26 februar 2011

Poročilo o konferenci: Jezik stroke: izzivi in perspektive

V Beogradu je 4. in 5. februarja 2011 potekala druga mednarodna konferenca z naslovom Jezik stroke: izzivi in perspektive. Zanimiva in vsebinsko bogata konferenca, ki jo je na Filozofski fakulteti organiziralo Srbsko društvo za tuje jezike in književnosti, je ponudila šest plenarnih predavanj. Na njih so ugledni strokovnjaki iz akademskega sveta in predstavnika dveh založb (Oxford University Press in Cambridge University Press) predstavili svoje raziskave in izkušnje na področju poučevanja jezika stroke.
Po plenarnih predavanjih, ki so odprla dopoldanski in popoldanski del konference, so udeleženci lahko prisluhnili predstavitvam prispevkov v različnih sekcijah. Te so bile namenjene prikazu metodologije poučevanja, razvijanja učnih materialov, programiranja pri poučevanju, samostojnega učenja, izobraževanja učiteljev, tehnik učenja, testiranja in evalvacije ter poučevanja jezika stroke na začetni stopnji.
Predstavitve prispevkov so potrdile široko mednarodno dejavnost organizatorja konference, saj so poleg predavateljev iz bivše skupne države svoje delo, poglede na strokovni jezik in tendence v njem predstavili sodelujoči iz naslednjih držav: Avstrija, Bolgarija, Ciper, Francija, Indija, Irak, Iran, Italija, Pakistan, Poljska, Romunija, Rusija, Savdska Arabija, Španija, Ukrajina,Velika Britanija in ZDA. Sam izbor jezika predstavitev, ki jih je bilo na programu kar 137, je potrdil, da se organizator tudi v praksi zaveda pomena večjezičnosti: udeleženci so namreč svoje prispevke lahko predstavili v angleškem, francoskem, italijanskem, nemškem, srbskem in španskem jeziku.
Bogat nabor predstavljenih vsebin in izmenjava izkušenj med predavatelji je potrdila uspeh konference, ki jo lahko označimo kot zelo plodno, učinkovito in koristno za nadaljnji razvoj poučevanja različnih strokovnih jezikov.
Nives Lenassi

14 februar 2011

Ura Zemlje 2011

V soboto 26. marca 2011 se lahko pridružite akciji Ura Zemlje in prispevate k dvigu zavesti o varovanju našega planeta.