23 november 2017

Novembrska spletna jezikovalnica

Lekt. dr. Saša Podgoršek: Razširitev učnega okolja ob podpori informacijske in komunikacijske tehnologije pri pouku tujih jezikov.
Spletna jezikovalnica v sobi Vox, v sredo, 22. novembra, ob 19. uri

Saša Podgoršek nam je v novembrski jezikovalnici predstavila izsledke svoje doktorske disertacije o razširitvi učnega okolja ob podpori informacijske in komunikacijske tehnologije pri pouku tujih jezikov. Uvodoma je ugotovila, da obstaja velik razkorak med strategijami in dejansko prakso, saj so infrastruktura, naklonjenost učiteljev ter njihove kompetence predpogoj za uporabo IKT pri pouku tujih jezikov. Uporaba IKT je zelo primerna za učenje tujega jezika, temelječe na opravilih (task-based language learning), ki pa pri nas še nima tradicije in pri katerem se od dijakov zahteva večja samostojnost. Zato je pomembno, da se dijaki pri uporabi IKT soočijo z opravilom, koristnim za njihovo življenje, ter da se usposobijo sami priti do cilja. Empirična raziskava je pokazala, da je delež takšnih dijakov manjši kot delež tistih, ki imajo raje tradicionalno vodeni pouk, saj mnogi povezujejo IKT z bolj prostočasnimi dejavnostmi kot z resnim delom; večjemu deležu vprašanih tako bolj ustreza tradicionalni način podajanja snovi z učiteljevo uporabo table in z dijaškim zapisovanjem v zvezke. Ko gre za uporabo IKT pri pouku tujih jezikov, je zato še posebej pomembno, da je pouk dobro pripravljen, učitelji pa za to potrebujejo dodatne kompetence in podporo.

Zapisala: Mojca M.H.