko za recenzijo slovarja The New Penguin Dictionary of Civil Engineering, ki ga je napisala Metka Brkan.

Razpisale smo tudi temi za naslednji dve številki. Do 30.4. bomo zbirali prispevke na temo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in poučevanja jezika stroke, do 31.10. pa na temo razvijanja gradiv za poučevanje jezika stroke.

Novi številki bosta prinesli tudi novost: odslej bomo objavili tudi prispevke, ki ne pokrivajo razpisane teme, vendar pa morajo pokrivati področje poučevanja jezika stroke in seveda slediti navodilom za pisanje. Zavihajte torej rokave in napišite prispevek!

Dobrodošle so tudi recenzije knjig in slovarjev. Vsi zainteresirani na kontaktirajo Mojco Jarc, urednico recenzij.

Se beremo.

Kvaliteta življenja?!

Ne bom razpredala o kvaliteti življenja. Rada bi vam samo priporočila spletno stran, kjer najdete zanimiv članek o kvaliteti življenja v letu 2007. Članek je v angleškem jeziku in posamezni deli so primerni za razvijanje bralnega razumevanja v različnih programih. Lahko služi tudi kot dobro izhodišče za razpravo. Vsebina članka tako vključuje:
 • opis zmagovalca (če še ne veste, to je Francija) in drugega na seznamu (Avstralija): od klime in zdravstva do ekonomskih pogojev bivanja in infrastrukture;
 • največja mesta sveta;
 • vremenski pogoji za kvalitetno življenje;
 • Argentina in ZDA;
 • deset zadnjih na seznamu in
 • korupcija po svetu.
Obstaja tudi tabela, ki prikazuje podatke o kvaliteti življenja v 195 deželah. Najdete jo tu, podatke pa lahko izrežete in uporabite za kakšno vajo, ki utrjuje opisovanje tabel, primerjave in podobno.

(Hvala Mirotu za povezavi.)

07 februar 2007

Povezave za angleški jezik

Russell Stannard skrbi za rubriko Webwatcher v reviji English Teaching Professional. Rada bi z vami delila povezave do spletnih mest, ki jih priporoča.
 • Intervjuji z znanimi osebnostmi na spletni strani BBC-ja. Gre za kratke intervjuje, ki so povrhu še razdeljeni na manjše dele. Shranjeni so v formatu MP3.
 • Academic vocabulary - spletna stran Averil Coxhead. Bogata stran, ki je primerna za vse, ki poučujete jezik znanstvenih besedil.
 • CILL - spletna stran jezikovnega centra iz Hong Konga, ki je namenjena branju. Most useful.

04 februar 2007

Language Learning & Technology

Ja, nova številka Language Learning & Technology je zunaj. Posvečena je razvijanju slušnega razumevanja in vlogi sodobnih tehnologij pri tem. Vsebina vključuje naslednje članke:
 • Help Options and Multimedia Listening: Students\' Use of Subtitles and the Transcript (Maja Grgurović and Volker Hegelheimer)
 • Are They Watching? Test-Taker Viewing Behavior During an L2 Video Listening Test (Elvis Wagner)
 • Using Digital Stories to Improve Listening Comprehension with Spanish Young Learners of English (Dolores RamĂ­rez Verdugo and Isabel Alonso Belmonte)
 • Commentary: I\'m Only Trying to Help: A Role for Interventions in Teaching Listening (Michael Rost)
 • Commentary: Learner-Based Listening and Technological Authenticity (Richard Robin).
Vredno branja.

02 februar 2007

Ponekod to naredijo tiho, drugod s šikaniranjem

Ja, gre za zmanjševanje ur tujega jezika stroke v visokem šolstvu. Krožijo izjave, naj se tujih jezikov naučijo tam, kjer znajo! Pa naj plačajo. ... Zaradi tujih jezikov ni dovolj ur za stroko! ... Stroka se ne more uveljaviti zaradi ur, ki so namenjene tujim jezikom! ... Naj se študenti učijo splošni jezik, da bo njihova mobilnost boljša! ... Poimenovanje predmeta s tuji jezik stroke bi zmanjšalo mobilnost študentov! ... Če so se tujega jezika učili že 8 let, kaj se še lahko naučijo? Tudi mi se nismo! ... Naj se raje učijo novih tujih jezikov, ki jih še ne znajo! Kdo pa pravi, da morajo nadgrajevati naučeno! ...

Ne bom nadaljevala. Imamo Svet za tuje jezike v Sloveniji. Ne vem čemu, če sedi mirno ob vsem tem. Če ne sprejme vsaj priporočil, če ne celo aktov, ki bi visokošolske ustanove obvezovale. Evropska Unija pa tako lepo govori o tem, da morajo vsi znati vsaj dva tuja jezika. Res je, da ne pove, na kateri ravni in kako. Se motim?

In kako se odzivamo me?

P.S.
V Sloveniji šikaniranje na delovnem mestu ni kaznivo dejanje. Se motim?

25 januar 2007

Jezikovne tehnologije in Bush

Joj, to si morate ogledati! Analiza Bushevih govorov s pomočjo jezikovnih tehnologij prekrasno pokaže, kakšen oz. kolikšen pomen pridaja ameriški predsednik posamezni tematiki. Npr. Iraku, zdravstvu, znanosti,... New York Times se je poigral s tem in ponuja lušno igrišče tudi vam. Besede si lahko poljubno izberete. Vse skupaj pa najdete tukaj. (Hvala Gregpriju Garretsonu za ta podatek.)

Boste poročali o svojih ugotovitvah?

EU, sadje, zelenjava in otroci

Independent je danes objavil zanimiv članek (EU backs free fruit and veg for school children) o pobudi, ki bi lahko spremenila tako navade naših otrok kot tudi prihodek kmetov. Gre namreč za idejo, da bi vsi kmetje, ki bi sadje in zelenjavo, ki ga pridelajo, brezplačno podarili šolam, vrtcem in bolnišnicam, bi od države prejeli plačilo za svoj pridelek. Pobudniki upajo, da bodo tako prispevali k temu, da bo več sadja in zelenjave na jedilnikih šol in bodo otroci vzljubili tudi ta živila. Pa da o boljših prehranjevalnih navadah niti ne govorimo.

Članek utegne biti zanimiv ne samo študentom kmetijstva, ampak tudi drugim.

P.S. Če slučajno članek ne bo več na voljo, ko boste to prebirali, sporočite in vam bomo poskusili pomagati.

23 januar 2007

Kaj mi pomeni bloganje?

Marija Lešnik mi je prijazno poslala dve krasni povezavi. Obe govorita o tem, kaj bloganje pomeni tistim, ki blogajo. Prva nas pripelje do bloga CK. Verjemite, vredno je obiska. Govori sicer o pomenu bloganja za marketinške strokovnjake, vendar je slika, ki jo je avtorica ustvarila kot povzetek vredna še posebnega ogleda. Oblikovno je namreč zelo inovativna. Zase že vem, da se bom zgledovala po njej.

Druga povezava nas pripelje do bloga učitelja, ki je postavil isto vprašanje. Lahko pustite komentar v njegovem blogu. Lahko pa svoje misli ob tem vprašanju delite z nami v našem Spletnem dnevniku.


P.S.
Odslej boste lahko pokukali na spletno stran, kamor povezava v besedilu vodi. Poskusite. S kurzorjem pojdite do povezave in počakajte trenutek. Vidite? To nam omogoča Snap. Če je moteč, sporočite. Če bi ga imeli tudi vi, (brezplačno) kodo najdete na spletni strani Snap.

18 januar 2007

Nasmeh ?!


Kathy Sierra je napisala zanimiv prispevek o nasmehu. V njem najdete tudi tole sliko na levi. Vidite, kako so v Honoluluju stilno prilagodili oznako za moško stranišče? Še ogrlico so možiclju nataknili okrog vratu. Bi se namehnili, ko bi jo zagledali?

Kako bi pa lahko zgledal možicelj na znaku v Sloveniji? Imate predlog?

Kako dobri ste v ločevanju iskrenega nasmeha od tistih, ki so samo navidezni? Preverite lahko na spletni strani BBC-ja. Sporočite, kaj menite o testu.

Če pa lahko postanete še za moment, pomislite na koga, ki vam je privabil nasmeh na lica. Izvabite komu še vi.

09 januar 2007

Janina razstava

Če le utegnete, obiščite blog Jane Bouc in si oglejte njene akvarele! Nepozabno doživetje, vam rečem. Sočne, sveže stisnjene pomaranče, ledeno hladne melone v vročini, dehteče vrtnice in skrivnostni irisi. To si morate ogledati!

05 januar 2007

Oblaki... in povezave

Pravijo, da danes še lahko. Torej, srečno novo leto vsem obiskovalcem tega bloga!

Zvone, moj sodelavec, mi je poslal povezavo do spletne strani Clusty Cloud Creator. Morebiti se kdo še spominja oblačkov. No, Clustyjevi so takšni. Poskusite.


Loading Clusty Cloud ...
Loading Clusty Cloud ...Ne pozabite slediti povezavam!