23 oktober 2010

Teden odprtega dostopa

V tednu med 18. in 24. oktobrom praznujemo teden odprtega dostopa. Prav je, da pristavimo tudi svoj lonček in rečemo kakšno tudi o vlogi odprtega dostopa v našem društvu, saj so odprti dostop do znanja, povezovanje in prenos izkušenj bistvo našega delovanja v Slovenskem društvu učiteljev tujega jezika stroke.

Nekatere članice se še spominjamo dnea, ko smo društvo ustanovili. Bila se je bitka, saj so nas nekateri želeli ustaviti. Me pa smo se želele povezovati z drugimi učitelji tujih jezikov stroke, saj smo na svojih področjih delovale osamljeno, brez strokovne razprave s kolegi, ki bi poznali naše delo. Želele smo prenesti svoje izkušnje in svoje znanje na druge in se od njih še kaj naučiti. Iskali smo dostop do podatkov o strokah, čigar jezike smo poučevali, iskali gradiva, iskali znanje.

Povezovanje, izmenjava izkušenj in znanja so nas vodili tudi takrat, ko smo pred 10 leti oblikovale skupino za problemsko-naravnano učenje. Po Bernardinem predavanju na konferenci IATEFL smo prepoznale potencial tega prisotpa tako za poučevanje tujega jezika stroke kot tudi za naše povezovanje. Skupina v sestavi Bernarda Kosel, Nada Vukadinović, Melita Djurić, Marija Lešnik, Alenka Gvardjančič, Irena Kuštrin, Mojca Jarc, Violeta Jurkovič, Dubravka Celinšek, Lučka Pristavec, Andreja Drobnič in moja malenkost smo v naslednjih petih letih utirale pot problemsko-naravnanemu učenju na svojih področjih, hkrati pa se povezovale in delile znanje in izkušnje. Rastle smo strokovno, timsko in osebno. Z nami tudi naši študenti kot tudi kolegi z vseh vetrov, na katere smo prenesle svoje znanje. Drage kolegice, iskrena hvala!

Tu se je pravzaprav začelo, potem pa človek postane odvisen od odprtosti in povezovanja. O tem pričajo blogi, wikiji, projekti, delavnice, strokovna ter znanstvena srečanja članov našega društva, strokovna revija Scripta Manent, zbirki Inter Alia ter naše SDUTSJ novičke (te imajo odslej novo urednico, Melito Djurić).

Teden odprtega dostopa smo dejansko pričeli že prejšnji konec tedna z Didaktično tržnico, ki smo jo organizirali skupaj s Fakulteto za turistične študije - Turistico (UP). Prispevke kolegic in kolegov si lahko ogledate na spletni strani http://didakticnatrznica.wordpress.com/. Vabljeni k razpravi o njih (kliknite na Oddaj komentar in delite z nami svoje misli)!

V čast tednu odprtega dostopa vam svetujem še zanimivo branje: razpravo bibliotekarjev o terminologiji odprtega gibanja (http://terminologija.blogspot.com/2010/09/odprti-prosti-svobodni-brezplacni.html) - njihove razprave so osvežujoče in zgled vsem nam! Prek bloga LiLoLe pa lahko pristanemo še pri zapisih Dorothee o odprtem dostopu v zadnjem letu. Če bi si ogledali še kakšen video v čast temu tednu, vam svetujemo ogled spodnjih dveh. Živelo povezovanje in prenos znanja! Živela odprtost!


PS
Če bi radi kaj več zvedeli o tednu odprtega dostopa, obiščite spletno stran http://www.openaccessweek.org/

21 oktober 2010

Didaktična tržnica

V sončnem Portorožu smo se 16. oktobra zbrali na didaktični tržnici, ki je bila je bila skupni projekt FTŠ Turistice in SDUTSJ. V sproščenem vzdušju smo imeli priložnost spoznati številne primere dobrih učnih praks naših kolegic in si tako nabrati novih idej za šolsko leto, ki je pred nami.

Idejni vodji in glavni organizatorki projekta, Šarolti Godnič Vičič, čestitamo za izvrstno zasnovo in izvedbo tržnice, ki bo na željo vseh prisotnih postala stalnica.

Slike in program z didaktične tržnice si lahko ogledate tukaj.

13 oktober 2010

Pridite na didaktično tržnico

Vabljeni na didaktično tržnico v Portorož, ki bo na FTŠ Turistici v soboto, 16.10.2010 od 9.00 naprej! Didaktična tržnica je skupni projekt FTŠ Turistice in SDUTSJ, saj se obe zavzemata za kakovostni prenos znanja na mlade rodove ter skrbita za strokovno rast učiteljev.


Program:

9.00 Pozdravni nagovor dekanje Fakultete za turistične študije – Turistice doc. dr. Aleksandre Brezovec ter dr. Violete Jurkovič, predsednice Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika
9.10 – 10.10 Skupina A (Turizem)
 • Zgodovina turizma in uporaba arhivskih gradiv (Tomi Brezovec, UP Turistica)
 • Avtentičnost tipičnih jedi (Gorazd Sedmak, UP Turistica)
 • Terensko delo pri preučevanju trajnostnega turizma (Igor Jurinčič, UP Turistica)
 • Pasti in prednosti ekskurzije v turizmu (Sebastjan Cvetrežnik, UP Turistica)
 • Razprava
Skupina B (Tuji jezik stroke)
 • Turistično vodenje po Piranu v nemškem jeziku – Ljudmila Sinkovič (UP Turistica)
 • Turizem na podeželju (Primorska) – Majda Bergoč Stegel (Zaris, Višja strokovna šola Postojna)
 • Prostovoljne dodatne domače naloge kot način motiviranja študentov – Violeta Jurkovič (Fakulteta za pomorstvo in promet, UL)
 • TJS na začetni stopnji italijanščine – vloge učnega prevajanja Darja Mertelj (Filozofska fakulteta, UL)
10.10 – 10.30 Odmor
10.30 – 11.30 Skupina A (Turizem)
 • Motivacija za izbirni predmet turizem – Mateja Jere Grmek (OŠ Stična)
 • Ajdovi štruklji in štuča – Ana Godec (Srednja Šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica)
 • Kamniška Veronika v vrtcu – igra vlog – Mojca Krevs (Šolski center Rudolfa Maistra)
 • Krepitev komunikacijskih kompetenc – Flavija Bezeljak (DPZTT s slov. učnim jezikom Ivan Cankar Gorica, Italija)
 • Konflikti in njihovo upravljanje – dr. Janez Mekinc (UP Turistica)
Skupina B (Tuji jezik stroke)
 • Moodle pri poučevanju tujega jezika stroke Polona Vičič (Fakulteta za logistiko, FM)
 • Kreativne metode poučevanja angleščine na področju vinogradništva in vinarstva Veronika Piccinini (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici)
 • Priprava na sestavo pogajalskega pogovora Vesna Jevremovič (Doba fakulteta)
11.30 – 11.50 Odmor
11.50 – 12.40 Skupina A (Turizem)
 • Turizem in nepremična kulturna dediščina – Eleonora Radič in Vanja Prohinar (OŠ Lucija)
 • Pridobitev licence za mladega turističnega vodnika - Tatjana Dominić-Radivojević, Nevenka Šergon Omahen in Keli Jerman (OŠ Ivana Babiča Marezige)
 • Interpretacija narave in mednarodni Comenius regio projekt Feel the nature - Elena Mlakar (Ekonomska šola Brežice)
 • Forma Viva: Primer interpretacije turističnega resursa za različne ciljen skupine – Gregor Balažič (UP Turistica)
Skupina B (Tuji jezik stroke)
 • TJS na začetni stopnji italijanščine – naučljivost in preverjanje znanja – Darja Mertelj (Filozofska fakulteta, UL)
 • Učne kartice pri pouku nemščine kot tujega jezika turistične stroke – Marija Trdan Lavrenčič (UP Turistica)
 • Bralni klub kot način spodbujanja razvijanja bralnih navad Šarolta Godnič Vičič (UP Turistica)
12.4513.15 IKT za potrebe učenja in poučevanja (obe skupini)
 • Predstavitve malce drugače: Prezi Saša Planinc (UP Turistica)
 • Kreativno ustvarjanje digitalnih publikacij Tanja Planinc (UP Turistica)
 • Avdio vodniki Šarolta Godnič Vičič (UP Turistica)
13.15 – 13.45 Povzetek in zaključek – razprava

Po Didaktični tržnici ste vabljeni na voden ogled razstave ob 100-letnici portoroškega hotela Palace.