29 januar 2010

Poročilo o udeležbi na delavnici

"Jezikovna društva in krepitev njihovega medsebojnega sodelovanja"

Gradec, 10. – 11. 12. 2009

Od 10. do 11. decembra 2009 je v Gradcu v Avstriji potekala delavnica v okviru projekta LACS: Jezikovna društva in krepitev njihovega medsebojnega sodelovanja za predstavnike 34 držav članic Centra za moderne jezike v Gradcu. LACS je kratica za Language Associations and Collaborative Support. Delavnice sem se kot predstavnica Slovenije udeležila mag. Saša Podgoršek iz Slovenskega društva učiteljev nemščine, sicer pa zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Center za moderne jezike v Gradcu (ECML) je ustanovil Svet Evrope z osmimi ustanovnimi članicami leta 1994, delovati pa je začel leta 1995. Poslanstvo ECML-ja je vzpodbujanje odličnosti in inovativnosti pri poučevanju jezikov s ciljem medsebojnega razumevanja.

Eno od glavnih dejavnosti, ki jih izvaja ECML, predstavlja organiziranje mednarodnih projektov. Projekti so organizirani v okviru triletnih obdobij, vodijo pa jih mednarodne skupine strokovnjakov. Namenjeni so izobraževalcem učiteljev, raziskovalcem in multiplikatorjem na izbranem področju. Trenutno tečejo projekti tretjega srednjeročnega programa (2008-2011), med katere spada tudi projekt LACS.

Projekt LACS koordinira dr. Terry Lamb, v ožji projektni skupini pa sodelujejo tudi Lučka Pristavec, Janina Zielinska, Sigurborg Jonsdottir in Nicole Thibault. Delavnice v okviru projekta LACS smo se udeležili predvsem člani, člani upravnih odborov in predsedniki jezikovnih društev. Njen glavni cilj je podpiranje medsebojnega povezovanja tako med posameznimi društvi kot tudi s centrom ECML. Pomemben cilj delavnice je tudi diseminacija strokovnih izsledkov in publikacij v centru ECML izvedenih projektov z namenom, da bi dosegli čim večje število učiteljev jezikov na vseh ravneh. Pričakovani rezultati projekta LACS obsegajo še dve področji: izdelavo priročnika za jezikovna društva ter razvoj dejavnosti društev v zvezi z diseminacijo projektov centra ECML in evalvacijo procesov diseminacije v posameznih društvih. Spletna stran projekta LACS: http://lacs.ecml.at/.

Na spletni strani http://www.ecml.at/participants/participants.asp?t=getinvolvedintro so objavljene informacije o možnostih aktivne vključitve v projekte in ostale dejavnosti centra ECML. Razpis za novo programsko obdobje bo izšel predvidoma v novembru 2010 in bo objavljen tudi na spletni strani centra ECML: http://www.ecml.at/.

Saša Podgoršek

01 januar 2010

Spletna orodja za učitelje

Nick Peachey nas je že velikokrat navdušil s kakšno dobro idejo. Tokrat nas razveseljuje z opisom zbirke najnovejših spletnih orodij, s katerimi si lahko učitelji pomagamo pri pouku tujih jezikov oz. pri pisanju učnih gradiv za svoje študente/dijake/učence. Gre za knjižico z naslovom Web 2.0 tools for teachers, ki jo prilagam spodaj. Vredna je pozornosti!

Web 2.0 Tools for Teachers