24 januar 2006

Bolonjske spremembe in študentske pravice

Prosim vse tiste za pomoč, ki delate na visokošolskih zavodih, kjer isti tuji jezik poučuje več predavateljev. Pri nas namreč pravijo, da bolonjske spremembe prinašajo tudi to pravico študentom, da izpit opravljajo pri kateremkoli učitelju, ki predmet poučuje na šoli, ne glede na to, pri kom je študent poslušal predavanja. Zanima me, kako je takšno prehajanje rešeno pri vas.
  • Ali študenti lahko opravljajo izpit pri komurkoli ali le pri predavatelju, ki jim je predaval?
  • Ali morajo študenti oddati prošnje za menjavo nosilca predmeta? Ali plačajo menjavo?
  • Ali je priznavanje kreditnih točk avtomatično ali se obravnava kot posebna prošnja? Ali morajo plačati priznanje kreditnih točk?
Hvala za vašo pomoč.

2 komentarja:

Anonimni pravi ...

Na Fakulteti za management študentje lahko izpit tujega jezika stroke lahko opravljajo tudi pri predavatelju, ki jim ni predaval. Za to ni potrebno zaprositi. Z opravljenim izpitom pa si pridobijo kreditne točke.

Dubravka

violeta pravi ...

Ob Dubravkinem komentarju bi bilo zanimivo vedeti, kako na FM zagotavljajo primerljivost izpitov med posameznimi predavatelji (v smislu težavnosti).