22 maj 2014

Tečaj o multivariatnih statističnih metodah

 
                                                                                                                                                            

V petek, 10. maja, je na Fakulteti za upravo v Ljubljani potekal zaključni del tridnevnega tečaja o multivariatnih statističnih metodah, ki ga je vodila dr. Jožica Zajc. Vsebina je obsegala grafično predstavitev multivariatnih podatkov, razvrščanje v skupine, metodo glavnih komponent in faktorsko analizo. Udeleženci so na svojih podatkih izvedli praktični del z vodenimi koraki uporabe programa za statistično obdelavo podatkov SPSS ter dobljene rezultate tudi interpretirali.


S tem tečajem je zaokrožen prvi sklop izobraževanj, ki jih ponuja društvo SDUTSJ na temo statistične obdelave podatkov. Prvi, začetni tečaj, je potekal aprila 2013 pod vodstvom dr. Eve Podovšovnik Axelsson, drugi, ki je obsegal ključne korake kvalitativnega raziskovanja s pisanjem in izborom člankov pa septembra 2013 pod vodstvom dr. Karmen Erjavec.


V jeseni 2014 načrtujemo začetni tečaj analize podatkov s programom SPSS. Vzdušje na teh delavnicah je odlično, pridobljeno znanje pa neprecenljivo in zelo koristno pri izvedbi raziskovalnega dela. Vabljeni!


Zapisala: Saša