26 april 2012

Razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov

Na letni skupščini 2012 je bilo sklenjeno, da društvo poveča obseg raziskovalne dejavnosti in začne izvajati lastne projekte. V ta namen je bil ustanovljen Sklad za raziskovalno dejavnost. Za tekoče leto (do konca 2012) je za Sklad namenjeno 500,00 EUR. S sofinanciranjem se lahko pokrije stroške za nakup strokovne literature, potne stroške, kotizacijo za konferenco ali seminar, stroške izvedbe kvalitativne ali kvantitativne raziskave in podobno. Če se želite potegovati za ta sredstva, prosimo, da izpolnite obrazec (na http://www.sdutsj.edus.si/O_DRUSTVU.html pod Razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov) in nam ga pošljete do 15. junija 2012. Vloge bo pregledala in ocenila tričlanska komisija, ki jo bo imenoval Upravni odbor SDUTSJ. Komisija bo ocenila kakovost prijavljenih projektov, prednost pa bodo imeli tisti člani društva, ki se v delo SDUTSJ aktivno vključujejo. Upoštevali bomo le raziskovalne projekte na temo tujega jezika stroke.

22 april 2012

Delavnica o Moodlu v Celju

Tako sladko se je z domačimi dobrotami Polone Vičič začela delavnica Priprava gradiv in dejavnosti za učenje in poučevanje v spletnem učnem okolju Moodle, na kateri se nas je družilo in učilo dvanajst članic. Vodili sta jo Polona Vičič in Saša Podgoršek, ki sta nam na preprost in učinkovit način razložili bistvo priprave virov in dejavnosti v Moodlu. Udeleženke smo imele priložnost vaditi vsaka v svoji lastni spletni učilnici, ki jo bomo odslej lahko uporabile za delo s svojimi študenti. Hvala Poloni in Saši za zelo koristno in prijetno druženje :-) Nekaj pogledov na dogodek je ujetih tukaj.

07 april 2012

Stavka v šolstvu in cilji izobraževanja

V dneh, ko se pripravljamo na to, da bomo branili socialne pravice, ki so nam jih priborile predhodne generacije,
z zavestjo, da se dejansko borimo za socialne pravice svojih otrok in prihodnjih generacij,
pomislimo še na to, kaj izobraževanje je in čemu služi, kaj je njegov dejanski cilj.

Otresimo se ideoloških navlak o izobraževanju za gospodarstvo in
glasno rečemo,
izobražujemo mlade, da bi bili boljši in bolj zadovoljni člani naše družbe,
izobražujemo, da bi spremenili družbo na bolje.