30 december 2008

Prvi rezultati projekta Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu

http://www.sdutsj.edus.si/ZnanjeTJ/rezultati.html

Prvi rezultati projekta kažejo, da dosegajo študenti prvih letnikov najvišje rezultate v testih besedišča in slovnice. Malce zaostajajo v bralnem razumevanju. Preverjanje pisnega izražanja in slušnega razumevanja pa kažeta precej drugačno sliko: dosežene ravni v teh dveh testih močno zaostajajo za povprečjem ostalih testov.

Poznavalci razmer ne bodo presenečeni. Razmere, ki so pripeljale do te situacije, so precej kompleksne, to vemo vsi. Škoda le, da podobnih rezultatov iz preteklosti pri nas ni. Šele spremljanje razmer skozi daljše časovno obdobje lahko razkrije pomembnejše trende kot tudi faktorje, ki na to situacijo najbolj vplivajo.

2 komentarja:

Anonimni pravi ...

Hvala za te podatke. Me ima, da bi kar razvila eno teorijo in dala nekaj napotkov učiteljem, kako naj poučujejo, da bodo vključevali Reading na pravi način, kako fino je vključevati Listening in kako povsem drugačen je Writing. In zopet sem pri testiranju in CAN DO trditvah, ki lahko hitreje in zelo jasno pripeljejo do boljših rezultatov, če jih vzamemo kot izhodišče že pri poučevanju.

Bom raje kar nehala.

Melita

Sarolta pravi ...

Ne, Melita, ti kar nadaljuj! :)
Zdi se mi, da se prevečkrat zgubimo v podrobnostih vsakdana, ki je obremenjen z vsem, kar nam učiteljem še poleg poučevanja naložijo, in tako preprosto pozabimo na tisto večjo sliko, ki bi nas morala voditi. Zastaviti stvari kot je po strokovnih načelih potrebno, pa zahteva v naših razmerah toliko več energije. Brez skupnega dela, sodelovanja, na novo postavljenih skupnih ciljev ne bo šlo, imaš povsem prav.
Se že veselim razprave na društvu.