30 maj 2011

Majska delavnica o korpusnem raziskovanju

Petkova delavnica z naslovom 'Korpusi - orodje učiteljev tujega jezika stroke' je bila nepozabna. Skrbno pripravila in izvrstno izvedla jo je Šarolta, ki nam je odstrla pogled v svet korpusnih pristopov k jezikoslovju in korpusnih orodij. Vzdušje je bilo izredno ustvarjalno, o čemer pričajo slike, ki si jih lahko ogledate s klikom spodnjo fotografijo.

.

Domov smo se vrnili polni idej za delo s študenti, raziskovanje in povezovanje s člani društva v novi interesni skupini - korpusni!

29 maj 2011

Spletni tečaj: družbeni mediji

30 načinov kako bolje delati in se učiti z družbenimi mediji je naslov spletnega tečaja, ki zna biti zanimiv za vse učitelje, ki se počutijo malce bosi, ko gre za to področje. Tečaj bo vodila Jane Hart, ki jo marsikdo pozna po njenih zapisih o e-izobraževanju pa tudi vsakoletnem zbiranju najbolj priljubljenih orodij v poučevanju. Tečaja se lahko udeležite brezplačno. Trajal bo od 30.5. do 15.7.2011, vključeval pa bo naslednje vsebine:

Find things on the Social Web

 1. Search effectively with Google
 2. Search the Social Web with other tools
 3. Useful sources on the Social Web
Keep up to date with new stuff on the Social Web
 1. Monitor new web content
 2. Read industry, analyst & practitioner blogs
 3. Subscribe to blog/web feeds with an RSS reader
Build a trusted network of colleagues
 1. Facebook
 2. LinkedIn
 3. Twitter
 4. Yammer
 5. Other online communities
Communicate effectively with colleagues
 1. Gmail webmail 
 2. Google Buzz
 3. Skype
 4. Group chat
Share resources and ideas with colleagues
 1. Share your calendar
 2. Share files
 3. Share weblinks
 4. Share photos, videos and screencasts
 5. Share presentations
 6. Share ideas and experiences by blogging
 7. Share ideas and experiences by podcasting
Collaborate effectively with colleagues
 1. Work collaboratively on a document
 2. Collaborate on ad hoc documents in real-time
 3. Create a collaborative resource using a wiki
 4. Set up a group space
Improve personal and team productivity
 1. Use a good web browser
 2. Use a personal online dashboard
 3. Use other personal productivity tools
 4. Use other team productivity tools 
Srečno!

18 maj 2011

Vabilo na delavnico "Korpusi - orodje učiteljev tujega jezika stroke"

Skupina za e-učenje organizira delavnico z naslovom Korpusi - orodje učiteljev tujega jezika stroke. Delavnica bo trajala osem ur, združevala bo predavanja s praktičnim delom, podrobnosti o programu pa so navedene spodaj.

Datum: petek, 27. maj 2011

Kraj: Fakulteta za turistične študije - Turistica, Obala 11 a, Portorož

Program
9.00-10.30 Korpusni pristopi k jezikoslovju
10.45-12.15 Korpusna orodja: seznami besed
12.30-14.00 Korpusna orodja: konkordance, kolokacije in ključne besede
14.00-15.00 Kosilo
15.00-16.30 Gradnja korpusov jezika stroke
16.30-17.00 Zaključek

Cilji in vsebina
Korpusi omogočajo opazovanje jezikovnih vzorcev in jezikovnih pojavov v živem jeziku. Kot takšni so nepogrešljivi tako pri raziskovanju jezika stroke kot tudi pri njegovem poučevanju. Udeleženci delavnice bodo sami preizkusili nekaj prosto dostopnih korpusov kot tudi korpusnih orodij in odkrivali njihovo rabo pri proučevanju in poučevanju kolokacij, leksike in slovnice, žanrskih lastnosti besedil, jezikovne variabilnosti, spreminjanja jezika in njegovega usvajanja. Uporabljali bomo korpuse angleškega jezika.

Za več informacij: info@sdutsj.edus.si

02 maj 2011

Omrežno učenje ali kam in kako naprej?Ta video posnetek, ki ga je v okviru odprtega učnega programa Connectivism and Connective Knowledge 2011 pripravila Wendy Drexler, ponazarja učni proces z omrežjem povezanega študenta. Vreden je ogleda, saj nazorno izpostavlja znanja, ki jih današnji študenti potrebujejo, pa tudi vloge, ki jih pri posredovanju teh znanj igrajo učitelji.

Na koncu posnetka boste mogoče rekli, da vaši študenti pa niso takšni, da nimajo potrebne zrelosti, da ne vedo, kaj sploh hočejo. Nič hudega. Imate prav, naši študenti res niso takšni kot ti, ki so se tega programa udeležili in ga končali. Moramo pa priznati, da je učenje proces, ki nas spreminja, ki nam pomaga postavljati lastne cilje, slediti jim in jih dosegati. Pa tudi to, da se pri svoji strokovni rasti tudi sami povezujemo s kolegi, ki delujejo v istem poklicu - ne nujno v isti ustanovi ali v istem kraju.

Poglejmo še ta video posnetek Davea Cormierja, kjer govori o tem, kaj je uspeh pri omrežnem učenju.Res je, da ne poučujemo na daljavo in da delo v razredu narekuje drugačne prioritete, vendar moramo priznati tudi to, da je spletno povezovanje pomemben del življenja današnje mladine in da so cilji omrežnega učenja, ki jih video posnetek izpostavlja, skladni s cilji, ki jih želimo, da bi jih naši študenti dosegali. O njihovem pomenu za vseživljenjsko učenje vsakega posameznika, verjetno ni dvomov. O tem namreč pričajo tudi naše lastne izkušnje.

Kako v tej situaciji delujete, kako svojim študentom kažete poti do vsebin, ki jih njihove mreže še ne dosegajo oz. pokrivajo? Ali vključujete elemente omrežnega učenja v svoj učni program? Če ja, kako? Torej kam in predvsem kako naprej? Zanimajo me vaši pogledi na ta vprašanja in vaše izkušnje.