17 september 2005

Glasujmo!

Katera od naštetih tem se vam zdi najbolj primerna za naslednjo številko Scripta Manent?
:: jezik znanosti in tehnologije

:: terminologija in tuji jezik stroke

:: razvijanje učnih gradiv

:: tuji jezik stroke in informacijsko komunikacijske tehnologije

:: procesi ocenjevanja tujega jezika stroke

Current resultsNa katero od naštetih tem bi bili pripravljeni tudi napisati prispevek?
:: jezik znanosti in tehnologije

:: terminologija in tuji jezik stroke

:: razvijanje učnih gradiv

:: tuji jezik stroke in informacijsko komunikacijske tehnologije

:: procesi ocenjevanja tujega jezika stroke

:: nisem pripravljen(a) pisati prispevkov

:: ne vem še

Current results

10 september 2005

For Quiz Lovers

Those of you who are fond of quizes will surely find a fun one on the Guardian's web site. They range from questions such as Could you pass your driving test?, Are you a language buff?, The human genome: how much do you know about it?, Which brand of consumer are you? to more triavial such as Could you be Archbishop of Canterbury?, Could you be sports minister? or even Could you be a good teacher? You may even find a suitable one for your students if they appreciate British humour.

Let us know which is your favourite. If you decide to use one with your students, tell us about their reactions.

09 september 2005

Dobrodošli!

Dobrodošli na straneh spletnega dnevnika SDUTSJ! Vabljeni, da delite svoje misli, novice in ideje z ostalimi člani. Dobrodošla so tudi poročila o najdbah pri brskanju na spletu, povzetki zanimivih člankov, knjig,... Možnosti je veliko. Izkoristite jih!