14 april 2015

Programi Centra za moderne jezike v Gradcu

Kot predstavnica našega društva sem se dne 2. 3. 2015 udeležila predstavitve programov Centra za moderne jezike v Gradcu, Avstrija (ECML = Centre for Modern Languages). Gospa Breslin, vodja ECML-ja, nam je predstavila možnosti vključitve v letos razpisane nove 3-letne programske skupine 2016-2019. Informacijo o tem lahko preberete tukaj. Predstavila je potencialne naloge posameznikov v vlogi vodij ali sodelavcev posamičnih programov, pri čemer dobijo kandidati iz Slovenije praviloma vlogo 'sodelavca'. Taka oseba je predstavnik/ca za Slovenijo, se redno udeležuje in aktivno sodeluje v programski skupini (stroške povrne ECML), njena naloga pa je, da v Sloveniji diseminira rezulate, organizira učne delavnice, izobraževanja in izdeluje gradiva. Ostali sodelujoči delujejo brezplačno, dodana vrednost je novo uporabno znanje.
Letos je možno prijaviti tudi teme, ki so drugačne od 4 razpisanih: a) Inkluzivno, večjezično in medkulturno izobraževanje v praksi, b) Izobrazevanje učiteljev za digitalno pismenost, c) Poti za učenje, d) Profesionalne učne skupnosti.

Zapisala: Darja

02 april 2015

Berimo: Večjezičnost

Vprašanja, povezana z učenjem tujih jezikov, so v središču pozornosti tako jezikoslovja in psihologije kot tudi kognitivne znanosti. Dolga leta so se raziskovalci ukvarjali predvsem z učenjem materinščine in drugega jezika, zadnja leta pa venomer pogosteje tudi z učenjem tretjega jezika.

Kognitivni procesi, ki so povezani prav s slednjim, so tokrat v središču pozornosti nove številke revije Cambridge University Press, Bilingualism: Language and Cognition. Članki v tej številki revije načenjajo predvsem vprašanja, povezana s procesi transferja vsebin iz prvega in drugega jezika na tretji jezik: pogoje, pod katerimi prihaja do transferja, dejavnike, ki nanj vplivajo, ter mesta transferja (morfologija, sintaksa, besedišče, diskurz).

Zadnja številka revije Bilingualism torej ponuja veliko zanimivega branja za vse, ki nas področje učenja tujih jezikov zanima. Članki so ta hip še brezplačno dostopni, torej pohitite!