13 oktober 2010

Pridite na didaktično tržnico

Vabljeni na didaktično tržnico v Portorož, ki bo na FTŠ Turistici v soboto, 16.10.2010 od 9.00 naprej! Didaktična tržnica je skupni projekt FTŠ Turistice in SDUTSJ, saj se obe zavzemata za kakovostni prenos znanja na mlade rodove ter skrbita za strokovno rast učiteljev.


Program:

9.00 Pozdravni nagovor dekanje Fakultete za turistične študije – Turistice doc. dr. Aleksandre Brezovec ter dr. Violete Jurkovič, predsednice Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika
9.10 – 10.10 Skupina A (Turizem)
 • Zgodovina turizma in uporaba arhivskih gradiv (Tomi Brezovec, UP Turistica)
 • Avtentičnost tipičnih jedi (Gorazd Sedmak, UP Turistica)
 • Terensko delo pri preučevanju trajnostnega turizma (Igor Jurinčič, UP Turistica)
 • Pasti in prednosti ekskurzije v turizmu (Sebastjan Cvetrežnik, UP Turistica)
 • Razprava
Skupina B (Tuji jezik stroke)
 • Turistično vodenje po Piranu v nemškem jeziku – Ljudmila Sinkovič (UP Turistica)
 • Turizem na podeželju (Primorska) – Majda Bergoč Stegel (Zaris, Višja strokovna šola Postojna)
 • Prostovoljne dodatne domače naloge kot način motiviranja študentov – Violeta Jurkovič (Fakulteta za pomorstvo in promet, UL)
 • TJS na začetni stopnji italijanščine – vloge učnega prevajanja Darja Mertelj (Filozofska fakulteta, UL)
10.10 – 10.30 Odmor
10.30 – 11.30 Skupina A (Turizem)
 • Motivacija za izbirni predmet turizem – Mateja Jere Grmek (OŠ Stična)
 • Ajdovi štruklji in štuča – Ana Godec (Srednja Šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica)
 • Kamniška Veronika v vrtcu – igra vlog – Mojca Krevs (Šolski center Rudolfa Maistra)
 • Krepitev komunikacijskih kompetenc – Flavija Bezeljak (DPZTT s slov. učnim jezikom Ivan Cankar Gorica, Italija)
 • Konflikti in njihovo upravljanje – dr. Janez Mekinc (UP Turistica)
Skupina B (Tuji jezik stroke)
 • Moodle pri poučevanju tujega jezika stroke Polona Vičič (Fakulteta za logistiko, FM)
 • Kreativne metode poučevanja angleščine na področju vinogradništva in vinarstva Veronika Piccinini (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici)
 • Priprava na sestavo pogajalskega pogovora Vesna Jevremovič (Doba fakulteta)
11.30 – 11.50 Odmor
11.50 – 12.40 Skupina A (Turizem)
 • Turizem in nepremična kulturna dediščina – Eleonora Radič in Vanja Prohinar (OŠ Lucija)
 • Pridobitev licence za mladega turističnega vodnika - Tatjana Dominić-Radivojević, Nevenka Šergon Omahen in Keli Jerman (OŠ Ivana Babiča Marezige)
 • Interpretacija narave in mednarodni Comenius regio projekt Feel the nature - Elena Mlakar (Ekonomska šola Brežice)
 • Forma Viva: Primer interpretacije turističnega resursa za različne ciljen skupine – Gregor Balažič (UP Turistica)
Skupina B (Tuji jezik stroke)
 • TJS na začetni stopnji italijanščine – naučljivost in preverjanje znanja – Darja Mertelj (Filozofska fakulteta, UL)
 • Učne kartice pri pouku nemščine kot tujega jezika turistične stroke – Marija Trdan Lavrenčič (UP Turistica)
 • Bralni klub kot način spodbujanja razvijanja bralnih navad Šarolta Godnič Vičič (UP Turistica)
12.4513.15 IKT za potrebe učenja in poučevanja (obe skupini)
 • Predstavitve malce drugače: Prezi Saša Planinc (UP Turistica)
 • Kreativno ustvarjanje digitalnih publikacij Tanja Planinc (UP Turistica)
 • Avdio vodniki Šarolta Godnič Vičič (UP Turistica)
13.15 – 13.45 Povzetek in zaključek – razprava

Po Didaktični tržnici ste vabljeni na voden ogled razstave ob 100-letnici portoroškega hotela Palace.

Ni komentarjev: