07 maj 2015

Berimo: Poučevanje v digitalni dobihttp://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/ Kako se učimo? Kako poučujemo? Kako je to potekalo nekoč? Kako je to danes? V kakšno smer se odvija prihodnost? Kaj je smiselno početi v razredu? Kaj na daljavo? Kako konstruktivno presojati možno, smiselno in potrebno?
Za vsakega pedagoga hudo uporaben odprtodostopni učbenik Tonya Batesa, ki te poglavje za poglavjem opremi s smernicami za informirane in argumentirane odločitve. Lahko bereš po vrsti ali po želji. Jaz grem od začetka in ne izpuščam strani. Všeč mi je, ker se avtor ne ustavi pri kaj vse se da, ampak kako to, kar se danes da, smiselno izkoristiti glede na dosedaj zbrano znanje in izkušnje.