26 april 2012

Razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov

Na letni skupščini 2012 je bilo sklenjeno, da društvo poveča obseg raziskovalne dejavnosti in začne izvajati lastne projekte. V ta namen je bil ustanovljen Sklad za raziskovalno dejavnost. Za tekoče leto (do konca 2012) je za Sklad namenjeno 500,00 EUR. S sofinanciranjem se lahko pokrije stroške za nakup strokovne literature, potne stroške, kotizacijo za konferenco ali seminar, stroške izvedbe kvalitativne ali kvantitativne raziskave in podobno. Če se želite potegovati za ta sredstva, prosimo, da izpolnite obrazec (na http://www.sdutsj.edus.si/O_DRUSTVU.html pod Razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov) in nam ga pošljete do 15. junija 2012. Vloge bo pregledala in ocenila tričlanska komisija, ki jo bo imenoval Upravni odbor SDUTSJ. Komisija bo ocenila kakovost prijavljenih projektov, prednost pa bodo imeli tisti člani društva, ki se v delo SDUTSJ aktivno vključujejo. Upoštevali bomo le raziskovalne projekte na temo tujega jezika stroke.

Ni komentarjev: