01 avgust 2012

Delovne spretosti prihodnosti - 2020

Prav zanimivo poročilo so objavili pri Apollo Research Institute: o delovnih spretnostih prihodnosti. Izhajali so iz skupine dejavnikov, ki po raziskavah sodeč najbolj vplivajo na spremembe, ki bodo določale, kako bo potekalo delo v prihodnosti. Ti vključujejo:
 • vedno daljšo življenjsko dobo ljudi (vpliv na kariero ljudi in vseživljenjsko učenje),
 • razvoj pametnij tehnologij,
 • vedno bolj zmogljive računalnike,
 • nove infomacijske tehnologije in medije (zahteve po bolj kompleksnih oblikah pismenosti),
 • spremembe strukturiranosti in organiziranosti produkcije in ustvarjanja vrednot (vpliv družabnih medijev) in
 • globalno povezanost sveta.
Sodelavci Apollo Research Institutea menijo, da bodo zaradi teh dejavnikov ključno vlogo pri delovni uspešnosti igrale naslednje spretnost oz. zmožnosti:
 • transdisciplinarnost: zmožnost razumevanja konceptov različnih znanstvenih ved,
 • sodelovanje v virtualnem svetu: sposobnost produktivnega sodelovanja v virtualnih skupinah,
 • zmožnost razumevanja kompleksih podatkov in izkušenj (sense-making),
 • družabna inteligenca: zmožnost neposrednega povezovanja z drugimi, zaznavanja in stimuliranja reakcij in interakcij,
 • zmožnost med-kulturnega sodelovanja,
 • upravljanje z visoko kognitivno obremenitvijo: zmožnost ločevanja pomembnega od nepomembnega v informacijah in podatkih,
 • zmožnost reševanja problemov,
 • zmožnost logičnega razmišljanja: zmožnost prelivanja velikih količin podatkov v abstraktne koncepte in argumentiranja z njihovo pomočjo,
 • pismenost v novih medijih: večkodna pismenost,
 • zmožnost ciljnega oblikovanja delovnih nalog in procesov.

Seveda poročilo odraža vrednosti sistem določene skupine Američanov, njihove poglede na delo in na družbene odnose. Prav grozno pa je, da družbena odgovornost in solidarnost nista del njihove zgodbe o prihodnosti. Pa si res lahko privoščimo to, da ju prezremo?

Vsekakor je poročilo dobro izhodišče za kritično razpravo v razredu. V besedilu je tudi kar nekaj terminov, ki so značilni za management, in je zato besedilo zanimivo tudi s tega vidika.

Ni komentarjev: