07 julij 2009

Znanstvena konferenca: Izzivi jezika stroke v 21. stoletju

Vabilo na konferenco
Mobilnost in večja zaposljivost državljanov EU se v sodobni družbi znanja spodbujata tudi preko znanja tujih strokovnih jezikov. Kot članica EU si tudi Slovenija prizadeva za večjo globalno konkurenčno prednost, ki jo bomo dosegli le z dobro uporabo tujih strokovnih jezikov za potrebe sodobnih evropskih poklicev. Prav tako se tudi ob uvedbi bolonjske reforme v visoko šolstvo in ob pripravi Bele knjige o izobraževanju odpirajo vprašanja v zvezi z učenjem in poučevanjem tujega jezika stroke, ki morajo postati del skladne jezikovne politike.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da se udeležite konference SDUTSJ, kjer boste imeli priložnost izmenjati izkušnje in strokovna znanja, predstaviti raziskave na področju poučevanja tujih jezikov stroke v srednješolskem, višješolskem in visokošolskem izobraževanju.

Kje in kdaj
Konferenca bo potekala 5. in 6. februarja 2010 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

Sodelovanje s prispevki
Ker konferenca predstavlja izvrstno priložnost za izmenjavo mnenj, vas vabimo, da sodelujete s svojim prispevkom. Sprejemamo znanstvene in strokovne prispevke ter mnenja in primere dobre prakse.

Pomembni datumi
- rok za prijavo prispevkov in oddajo povzetkov: 30.09.2009 (glej Navodila za oddajo povzetkov spodaj na tej strani)
- rok za oddajo prispevkov: 15.03.2010

Kotizacija
- prijava do 01.12. 2009 za člane SDUTSJ: 30 EUR
- prijava do 01.12. 2009 za nečlane: 40 EUR
- prijava po 01.12. 2009 za člane SDUTSJ: 40 EUR
- prijava po 01.12. 2009 za nečlane: 50 EUR

Informacije
Podrobnejše informacije v zvezi s prijavo prispevkov, kotizacijo in prijavo na konferenco najdete na spletni strani konference.