30 november 2005

Novičke od tu in tam

Druga številka ELOPE, znanstvena revija, ki jo izdaja SDAŠ, je tik pred izidom. Več na spletni strani društva.

Prva številka Scripta Manent, strokovne revije našega društva, bo izšla sredi decembra. Članki se osredotočajo na poslovni jezik.

ESSE je razgrnilo program 8. mednarodne konference, ki se bo odvijala v Londonu med 29. Avgustom un 2. Septembrom 2006. Marsikaj se najde tudi za nas, ki se ukvarjamo z jeziki stroke. Med seminarju tako lahko najdemo teme kot:
  • kultura in identiteta v angleških specializiranih besedilih
  • retorika znanosti skozi čas in v različnih vedah
  • CLIL
  • diskurz znanosti
  • angleščina v mednarodnem poslovnem sporazumevanju.
Časa je še dovolj za prijavo novih seminarjev, tako se priporoča ogled njihove spletne strani. Če ste slučajno prezrli, The European English Messenger nas opozarja, da se je potrebno registrirati pri University-English, če želimo še naprej prejemati reklamna gradiva založnikov.

Med 20.-22. avgustom 2006 se bo v Antwerpu odvijala še ena konferenca. Posvečena bo tematiki CALL (računalniško podprto učenje jezikov): “How are we doing? CALL & Monitoring the Learner. “ Prijava abstraktov do 24.12.2005.

27 november 2005

Jezik neke stroke in novinarji

Daily Telegraph je konec avgusta objavil prispevek o ugotovitvah Johna Flowerdewa, ki je na nekem podjetju proučeval jezik stroke računovodij. Profesor Flowerdew je namreč ugotovil, da se računovodje bolj malo pogovarjajo med seboj, pa še takrat v nekem zapletenem žargonu. Pisna komunikacija med njimi običajno poteka v obliki pisem ali faksov, saj elektronsko pošto redko uporabljajo, ker je premalo formalna. Povrhu vsega delajo tudi v sivih in dolgočasnih pisarnah. Novinarji in blogerji, ki o tem poročajo, na tej točki seveda vsi zaključijo: ni čudno, da imajo ljudje računovodje za tako dolgočasne ljudi.

Če proučuješ jezik stroke, tega ne počneš zato, da tvoriš sodbo o ljudeh, ampak zato, da s pomočjo ugotovitev lahko študente pripraviš na njihov bodoči poklic. Hecno pa se mi zdi, da toliko časopisov po svetu skoraj dobesedno ponavljajo isto zgodbo in isto sodbo ter uporabljajo citate Flowerdewja, pa vseeno ne povedo, od kod jim citati. Članek bo v kratkem objavljen v English for Specific Purposes, vendar dvomim, da Flowerdew označuje jezik računovodij kot “dull and uninspired, jargon-heavy language”. Ne bi bilo etično. Abstrakt članka na strani založnika pravi takole:

This study is a genre analysis which explores the specific discourse community of tax accountants. Tax computation letters from one international accounting firm in Hong Kong were analyzed and compared. To probe deeper into the tax accounting discourse community, a group of tax accountants from the same firm was observed and questioned. The texts analyzed and the data from the observation and interviews with the accountants highlight, among other things, the prevalence of intertextuality in their discourse. There also seems to be a trend towards faxing instead of posting tax computation letters, while e-mail is not considered appropriate for the conveyance of such letters. The implications of the findings are presented with possible suggestions for future research.

Je kdo članek že prebral?

23 november 2005

Wiaoc05

Ok, malčk o dogajanju na WIAOC 05. Firbec sem pasla v petek, soboto in nedeljo. Zaradi mojih dveh škrateljnov doma sem bila omejena na večerno-nočne ure, tako da sem si sinhrono uspela ogledati le nekaj dogodkov, in sicer:

Enhancing collaboration through chat in ESP: A conversation analysis (D. Gonzáles, L. Esteeves) - predstavili sta izvajanje angleščine za študente arhitekture na Universidad Simón Bulívar, Carcass, Venezuela. Osredotočili sta se na eno od učnih enot, ki je temeljila na skupinskem delu študentov (jigsaw). Polovico ur so izvedli v razredu (f2f) , polovico na daljavo in primerjali potek dela. Prikazali sta nekaj zanimivih ugotovitev, ki govorijo v prid uporabi chata - npr. večja avtonomnost študentov, neprimerno več interakcije med njimi, doslednejša uporaba angleščine, itd. Se kar splača preleteti - zanimivo, jasno, nazorno, uporabno.

Going global with the Webheads in Action (Teresa Almeida d'Eca) - zgodovinski pregled dogajanja v okviru združenja Webheads in Action.

Live Interviews in Voice Chat with Intermediate ESL Students (C. Jones) - tudi zelo prijetna predstavitev uporabe Yahoo Messengerja pri pouku angleščine na Arizona Western Collegu v Yumi, Arizona - tu sem kot prostovoljka tudi sodelovala v enem od kasnejših intervjujev. Študenti v parih ali trojicah intervjuvajo prostovoljce (webheade) iz različnih koncev sveta (avdio konferenca preko Messengerja) in nato zadevo predstavijo in prediskutirajo v razredu. Intervjuvanci - v mojem primeru učitelji ESL iz Afrike, Brazilije, ZDA, Tajske, Švedske in, seveda, Slovenije - pa smo med avdio konferenco s študenti vzporedno kramljali med seboj tekstovno - in bilo je res zabavno.

Skušala sem se udeležiti še diskusije na temo takšnih in drugačnih tehnik online poučevanja, ki je potekala v Breezu, a ga moj ADSL ni uspel dohajati, tako da sem od tega bolj malo odnesla.

Ostalo si bom skušala še ogledati ob priliki. V glavnem, nad celotno zadevo sem straaašno navdušena in toplo priporočam ogled.

21 november 2005

Blogerji vseh dežel...

Pred časom (glej moj prejšnji prispevek) sem omenila mednarodno druženje blogerjev WiAOC, ki se je dogajalo prejšnji konec tedna. Vsi, ki ste zaradi prepolnih sedežev zamudili konferenco in vas vsebina prispevkov vseeno zanima, lahko prisluhnete 21 predavanjem, ki so shranjeni na spletni strani Learning Times. Registracija je brezplačna. Predavanja pa najdete na tem naslovu. Hitra internetna povezava je prednost.

Mimogrede še tole. Zavedam se, da pišemo le takrat, kadar želimo kaj povedati drugim. Vem, da je pisanje samotarska aktivnost. Pa vendarle. Tole spletno stran obišče približno 30 in nekaj ljudi na teden, pa skoraj nihče ne pusti komentarja. Ne želim biti vsiljiva, vendar osnovni bonton bloganja nalaga obiskovalcem, da vsaj tu pa tam pustijo kakšen komentarček. Lahko je čisto kratek. To je za spodbudo tistim, ki pišemo, če ne drugega. Je pa lahko tudi začetek pogovora na temo, ki nam je skupna.

Še vedno ste vsi člani društva vabljeni, da delite svoje misli v tem Spletnem dnevniku. Napišite kratek mail in dobili boste vabilo, ki vam bo omogočalo, da pišete v ta blog, kadarkoli si to zaželite.

09 november 2005

Sinhorne in asinhrone prireditve na spletu

Posredujem vam sporočilo Vancea Stevensa o sinhronih in asinhronih predavanjih na spletu, ki so namenjeni vsem, ki vas informacijske tehnologije zanimajo. Prisotni bodo v glavnem učitelji tujih jezikov.
This is a reminder that the first WiAOC 2005 Webheads in Action Online Convergence will begin in a few days time with asynchronous events starting November 13, and synchronous presentations taking place around the clock from November 18-20, 2005. You can find a schedule here.

On the schedule you will find links to help you work out the times of these presentations where you are. For further help with time conversions, visit Worldclock. You can also visit Tappedin for help connecting with the conference.

Keynotes begin on Friday November 18 at 2:00 a.m GMT with a presentation by Curtis Bonk, and continue with presentations by David Nunan at 08:00 GMT, Joy Egbert at 11:00 GMT, then a second by Curtis Bonk at 14:00 GMT, and Dave Sperling at 18:00. On Saturday, Nov. 19 there is a keynote address by Randall Davis at 11:00 GMT. There is more information here.

A number of institutions and individuals are donating their time, energy, and online facilities to make it happen. This event is completely free. All are welcome to attend.

Guest visitors are welcome at the conference but you are strongly urged to register at WiAOC. Visit there to find out how you can interact with others in this roundbreaking event, and there's more information at WiAOC.(This information
is frequently updated; to avoid viewing cached documents refresh your browser and ensure the pages you view are dated Nov 9 or later).

This event is hosted by Webheads in Action.

Please feel free to distribute this message to others in your zone of proximal development.
Best,

Vance Stevens
http://www.vancestevens.com/vance.htm

08 november 2005

Scripta Manent - rezultati glasovanja

Skupno število oddani glasov v naši septemberski anketi, s katero smo spraševali po najbolj primerni temi za naslednjo številko naše strokovne revije Scripta Manent, je bilo 13. Na prvem mestu, daleč pred ostalimi, se nahaja tema terminologija in tuji jezik stroke. 46,15% glasujočih jo je podprlo. Sledita ji razvijanje učnih gradiv (23,08%) ter tuji jezik stroke in informacijsko komunikacijske tehnologije (15,38%). Zadnje mesto si delita jezik znanosti in tehnologije ter procesi ocenjevanja tujega jezika stroke (7,69%).

Na naše drugo vprašanje, ki vas je spraševalo po temah, o katerih bi bili pripravljeni pisati za Scripta Manent, je bilo delženo manj odgovorov (le 9) in še ti so kazali malce drugačno sliko. Prvo mesto si delijo tisti, ki so pripravljeni pisati o tujem jeziku stroke in informacijsko komunikacijskih tehnologijah, in tisti, ki bi pisali o procesih ocenjevanja jezika stroke (v vsaki skupini trije, t.j. 33,3%). Preostale teme so našle le po enega potencialnega avtorja (11,11%). Tisti, ki niso pripravljeni pisati, niso glasovali.

Bi želeli kaj k temu dodati?

P.S.
Prva številka Scripta Manent se že veselo pripravlja. Izšla bo v decembru.

07 november 2005

CLIL tretjič

Da ni vse zgolj politika, ko gre za CLIL, lahko razberemo iz novega gradiva za jezik stroke na spletni strani Macmillana za učitelje. Adrian Tennant tako pravi:
CLIL (Content language integrated learning) is now one of the new buzz words, or acronyms, in EFL/ELT. However, CLIL is not a new thing in teaching. It is simply another name for cross-curricula content.
Ne morem se odločiti: gre tukaj za namerno poenostavljanje, za nevednost, za naivnost, za usmerjanje pozornosti učiteljev drugam? Kaj se vam zdi?

06 november 2005

Tuji jeziki, EU in univerze

Nihče od vas me ni opozoril na to, da so razlogi še drugi. Ob jutranji kavici sem prebirala The Economist in sem naletela na zanimiv članek, ki govori o tem, da se nove članice EU zelo hitro odpirajo študentom iz azijskih držav (predvsem iz Kitajske), saj so precej bolj fleksibilne kot zahodnoevropske univerze. Največ zanimanja je za poslovni študij in študij računalništva, tujih študentov pa je v novih članicah že 23.000. Članek je izpostavil dejstvo, da se je v novih članicah povečal delež mladih, ki študirajo (Slovenija je tu na zavidljivem 2. mestu takoj za Latvijo, pet novih članic pa presega poprečje OECD).

Vendar ni vse tako zelo sijoče za univerze novih članic EU, kot se zdi na prvi pogled. V naslednjem desetletju se predvideva 40% zmanjšanje števila domačih študentov zaradi demografskih gibanj (ta se tudi pri nas že jasno kaže v srednjih šolah). Upad števila domačih študentov pa srednjeevropske države ne bodo mogle nadoknaditi s povečanim številom azijskih študentov, če se ne bodo lotile reševanja problema premajhne kakovosti študija. Krajši študij za nižjo ceno namreč dolgoročno ne ustvarja rast interesa med potencialnimi študenti, če diploma ne zagotavlja tudi dovoljšnjo mero znanja.

Torej trend predavanj v angleškem jeziku ne zagotavlja samo mobilnost študentov znotraj EU. Odpira namreč tudi vrata tujim študentom iz azijskih dežel, ki prinašajo nov priliv sredstev že tako obubožanim univerzam. Predavatelji bodo v slednjem primeru verjetno plačani, medtem pa za delo s študenti iz članic EU, marsikdo sploh ni.

Je to bolje rešeno pri vas? Ali kdo od učiteljev tujega jezika stroke sodeluje s svojim predmetom v programih študentske mobilnosti?

05 november 2005

SDUTSJ dogodek 18.11.

Vabimo vas na prvo srečanje v organizaciji SDUTSJ v letoššnjem ššolskem letu z naslovom: "Projekti za učitelje tujega jezika stroke (predavanje in okrogla miza)" .

Vidimo se v petek, 18.11.2005, ob 16h v prostorih Naravoslovnotehnišške fakultete (Oddelek za kemijsko izobražževanje in informatiko) na Vegovi 4 v Ljubljani (vhod z dvoriššča).

Predavateljice nas bodo seznanile z razpisi iz programov:
- Comenius, Lingua, Leonardo da Vinci in Jezikovno priznanje (več na www.cmepius.si) in
- ELTECS (več na www.britishcouncil.org/eltecs.htm).

Predstavitvam, ki bodo skupaj trajale približžno uro in pol, bo sledila diskusija, kjer bo zelo zažželena izmenjava izkuššenj na področju projektov, in pa pogovor o možžnostih in idejah za bodoče prijave članov in članic SDUTSJ.

Udeležžba za člane in članice SDUTSJ je brezplačna, o svoji udeležžbi pa nas obvestite na e-naslov info@sdutsj.edus.si.

Upam, da bo pestro ;)

02 november 2005

Mednarodna delavnica bloganja

Ravnokar sem prebrala, da bo od 16. januarja do 26. februarja spet potekala mednarodna delavnica bloganja "EVO 06" v okviru združenja TESOL. Stari mački, ki bodo delavnico vodili, se že pripravljajo. Obeta se vrsta novosti (npr. podcasting) in nekaj izrednih predavanj. Vse bo na spletu.
Priporočam!