26 februar 2016

Mednarodna jezikovna konferenca 'Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami'Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru organizira 9. mednarodno jezikovno konferenco z naslovom 'Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami',  ki bo potekala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru od 22. do 23. septembra 2016. V sodelovanju z domačimi in tujimi predavateljicami in predavatelji želimo prispevati k izmenjavi in širjenju strokovnega znanja in primerov dobrih praks s področja učenja in poučevanja tujih strokovnih jezikov.

Vse, ki želite sodelovati v razpravi o obstoječih in razvijajočih se trendih na področju učenja in poučevanja tujih strokovnih jezikov, vabimo, da se konference udeležite kot avtor/-ica prispevka oziroma vodja delavnice ali na konferenci sodelujete kot slušatelj/-ica.

Vsebinski del konference pokriva naslednja področja:
-                  vloga tujih strokovnih jezikov v 21. stoletju,
-                  sodobni pristopi k poučevanju tujih strokovnih jezikov,
-                  vpliv sodobne tehnologije na poučevanje tujih strokovnih jezikov,
-                  bolonjska prenova pri predmetu tujega strokovnega jezika,
-                  razvijanje jezikovnih spretnosti pri poučevanju tujih strokovnih jezikov,
-                  priprava materialov za poučevanje tujih strokovnih jezikov,
-                  preverjanje in ocenjevanje pri poučevanju tujih strokovnih jezikov,
-                  medkulturna dimenzija pri poučevanju in učenju tujih strokovnih jezikov,
-                  večjezičnost in tuji strokovni jeziki,
-                  vloga materinščine pri poučevanju in učenju tujih strokovnih jezikov,
-                  morebitne druge teme, vezane na temo konference.

Več o konferenci na: http://www.epf.um.si/raziskovalna-dejavnost/konference/ilc-conference/slovensko/