07 oktober 2013

Vabilo k sodelovanju na znanstveni konferenci 2014

Konferenca z naslovom "Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke" bo potekala 7. februarja 2014 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, Gosarjeva 5, Ljubljana.

Konferenca SDUTSJ je namenjena izmenjavi izkušenj in strokovnih znanj ter predstavitvi raziskav na področju poučevanja tujih jezikov stroke v srednješolskem, višješolskem in visokošolskem izobraževanju. Predstavlja izvrstno priložnost za izmenjavo mnenj, zato vas vabimo, da sodelujete s svojim prispevkom, in o dogodku obvestite tudi kolege, ki bi jih srečanje zanimalo.

Sprejemamo znanstvene in strokovne prispevke ter mnenja in primere dobre prakse z naslednjih področij:
-        načrtovanje jezikovne politike na področju tujega jezika stroke;
-        didaktika in metodika tujega jezika stroke;
-        načrtovanje programov tujega jezika stroke;
-        načrtovanje pouka tujega jezika stroke;
-        razvijanje gradiv za poučevanje tujega jezika stroke;
-        preverjanje in ocenjevanje tujega jezika stroke;
-        informacijsko-komunikacijska tehnologija pri poučevanju in preučevanju tujega jezika stroke;
-        slovaropisje in terminologija za potrebe poučevanja/učenja tujega jezika stroke;
-        medkulturnost pri poučevanju in preučevanju tujega jezika stroke
-        sodelovanje s strokovnjaki nejezikoslovci in drugimi deležniki v procesu poučevanja/učenja tujega jezika stroke;
-        izvajalci in udeleženci pri pouku tujega jezika stroke;

Pomembni datumi:
-        rok za prijavo prispevkov in oddajo povzetkov: 1.12.2013
-        obvestilo o uvrstitvi prispevka na program konference: 20.12.2013

Prispevki naj bodo dolgi 20 minut. Prispevkom bo sledila razprava. Delovni jezik posveta je slovenščina. Avtorje prispevkov bomo povabili k pripravi člankov bodisi za znanstveno monografijo SDUTSJ, revijo Scripta manent ali zbornik prispevkov Inter alia III.

Kotizacija:
-        kotizacija ob prijavi do 01.12. 2013 za člane SDUTSJ: 40 EUR
-        kotizacija ob prijavi do 01.12. 2013 za nečlane: 50 EUR
-        kotizacija ob prijavi do 7.2.2014 za člane SDUTSJ: 50 EUR
-        kotizacija ob prijavi do 7.2. 2014 za nečlane: 60 EUR

Kotizacija vključuje pijačo in prigrizke, mapo s programom in povzetki ter potrdilo o udeležbi. Neporabljena sredstva bodo namenjena izključno za Sklad za raziskovalno dejavnost SDUTSJ.