06 april 2011

Kako pa vi uporabljate Wordle?

Veronika Piccinini nam je na jesenski Didaktični tržnici predstavila, kako uporablja Wordle pri jeziku stroke. Njen pristop dopolnjuje ideja, ki sem jo zasledila v blogu Oxford English Dictionary. Leksikologi pri OED so namreč poiskali tiste besede v historičnem tezavru, ki vse nosijo ali so nosile pomen "pijan" oz. "drunk", jih zapisali v Wordle in oblikovali spodnjo sliko.

Na enak način lahko tudi sami naredimo sliko iz sopomenk ali pa iz sorodnih strokovnih besed in z njo popestrimo običajne vaje iz besedišča. Pa preidimo k dejanjem: tu je moja slika. Kaj pa vaša?

Wordle: Travellers

Ni komentarjev: