21 oktober 2008

Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu

Vabimo vas, da s svojimi študenti sodelujete pri izvedbi projekta Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu.

Cilj projekta: Ugotoviti s kakšnim predznanjem tujih jezikov prihajajo novi študenti v visokošolski sistem.

Opis stanja: Podatka o jezikovnem predznanju ne moremo ugotoviti na podlagi maturitetnih ocen. Ta informacija je za učitelje tujih jezikov ključna za:
  • oblikovanje učnega programa,
  • načrtovanje izvedbe,
  • pisanje gradiv,
  • opravičevanje obstoja tujih jezikov v visokem šolstvu.
Pričakovani rezultati: Podatek o vstopnem znanju študentov bo uporaben za učitelje, študente in Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ):
  • učiteljem zagotavlja primerljivost znanja tujih jezikov po standardih skupnega evropskega okvira;
  • učitelji bodo lahko svetovali tistim študentom, ki jim učenje tujih jezikov predstavlja težavo;
  • študentom bo v pomoč pri načrtovanju študija in oceni truda, ki ga bo potrebno vložiti v učenje tujih jezikov;
  • SDUTSJ bo lahko načrtoval dejavnosti za dvig kakovosti tujejezikovnega izobraževanja in oblikovanje kakovostne tujejezikovne politike v Sloveniji.
DIALANG jezikovni test: To je prosto dostopen in brezplačen test, ki določa raven znanja tujih jezikov po merilih skupnega evropskega okvira. Preverjanje traja približno 90 minut (čas reševanja ni omejen). Potrebujemo računalnik in internetni dostop.

Pri projektu lahko sodelujemo, tudi če razmere na naših fakultetah/visokih šolah preverjanja v računalniški učilnici ne omogočajo. V tem primeru študente pozovemo, da si test namestijo na svoje računalnike, sledijo navodilom in sporočijo rezultat SDUTSJ. Pripravili smo spletno stran, ki jim bo pri tem v pomoč. Najdete jo lahko tu: http://www.sdutsj.edus.si/ZnanjeTJ/index.html

Čas preverjanja: oktober - november 2008.

Vabljeni k sodelovanju!

07 oktober 2008

VABILO

Slovensko društvo učiteljev tujih strokovnih jezikov vabi na predstavitev znanstvenoraziskovalnih del, ki bo v

petek, 17.10. 2008 ob 17 h

v predavalnici P – 118

na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 17)


PROGRAM

dr. Mihaela Zavašnik (Filozofska fakulteta, Ljubljana): Analiza potreb učiteljev angleškega strokovnega jezika z vidika njihovih specifičnih sposobnosti v okviru usposabljanja in izpopolnjevanja.

dr. Slavica Čepon (Ekonomska Fakulteta, Ljubljana): Analiza jezikovnih potreb študentov poslovne angleščine na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

mag. Viktorija Osolnik Kunc (Filozofska fakulteta, Ljubljana): Verständlichkeit in der Fachkommunikation: eine Analyse am Beispiel deutscher und slowenischer Verwaltungsschreiben.

Prireditev se bo (v slovenskem jeziku) odvijala v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, predavalnica P – 118, z začetkom ob 17 h in predvidenim zaključkom ob 19 h.

Posamezna predstavitev bo trajala okvirno 20 minut do pol ure, nato bo sledila diskusija.


Toplo vabljeni!