17 september 2005

Glasujmo!

Katera od naštetih tem se vam zdi najbolj primerna za naslednjo številko Scripta Manent?
:: jezik znanosti in tehnologije

:: terminologija in tuji jezik stroke

:: razvijanje učnih gradiv

:: tuji jezik stroke in informacijsko komunikacijske tehnologije

:: procesi ocenjevanja tujega jezika stroke

Current resultsNa katero od naštetih tem bi bili pripravljeni tudi napisati prispevek?
:: jezik znanosti in tehnologije

:: terminologija in tuji jezik stroke

:: razvijanje učnih gradiv

:: tuji jezik stroke in informacijsko komunikacijske tehnologije

:: procesi ocenjevanja tujega jezika stroke

:: nisem pripravljen(a) pisati prispevkov

:: ne vem še

Current results

Ni komentarjev: