18 november 2007

Program Posveta ob 10-letnici SDUTSJ

Fakulteta za družbene vede, 23.11.2007, predavalnici 8 in 9.

Program

Registracija: 8.00 - 8.45

8.45 - 9.00 Dobrodošlica predsednice
9.00 - 10.00 Jezik stroke v slovenskem prostoru: okrogla miza z vabljenimi gosti
10.00 - 10.15 Odmor
10.30 - 11.45 Sklop 1

Skupina A

Violeta Jurković, Melita Djurić in Šarolta Godnič Vičič: Status učitelja tujega jezika stroke v visokem šolstvu

Dubravka Celinšek: Nova vloga visokošolskega učitelja pri delu s študenti in sodelovanju z drugimi strokovnjaki ter vodstvom

Mihaela Zavašnik: Profil slovenskega učitelja angleškega strokovnega jezika

Slavica Čepon: Sodobni pristopi k analizi potreb v kontekstu jezika stroke: študija primera v slovenskem izobraževalnem prostoru

Skupina B

Mateja Petrovič: Leksikalni pristop in delo z avtentičnim besedilom

Nataša Gajšt: Akcijsko raziskovanje in učitelji jezika stroke

Nada Vukadinović: Moodle kot pripomoček za izvajanje teamskega pristopa pri kombiniranem poučevanju jezika in stroke

Darja Mazi Leskovar: Javno nastopanje, retorika in pouk tujega jezika

11.45 - 12.00 Odmor
12.00 - 13.30 Sklop 2

Skupina A

Jana Kobav: Zagotavljanje enakih možnosti v razredih srednjega strokovnega izobraževanja

Helena Kozar: Nemški jezik stroke v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju

Polona Svetlin Gvardjančič: Učitelj tujega strokovnega jezika

Božidar Žibret: Kako promovirati jezik stroke - nemščino?

Skupina B

Metka Brkan: Primeri rabe v dvojezičnih strokovnih slovarjih

Mojca Jarc: Razvijanje zmožnosti pri pouku tujega jezika stroke ob simulacijah mednarodnih konferenc: Primer simulacij v 1. tujem jeziku v primerjavi s simulacijami v 2. tujem jeziku

Mojca Šauperl in Alenka Šauperl: Vsebinske in jezikovne značilnosti izvlečkov v znanstvenih zgodovinskih revijah

Šarolta Godnič Vičič: Korpusi usvajanja jezika pri pouku jezika stroke

13.30 - 15.00 Kosilo
15.00 - 16.30 Sklop 3
Skupina A

Alenka Kocbek: Prevajanje kot sestavina medkulturnih komunikacijskih kompetenc v poslovnem okolju

Vita Kilar: Nemščina kot jezik poslovne komunikacije v Sloveniji. Raziskava stanja v hčerinskih družbah nemških podjetij

Nives Lenassi: Značilnosti poslovnih elektronskih sporočil v italijanskem jeziku, ki jih tvorijo rojeni govorci italijanščine in Slovenci kot tuji govorci italijanščine

Nadja Dobnik: Razvijanje študijskega programa in učbenika za poslovno italijanščino na Ekonomski fakuteti v Ljubljani

Skupina B

Majda Šavle: Strokovna angleščina v zdravstveni negi – veščine uspešne komunikacije

Alenka Kukovec: Poučevanje angleškega letalskega jezika in radiotelefonije v luči novih zahtev za jezikovno znanje pilotov

Igor Rižnar: Vloga učbeniških gradiv pri poslovni angleščini v slovenskem terciarnem izobraževanju

Nina Gorenc: Izzivi poučevanja italijanščine kot jezika za posebne potrebe na FDV
16.30 - 16.45 Odmor
17.00 - 19.00 Učitelji tujega jezika stroke in vloga SDUTSJ: pogled v prihodnost - okrogla miza udeležencev posveta

1 komentar:

mojcajarc pravi ...

Drage dame, za uspešen posvet smo dobile toliko čestitk in dobrih želja za delo vnaprej, da sem jih po začetnem navdušenju morala nehati zbirati, ker jih je bilo enostavno preveč. Same veste, koliko dela ste vložile v pripravo in kako je v navalu Šaroltinih idej preko vseh mogočih medijev in na vse mogoče načine v nevihti možgan na tistem sestanku društva, kjer nas je kot po navadi sedelo kakih pet starih mačk, naplavilo tudi zamisel o srečanju ob 10 letnici društva. Kako lepo je biti del te skupine, ki mi je nenehen zgled, zrcalo in spodbuda!!!