22 junij 2016

TSJ konferenca v Budimpešti

Obveščamo vas o konferenci TSJ, ki bo novembra v Budimpešti.

The SZOKOE Hungarian Association of Teachers and Researchers of Languages for Specific Purposes and the Institute of Modern Languages (Budapest University of Technology and Economics) cordially invite you to take part in SZOKOE 16th annual conference entitled
THE USE OF LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES: THE USE OF THE LANGUAGE OF SCIENCE AND PROFESSION
Hungary, Budapest, 11-12 November 2016
Talks and poster presentations are offered in the following fields:
  • terminology, lexicology,
  • intercultural communication, translation,
  • curriculum, syllabus and material design,
  • innovation, emerging technologies,
  • testing, assessment and evaluation.
SZOKOE is also inviting papers for Porta Lingua 2017 which is scheduled to be published in  November 2017. For speaker’s proposal form and updated information on the programme and other aspects of the conference please visit http://inyk.bme.hu/szokoe/?call_for_papers_2016

EVRO-SREDOZEMSKA KONFERENCA - "PREVAJANJE ZA DIALOG"


Morda vas bo zanimal poziv na konferenco Prevajanje za dialog, ki je prva konferenca na visoki ravni te vrste na območju Evro-sredozemske regije. Zbralo se bo okoli 100 strokovnjakov in kulturnih ustvarjalcev na področju literature in  prevajanja, ki bodo osrednjo pozornost namenili osrednji vlogi prevajanja v trenutno nastajajočih družbeno kulturnih izzivih v sredozemskem prostoru. Vključene bodo vse interesne skupine "prevajalske verige" – založniki, avtorji, akademiki, knjižnice, prevajalci, organizacije civilne družbe, fundacije in javni ter zasebni zavodi – za razpravo in predstavitev prevajanja kot osrednjega orodja medkulturnega dialoga.
Program konference bo podprt s petimi glavnimi cilji:
  • spodbujati in lajšati mobilnost medkulturnega znanja, idej in akterjev v regiji;
  • spodbujati in širiti mrežo sodelovanja akterjev, vključenih v prevajalsko; verigo promoviranja medkulturnega dialoga;
  • usmerjati vire in financiranje skozi ad hoc javni in zasebni finančni Evro-sredozemski instrument / sklad;
  • prenos kulturne raznolikosti in vključevanje mladih, kot ciljnega občinstva, na področju prevajanja, ki spodbuja medkulturni dialog;
  • predstavitev in poudarek dobrih praks v prevajanju. 
Več na: http://www.mzz.gov.si/si/evro_sredozemska_konferenca_prevajanje_za_dialog/

10 junij 2016

Nova številka ESP Today

Izšla je nova številka ESP Today, ki je dostopna na tej povezavi.

07 junij 2016

Vabilo Italijanskega društva za uporabno jezikoslovje


Posredujemo vabilo k oddaji prispevkov za mednarodno konferenco Italijanskega društva za uporabno jezikoslovje.

XVII International Conference of the Italian Association of Applied Linguistics
University of Naples L’Orientale – Second University di Naples
23-25 February 2017
Naples – Santa Maria Capua Vetere

The Conference is open to contributions from the following areas of research:
        Using second languages in the teaching of non-language subjects (CLIL, university foreign language teaching, foreign language training for job mobility etc.)
        Using second languages in professional communication (linguistic and cultural mediation, company management, scientific, institutional and multimedia communication etc.)
        Using second languages in technology (localization, assisted translation, automatic dialogue strategy adaption etc.)
        Using second languages with people who have disabilities (hearing and vision impairment, dyslexia, Parkinson’s disease, mental or behavioural disorders etc.)

Authors who are interested in publishing their contribution in the Association’s volume “Studi AItLA” are asked to send a full manuscript, written in Italian, for a second selection process to congresso@aitla.it by 31 march 2017.

For further information please visit the Association’s website: www.languages-linguistics.it.

Mednarodna terminološka poletna šola

Posredujemo vam vabilo na mednarodno terminološko poletno šolo, ki bo potekala na Dunaju julija letos.
The International Terminology Summer School (TSS 2016) will take place this year in Vienna, from 11 to 15 July 2016. TSS is a practice-oriented 5-day training course on terminology management. It addresses language professionals (translators, terminologists, localization experts, etc.), students and scientists who look for a comprehensive, state-of-the-art introduction to terminology theory and practice.
You may register until early June 2016. However, places are limited.
PROGRAMME:
–    UNDERSTANDING TERMINOLOGY MANAGEMENT
–    TERMINOLOGY MANAGEMENT SKILLS
–    TERMINOLOGY STRATEGIES FOR BUSINESS PROCESSES
–    STANDARDS AND LEGAL ISSUES FOR TERMINOLOGY WORK
You can find all information about TSS2016 at: http://www.termnet.org/english/events/tss_2016/index.php (this website will be constantly updated in the next months with more and more information). Contact: events@termnet.org

Nova številka IATEFL ESP SIG Journal

Vabimo vas, da preberete novo številko IATEFL ESP SIG Journal (Professional and Academic English). Dostopna je na tem naslovu: https://goo.gl/760iDi

Vabljeni tudi, da sodelujete s prispevki.