30 december 2008

Prvi rezultati projekta Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu

http://www.sdutsj.edus.si/ZnanjeTJ/rezultati.html

Prvi rezultati projekta kažejo, da dosegajo študenti prvih letnikov najvišje rezultate v testih besedišča in slovnice. Malce zaostajajo v bralnem razumevanju. Preverjanje pisnega izražanja in slušnega razumevanja pa kažeta precej drugačno sliko: dosežene ravni v teh dveh testih močno zaostajajo za povprečjem ostalih testov.

Poznavalci razmer ne bodo presenečeni. Razmere, ki so pripeljale do te situacije, so precej kompleksne, to vemo vsi. Škoda le, da podobnih rezultatov iz preteklosti pri nas ni. Šele spremljanje razmer skozi daljše časovno obdobje lahko razkrije pomembnejše trende kot tudi faktorje, ki na to situacijo najbolj vplivajo.

08 december 2008

Electronic Village Online 09

Bliža se novo leto in z njim tradicionalne EVO delavnice. V preteklosti nas je kar nekaj že tam paslo firbec, tkalo nova poznanstva ter nabiralo navdih in IKT znanja. Oglejte si vabilce v nadaljevanju in si postrezite - prepričana sem, da boste našli kaj za vašo dušo. Jaz imam vsako leto isti problem - preveč zanimivega. ;-) Upam, da se srečamo.


The CALL Interest Section of the international TESOL professional association is pleased to offer the opportunity to participate in the Electronic Village Online (EVO) 2009 sessions. This is a professional development project and virtual extension of the TESOL 2009 Convention in Denver, CO . The intended audience for this project includes both TESOL 2009 participants and those who can participate only virtually.

You do not need to be a TESOL member to participate in a free, six-week, wholly online session of the EVO, Jan 12 -Feb 22, 2009. Please visit our Announcement Web page to select one among the various offerings.
http://evosessions.pbwiki.com/Call_for_Participation09

Yours in TESOL,

Dafne Gonzalez
On behalf of
The EVO coordination team