18 junij 2018

Delavnica o prevajalskih orodjih s Špelo Vintar

Delavnica, četrtek. 14. junij 2018, ob 10.00
Izvajalka: prof. dr. Špela Vintar, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za prevajalstvo
Naslov: Prevajalska orodja

Na vroč junijski dan smo nabirale nova znanja in vsebine o prevajalskih orodjih, ki jih je skrbno pripravila in nam jih sistematično predajala prof. Špela Vintar. Tu je nekaj komentarjev zadovoljnjih udeleženk:

"Špela Vintar nas je popeljala skozi internetna orodja, ki omogočajo hitrejše in bolj učinkovito prevajanje. Seznanila nas je z razlikami v učinkovitosti med statističnimi in neuronskimi prevajalniki. Pokazala nam aplikacije za ustvarjanje terminoloških slovarjev in dala napotke za ustvarjanje terminoloskih slovarjev s študenti. Delavnica je potekala v prijetnem vzdušju."

"Verjetno se vsak, ki se ukvarja s tujim jezikom, sreča tudi s prevajanjem. Zato sem od delavnice pričakovala dober vpogled v spletna orodja in ga tudi dobila. Špela nam je na razumljiv in simpatičen način razložila še več od tega!"

"Delavnica s Špelo Vintar je bila zame pravi navdih za delo s strokovnimi besedili, tudi s študenti. Preizkusila sem več prevajalnikov in se naučila uporabljati MateCat."
 "V okviru delavnice nas je Špela Vintar v prijetnem delovnem vzdušju vpeljala v delo s prevajalskimi orodji, ki jih bomo lahko koristno uporabile pri svojem delu."

"Izredno zadovoljna in hvaležna prof. Špeli Vintar za prejeto znanje in gradivo (čaka torej še počitniško delo ob gradivu), Darji za zanimiv uvod v "tradicionalno ekskurzijo" in Vidi za skrbno izbrane uvodne besede."

"Praktično uporabno in - kot je to že običajno za društvene delavnice - dobro za dušo in telo."

Tu pa še nekaj slik iz albuma:15 maj 2018

Majska jezikovalnica z gostom Larsom Felgnerjem

Spletna jezikovalnica v sobi Vox,  ponedeljek. 14. maj 2018, ob 19.00
Gost: dr. Lars Felgner, Filozofska fakulteta v Ljubljani, lektor na Oddelku za germanistiko in Oddelku za prevajalstvo
Naslov: Pomen kinezike in prozodije v tolmačenem medicinskem pogovoru

Trinajsta, sedaj lahko rečemo že tradicionalna Spletna jezikovalnica SDUTSJ, je 14. maja potekala prvič pretežno v nemščini kot tujem jeziku stroke in malce tudi v slovenščini, saj je dr. Lars Felgner tudi v slovenščini kot svojem drugem/tujem jeziku spreten retorik.

Po neformalnem uvodnem klepetu nam je jasno in sistematično predstavil teoretična izhodišča, kratko orisal kompleksnost uporabljenih raziskovalnih metod in z nazornimi primeri iz svoje obširne raziskave dopolnil poglavitne izsledke svoje raziskave. Poslušalke so bile večinoma članice SDUTSJ, večina “pol-nemcistke”. Po predstavitvi se je Lars odzval na številne komentarje in vprašanja, tako da je tokratna jezikovalnica trajala dlje od običajnih. Nadaljevali jo bomo ob kavi v živo že v kratkem.

Želimo si, da nam bi Lars v prihodnje poročal o nadaljnji aplikaciji njegove raziskave na Norveškem, kjer naj bi jeseni stekel večji projekt na temo usposabljanja tolmačev za prevajanje v različnih družbenih skupinah: medicinsko področje, azilni domovi, uradi, šolanje ipd.

Ob predstavitvi smo lahko ugotavljali, da se zdijo (vsaj krajša) izobraževanja nujna za pripravo in izvedbo profesionalno solidne komunikacije v trojici pacient-zdravnik-tolmač. Pri tem bi morala slednja kot strokovnjaka poklicno neoporečno, sodelovalno in usklajeno delovati na vseh področjih komunikacije: ne le verbalni (ki je conditio sine qua non), pač pa tudi na vseh področjih neverbalne komunikacije, od tona glasu do raznolikih vidikov mimike in gestike. Delo tolmača ima v tovrstnih “mediacijskih” primerih podobno stično in povezovalno vlogo, kot “učiteljev jezik” (teacher talk) v procesu pouka. Želimo si, da bi poleg poročanja o poteku norveškega projekta Lars Felgner prispeval tudi članek za našo  revijo Scripto Manent. Poslušalke smo bile navdušene in pohvale Larsu so kar deževale. Hvala tudi Vidi, ki spletne jezikovalnice vodi in koordinira.

Zapisala: Darja Mertelj

14 maj 2018

Aprilska spletna jezikovalnica o IKT

18. aprila je bilo v društveni spletni sobi zelo živahno, saj smo, poleg številnih udeležencev, imeli kar tri goste. Naša tema je bila Uporaba IKT pri pouku TSJ in gosti so nam predstavili načine uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij pri svojem poučevanju.

V prvem delu z naslovom 'IKT izkušnje pri jezikovnem poučevanju: ruščina in slovenščina' nam je Irina Makarova pokazala celo vrsto koristnih orodij za pouk tujega jezika stroke, npr. snemanje zvoka pri PPT predstavitvah in uporabo aplikacije Kahoot!, ki smo jo preizkusili tudi sami. V drugem delu nam je Igor Rižnar predstavil uporabo orodij Flipboard in Basecamp 3 pri poslovni angleščini. Naštel nam je vrsto prednosti teh orodij v primerjavi z uporabo klasičnih učbenikov za učenje tujega jezika stroke. V tretjem delu je Šarolta Godnič Vičič spregovorila o mikro učenju pri učenju tujega jezika stroke in nam pokazala načine in orodja za oblikovanje odprtih učnih gradiv.


Hvala vsem izvajalcem za zanimive in predvsem zelo koristne prispevke!29 marec 2018

Vabilo na 10. konferenco 'Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami'

v maju se izteče rok za oddajo prispevkov za mednarodno jezikovno konferenco »Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami«, ki bo potekala 20. in 21. septembra 2018 na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.

Vabimo vas, da za več informacij obiščete spletne strani konference: http://fl.um.si/language-conference/

20 marec 2018

Marčevska spletna jezikovalnica s Saro Orthaber

 

Gostja: dr. Sara Orthaber s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Tema: '(Im)politeness at a Slovenian call centre' Spletna jezikovalnica v sobi Vox, v ponedeljek, 19. marec, ob 19. uri

Dr. Sara Orthaber nam je v ponedeljkovi jezikovalnici na kratko predstavila temo in problematiko svojega doktorskega dela z zanimivim naslovom, ki je privabil osem navdušenih udeleženk. Ker je njena dizertacija napisana v angleškem jeziku, je poudarila tudi problem ustreznih slovenskih terminov. V branje pa nam je priporočala svoj članek 'Thank you in advance': Slovenian Request Emails and Responses, objavljen v reviji Sripta Manent lansko leto. Vse udeleženke smo bile s predstavitvijo zadovoljne, soba Vox je delovala brezhibno, med predstavitvijo smo lahko komentirale in postavljale vprašanja pisno, potem pa tudi ustno. Zahvale so kar deževale, torej: HVALA, SARA in HVALA, VIDA!

Zapisala: Sabina M.

19 marec 2018

Konferenca: Training the trainers

Območna pisarna DGT-ja v Zagrebu organizira 16. aprila 2018 dogodek "Training the trainers", na katerem bodo svoje poglede na obravnavano tematiko predstavilipredavatelji s Hrvaške in drugod.
Mesta so še na voljo, vabljeni!


  

16 marec 2018

Skupščina SDUTSJ - marec 2018

V četrtek, 15. marca smo se članice srečale na redni letni skupščini. Poročali smo o dejavnistih in dogodkih društva v preteklem letu, predstavili novo strategijo društva do leta 2020 ter naredili načrt dela za tekoče leto. Dogodki bodo pestri in o njih vas bomo redno obveščali. Za vse, ki se nam na srečanju niste mogli pridružiti, prilagamo slikanico z utrinki.

05 marec 2018

Januarska spletna jezikovalnica z Valterjem Mavričem


Gost: Generalni direktor Generalnega direktorata za prevajanje, Valter Mavrič
Predstavitev izzivov ene izmed največjih prevajalskih služb na svetu 
Spletna jezikovalnica v sobi Vox, v ponedeljek, 22. januarja, ob 19. uri

Na jubilejni, deseti jezikovalnici smo poslušali in poklepetali s cenjenim gostom, Valterjem Mavričen, ki je spregovoril o izzivih ene izmed največjih prevajalskih služb na svetu. Po pričakovanjih je bila udeležba visoka in udeleženke zadovoljne. Tukaj navajamo nekaj njihovih vtisov o dogodku:

"Gospod Mavrič nam je v izjemno zanimivi predstavitvi podal širši vpogled v prevajalsko dejavnost v EU, kakor tudi svoje bogate izkušnje in vsakdan v prevajalski službi EU."

"Jezikovalnica z Valterjem Mavričem je bila prijetna popestritev in zelo dobrodošla izkušnja. Gospod Mavrič nas je popeljal na nadvse zanimivo popotovanje svoje bogate kariere ter nam tako omogočil vpogled v zakulisje prevajalske službe v EU."

"Po predstavitvi se še bolj zavedamo potrebe po odličnem poznavanju in stalnem razvijanju slovenskega jezika ter njegove vloge in pomembnosti kot enakopravnega uradnega jezika znotraj EU."

"Zanimivo je bilo slišati, koliko 'asistentov' pomaga vsakemu posameznemu prevajalcu z zbiranjem že prevedenega gradiva na temo oz. o dokumentu, ki ga dobi v prevod. In koliko jih je potem še za njim, ki prevod pregledajo in uskladijo. Tako timsko delo potem res lahko vodi v dobre prevode."

 "Valter nam je na široko odprl vrata svoje pisarne​. Bilo je prijetno kramljati o izzivih prevajalskega poklica in o vprašanjih večjezičnosti. Kljub deževnemu, hladnemu večeru za računalnikom se je zdelo, kot da smo se kolegi ponovno srečali ob srebanju vrčka piva."

"Rada se udeležim jezikovalnic, saj imam priložnost spoznati delo kolegov in kolegic, ki se ukvarjajo z zelo različnimi področji. Gospod Valter Mavrič nas je popeljal v svet prevajalcev in tolmačev, opisal je svojo poklicno pot in svoj pester vsakdan. Zelo zanimivo je bilo slišati tudi o razvoju naprednih tehnologij za prevajanje. Hvala, da ste nam odprli pogled na eno od možnih poklicnih poti jezikoslovca!"