21 december 2014

Predavanje prof. Alfreda C. Sniderja
Naše društvo je decembra 2014 na Fakulteti za upravo v Ljubljani organiziralo predavanje in diskusijo z naslovom "Foreign languages instruction through debate", ki ga je na povabilo SDUTSJ izvedel dr. Alfred C. Snider, redni profesor in vodja debatnega programa na Univerzi Vermont, ZDA. Predstavil je pristope k poučevanju jezika ob uporabi preprostih razprav, primernih jezikovni ravni študentov.
Na delavnici smo izvedeli, kako bi učitelji tujega jezika lahko spodbujali učence k učenju tujega jezika z razmišljanjem, razumevanjem in poslušanjem. Eden od načinov bi lahko bilo spodbujanje k razpravljanju v diskusijah o pomembnih  temah, kar naj bi učence tujega jezika spodudilo k uporabi jezika za oblikovanje bolj kompleksnih idej. Po besedah prof. Sniderja bi to morda lahko dosegli s pomočjo enostavnih diskusij, ki naj bodo vedno prilagojene študentovemu predznanju tujega jezika.
Na predavanju je bilo 10 udeležencev, in sicer učiteljev tujih jezikov ter drugih visokošolskih učiteljev.
Morebitne tečaje uporabe diskusije, ki bi jih naše društvo ponudilo v prihodnosti, bi izvedel ZIP oz. Za in proti, Zavoda za kulturo dialoga iz Ljubljane (direktorica Bojana Skrt je bila prav tako prisotna na predavanju).
Kratka biografija predavatelja je dostopna na spletni strani http://debate.uvm.edu/alfredsnider.html 

Poročilo sestavila: Slavi