12 junij 2014

Delavnica Evropskega centra za moderne jezike v Gradcu


V Evropskem centru za moderne jezike v Gradcu (ECML) je 22. in 23. maja 2014 potekala delavnica, kjer je približno 40 udeležencev iz različnih evropskih držav aktivno spoznavalo cilje in delovanje projekta Language associations and collaborative support (LACS) ter predstavljalo svoje značilne situacije (pretežno neprofitnih in prostovoljnih) učiteljskih društev, tako njihove težave (zmanjševanje podpore večjezičnosti) kot tudi pomembne uspehe na nacionalnih ali lokalnih ravneh.
Projekt LACS, v okviru graškega ECML, skuša povezati združenja učiteljev jezikov (tujega, drugega, maternega) v Evropi in po svetu s ciljem ponuditi kar največjo možno podporo pri njihovih raznovrstnih prizadevanjih, npr. s svetovanji glede dostopa do financiranja, glede rabe IKT, organiziranja različnih dejavnosti za strokovni razvoj jezikovnih učiteljev, ter tudi glede vplivanja na nacionalne tujejezikovne politike.

V te namene so na svoji spletni strani že oblikovali (zaenkrat poskusni) direktorij (glej sredino spletne strani), ki že vsebuje doslej zbrane podatke o različnih združenjih učiteljev jezikov. V ta direktorij bodo na osnovi javno dostopnih podatkov na internetu vključili tudi slovenska društva in sorodne ustanove, vabijo pa, da posamična društva prispevajo še bolj podrobne podatke in kontaktne osebe. Vodja projekta LACS, prof. Terry Lamb (T.Lamb@sheffield.ac.uk), je obenem tudi predsednik mednarodnega združenja učiteljev živih jezikov (FIPLV - The Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) želi plodno povezati oboje tudi z vabilom, da bi razna nacionalna društva pristopila k članstvu (letna članarina je od letos le še 25 eur) ter aktivno sodelovala tako v projektu LACS kot tudi izkoristila možnosti, ki jih nudi članstvo v FIPLV.


Poročilo pripravila Darja


You Tube tudi za nas: Tuji jezik stroke

O zgodovini učenja tujega jezika stroke in o nekaterih vidikih sodobnega učenja/poučevanja tujega strokovnega jezika je spregovoril J. G. Laborda. Zanimivo.Zanimiv skupek video posnetkov na temo poslovne angleščine in angleškega jezika stroke ima tudi Oxford University Press, Cambridge University Press pa o jeziku znanosti.

03 junij 2014

Novo orodje za pripravo prezentacij

Nekateri se še spomnite časov, ko smo pričeli uporabljati predstavitve v razredih in po Nadinem zgledu tudi vključevati jezik predstavitev v naše učne načrte. Verjetno ste opazili, da se izgled prosojnic naših študentov spreminja z vsako novo verzijo PowerPointa. Sprememb pa je dejansko mnogo več: vizualna podoba prosojnic postaja pomembnejša, uporabljajo se tudi različna spletna orodja, ki so mnogokrat povsem brezplačna.

Ena od najnovejših spletnih alternativ je tudi Haiku Deck. Prezentacije, ki jih z njim pripravimo, izgledajo krasno. So zares primer za tisto "A picture is a worth a thousand words". Vizualno podobo naših prosojnic lahko ustvarimo s svojimi fotografijami, lahko pa uporabimo tudi katere od 35 milijonov fotografij, ki jih Haiku Deck ponuja brezplačno, ali celo uporabimo fotografije, kupljene pri Getty Images. Na voljo nam je šest predlog, lahko pa tudi kakšno še dokupimo. Haiku Deck je prilagojen tablicam, vendar ga lahko uporabimo tudi na opercijskih sistemih PC, Mac in Chrome.

Glede na to, da veliko ljudi objavlja svoje prosojnice na Facebooku ali na Twitterju, Haiku Deck vam tudi to omogoča. Pohitite, da vas ne prehitijo študenti/dijaki/učenci. ;)

PS
Še primer predstavitve:

10 Tips to Transform Your Presentations - Created with Haiku Deck, presentation software that inspires

Kot vidite, pravila komunikacije s prosojnicami se spreminjajo bolj počasi. ;)