02 februar 2013

Kako se lahko borimo proti plagiatorstvu?

Rada bi vas opozorila na zanimivo predavanje na Turnitin.com, ki se osredotoča na razloge, ki botrujejo plagiatorstvu dijakov in študentov. Seveda so tu v igri trije zelo pomembni faktorji: časovna stiska, pomanjkanje motivacije in nezadostno znanje. Zanimivo pa je to, da imajo ti trije faktorji precej večji učinek na tistih šolah/fakultetah, ki poudarjajo dosežke dijakov/študentov (ja, ocene!) in marsikateri od njih čisto zbledi kot motivacija za plagiatorstvo v okolju, ki poudarja, da je najpomembnejše lastno znanje posameznika, njegov osebni razvoj.

Najlažje je seveda sprejeti pravilnike in sankcije proti tistim, ki so kaj prepisali, vendar ta rešitev nima pravega učinka. Za resničen uspeh je potrebno narediti še kaj drugega - to pa zahteva našo osebno angažiranost, prijaznost, povezovanje s študenti in podobno. Dobra novica pa je ta, da lahko tudi sami kaj naredimo v razredih, ki jih poučujemo - ne glede na kulturo institucije, kjer delamo. Video je res vreden ogleda.