02 april 2015

Berimo: Večjezičnost

Vprašanja, povezana z učenjem tujih jezikov, so v središču pozornosti tako jezikoslovja in psihologije kot tudi kognitivne znanosti. Dolga leta so se raziskovalci ukvarjali predvsem z učenjem materinščine in drugega jezika, zadnja leta pa venomer pogosteje tudi z učenjem tretjega jezika.

Kognitivni procesi, ki so povezani prav s slednjim, so tokrat v središču pozornosti nove številke revije Cambridge University Press, Bilingualism: Language and Cognition. Članki v tej številki revije načenjajo predvsem vprašanja, povezana s procesi transferja vsebin iz prvega in drugega jezika na tretji jezik: pogoje, pod katerimi prihaja do transferja, dejavnike, ki nanj vplivajo, ter mesta transferja (morfologija, sintaksa, besedišče, diskurz).

Zadnja številka revije Bilingualism torej ponuja veliko zanimivega branja za vse, ki nas področje učenja tujih jezikov zanima. Članki so ta hip še brezplačno dostopni, torej pohitite!

Ni komentarjev: