18 maj 2011

Vabilo na delavnico "Korpusi - orodje učiteljev tujega jezika stroke"

Skupina za e-učenje organizira delavnico z naslovom Korpusi - orodje učiteljev tujega jezika stroke. Delavnica bo trajala osem ur, združevala bo predavanja s praktičnim delom, podrobnosti o programu pa so navedene spodaj.

Datum: petek, 27. maj 2011

Kraj: Fakulteta za turistične študije - Turistica, Obala 11 a, Portorož

Program
9.00-10.30 Korpusni pristopi k jezikoslovju
10.45-12.15 Korpusna orodja: seznami besed
12.30-14.00 Korpusna orodja: konkordance, kolokacije in ključne besede
14.00-15.00 Kosilo
15.00-16.30 Gradnja korpusov jezika stroke
16.30-17.00 Zaključek

Cilji in vsebina
Korpusi omogočajo opazovanje jezikovnih vzorcev in jezikovnih pojavov v živem jeziku. Kot takšni so nepogrešljivi tako pri raziskovanju jezika stroke kot tudi pri njegovem poučevanju. Udeleženci delavnice bodo sami preizkusili nekaj prosto dostopnih korpusov kot tudi korpusnih orodij in odkrivali njihovo rabo pri proučevanju in poučevanju kolokacij, leksike in slovnice, žanrskih lastnosti besedil, jezikovne variabilnosti, spreminjanja jezika in njegovega usvajanja. Uporabljali bomo korpuse angleškega jezika.

Za več informacij: info@sdutsj.edus.si

Ni komentarjev: