16 junij 2015

Izdali smo prvo društveno znanstveno monografijo

Z veseljem sporočamo, da je prva spletna znanstvena monografija Raziskovanje tujih jezikov stroke v Sloveniji (2015), ki bo izdana v sklopu založniške dejavnosti našega društva, dokončana. Menimo, da jo je potrebno razumeti kot ključen prispevek k uveljavitvi našega raziskovalnega področja, ki na enem mestu združuje del raziskovalnega znanja s področja slovenskih raziskav TJS, obenem pa znotraj širšega področja poučevanja tujih jezikov predstavlja poučevanje TJS kot na raziskavah utemeljeno raziskovalno poddisciplino.

Naša prva znanstvena monografija prinaša šest izvirnih znanstvenih prispevkov, od tega dva avtoric-visokošolskih učiteljic nemščine kot TJS ter štiri prispevke avtoric-visokošolskih učiteljic angleščine kot TJS, in sicer Čepon,  Dostal, Jurkovič, Podgoršek, Plos in Puklavec  ter Vičič in Jurančič.

V njej so predstavljene teme in raziskovalne metodologije, ki so zanimive visokošolskim učiteljicam-raziskovalkam na področju TJS v Sloveniji. Prispevki bodo nedvomno zanimivi tako izkušenim učiteljem in raziskovalcem kot tudi tistim, ki se šele podajajo na pot samostojnega raziskovanja ali poučevanja TJS.

03 junij 2015

Zbiranje podatkov v izobraževanju (Learning Analytics)Eno krasno predavanje z letošnjega kranjskogorskega Sirikta – Bart Carlo Rientes, Open University, o zbiranju podatkov v izobraževanju.
200.000 študentov ima Open University. Vsak petek brišejo podatke, da se v njih ne utopijo. 
 Kakšne zaključke lahko potegnemo iz podatkov, ki se tako pogosto zbirajo in analizirajo vsepovsod?
Zanimiv poskus globalnega pregleda je spletna strani LACE  (Learning Analytics Community Exchange), ki zaključke z vseh vetrov razvršča v odnosu do predpostavk na pozitivne, negativne in nevtralne.
V nadaljevanju Rietes predstavi  zanimive ugotovitve analiz iz Open University; ena je npr. povezava med aktivnostmi v posameznih modulih, učnimi učinki in zadovoljstvom učencem. Konstruktivistično naravnani moduli z veliko interakcije dosegajo boljše učne učinke – in slabše ocene zadovoljstva. Moduli, kjer je potrebno veliko prebrati in reproducirati, so ocenjeni bolje, a imajo slabše učne učinke. Ni povsem nepričakovano, kaj?  Lažje poti so bolj priljubljene. :-)
Splača se sprehoditi po programu konference – vsi posnetki so na voljo.