19 januar 2014

Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke

Vabimo vas, da se udeležite znanstvene konference Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika z naslovom Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke.

Konferenca bo potekala 7. februarja 2014 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, Gosarjeva 5, Ljubljana, predavalnica P5.

Konferenca je namenjena izmenjavi izkušenj in strokovnih znanj ter predstavitvi raziskav na področju poučevanja tujih jezikov stroke v srednješolskem, višješolskem  in visokošolskem izobraževanju.

Kotizacija znaša 50 EUR in vključuje: pijačo in prigrizke, mapo s programom in povzetki ter potrdilo o udeležbi. Neporabljena sredstva bodo namenjena izključno za Sklad za raziskovalno dejavnost SDUTSJ.

Program konference

8.00 – 8.45     Registracija

8.45 – 9.15     Pozdravni nagovori

9.15 – 10.00   Plenarno predavanje
Mojca Jarc in Vida Zorko: Raziskovanje TSJ v slovenskem visokem šolstvu – Quo vadis?
10.00 – 11.00 Sklop 1
Slavica Čepon: (Ne)stalnost v tujejezikovnem poučevanju/učenju ob prehodu na visokošolsko ustanovo
Mojca M. Hočevar: Izzivi pri usvajanju angleškega strokovnega in znanstvenega naravoslovno-tehniškega jezika v slovenskem visokem šolstvu
Margit Horvath: Vpliv »bolonje« na razvoj nemškega jezika stroke v slovenskem visokošolskem prostoru
11.00 – 11.30 Odmor

11.30 – 13.00 Sklop 2
Vita Kilar: Sedem let po prenovi: izzivi, vplivi in posledice bolonjske reforme na programe nemškega jezika stroke na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
Silvija Tintor: Razlike med nemškimi in slovenskimi poslovneži

Andreja Pignar Tomanič: Izzivi pri usvajanju pravne terminologije in prevajanju pravnih besedil s študenti
13.00 – 14.30 Kosilo

14.30 – 16.00 Sklop 3
Šarolta Godnič Vičič: Poučevanje jezika turističnega vodenja z avdio vodniki
Violeta Jurkovič: Vloga, učni cilji in izzivi uporabe avtentičnih video gradiv pri pouku angleščine kot tujega jezika stroke na visokošolski ravni
Mateja Dostal: Predstavitev raziskave o razvijanju tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za poslovne sestanke v angleškem jeziku
Polona Vičič: Modalni glagoli in modalnosti v strokovnih logističnih besedilih
16.00 – 16.15 Odmor

16.15 – 17.45 Sklop 4
Nataša Gajšt: Vidiki določitve ključnih besed in besednih zvez s področja računovodstva kot podpora izdelavi gradiv za poučevanje računovodske terminologije v angleškem jeziku
Jelka Bajželj: Nemščina kot jezik stroke na srednjih in višjih strokovnih šolah: medpredmetno povezovanje kot priložnost in izziv
17.45 – 18.30 Razprava in zaključek konference

Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov društva (najdete ga v zgornjem desnem kotu spletne strani).

Elektronsko slovaropisje v 21. stoletju

Če se slučajno niste utegnili udeležiti oktobrskega posveta eLex 2013 v Estoniji, si še vedno lahko ogledate video posnetke udeležencev na posvetu in preberete zbornik njihovih prispevkov.

Priporočamo!

Slovar sodobnega slovenskega jezika?

Verjetno tudi sami spremljate razprave o slovarju sodobnega slovenskega jezika, zato v tem prispevku ne bi izgubljali besed o njej. Želimo vas samo opozoriti na posvet o tem novem slovarju, ki bo 12. februarja 2014 na Ministrstvu za kulturo. Informacijo o posvetu, program posveta in izvlečke prispevkov boste našli na spletni strani Ministrstva.


Univerze in predavanja v angleškem jeziku

Opozarjamo vas na zanimivo razpravo o uporabi angleškega jezika kot jezika predavanj na slovenskih univerzah, ki se je odvijala v oddaji Intelecta na Radiu Ljubljana dne 17.12.2013.

Vprašanje rabe angleščine kot tudi vprašanje o vlogi tujih jezikov v visokem šolstvu so del razprav Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika že dolga leta. Zanimivo je prisluhniti razmišljanju ministru za izobraževanje, znanost in šport, Jerneju Pikalu, prorektorju Univerze v Ljubljani, Goranu Turku, vodji Službe za slovenski jezik na ministrstvu za kulturo, Simoni Bergoč in nam bolj znani Moniki Kalin Golob. Oddajo je zares dobro in preudarno pripravil Aleksander Čobec.

Priporočamo.

Množični odprtodostopni spletni tečaj korpusnega jezikoslovja

Univerza v Lancastru (VB) ponuja prvi množični odprtodostopni spletni tečaj korpusnega jezikoslovja. Vodil ga bo priznani jezikoslovec Tony McEnery, ki korpusno metodo uspešno uporablja na področju diskurzivne analize. Je tudi soavtor enega od prvih učbenikov na temo korpusnega jezikoslovja, zadnja leta pa se ukvarja predvsem z družboslovnimi raziskavami britanskih medijev- seveda s pomočjo korpusnih metod.

Tečaj se bo pričel 27. januarja in bo trajal osem tednov. Od udeležencev se pričakuje vsaj tri ure domačega dela. Lahko pričakujemo veliko koristnih informacij, intervjuje z uveljavljenimi strokovnjaki,... Tečaj je povsem brezplačen. Če vas korpusni pristop vsaj malo zanima, bi bilo škoda zamuditi to edinstveno priložnost. 

Za pokušino še uvodni nagovor Mc Eneryja.Za tiste, ki vas zanimajo izsledki njegovega dela pa še njegov nastop na TED.

04 januar 2014

Gradiva za razvijanje slušnega razumevanja

Imate prav, gradiv za ravijanje slušnega razumevanja danes načeloma ni težko najti. Če ne drugega, gremo na YouTube in iščemo s pomočjo ključnih besed. Žal nas te velikokrat pripeljejo do gradiv, ki z vidika strokovne relevantnosti in jezikovne ustreznosti niso optimalna in ne pomagajo dosegati ciljev učenja tujega jezika stroke. Ena od spletnih strani, ki ponujajo kakovostna avdio gradiva s precej več potenciala, je Pod Academy, zato zasluži, da jo predstavimo.

Pod Academy je neodvisna in neprofitna platforma, kjer skupina znanstvenikov, novinarjev in tehničnih sodelavcev objavlja podkaste in krajša besedila o novostih in zanimivostih s področja znanosti. Intervjuji z izbranimi znanstveniki so strokovni vendar tudi jezikovno dostopni za nestrokovnjake. Podkasti so priročno razvrščeni v štiri tematkse kategorije: umetnost in kultura, ekonomija in poslovne vede, družboslovne in humanistične vede ter naravoslovje in okoljske vede.

Večino podkastov lahko uporabljate za izobraževalne namene pod pogojem, da navedete avtorje, gradiva uporabljate za nekomercialne (neprofitne) namene in da svoje delo delite naprej pod enakimi pogoji (oz. CC-BY-NC-SA).

Za ilustracijo naj navedem še nekaj novejših tem s seznama. V kategoriji ekonomije in poslovnih ved boste npr. našli dva prispevka o Bitcoinih, prekarnem delu, globalizaciji,...; v kategoriji družboslovnih in humanističnih ved pa o rekreaciji, pismenosti, globalizaciji, odvisnosti in podobno.

Toplo priporočam!