02 maj 2011

Omrežno učenje ali kam in kako naprej?Ta video posnetek, ki ga je v okviru odprtega učnega programa Connectivism and Connective Knowledge 2011 pripravila Wendy Drexler, ponazarja učni proces z omrežjem povezanega študenta. Vreden je ogleda, saj nazorno izpostavlja znanja, ki jih današnji študenti potrebujejo, pa tudi vloge, ki jih pri posredovanju teh znanj igrajo učitelji.

Na koncu posnetka boste mogoče rekli, da vaši študenti pa niso takšni, da nimajo potrebne zrelosti, da ne vedo, kaj sploh hočejo. Nič hudega. Imate prav, naši študenti res niso takšni kot ti, ki so se tega programa udeležili in ga končali. Moramo pa priznati, da je učenje proces, ki nas spreminja, ki nam pomaga postavljati lastne cilje, slediti jim in jih dosegati. Pa tudi to, da se pri svoji strokovni rasti tudi sami povezujemo s kolegi, ki delujejo v istem poklicu - ne nujno v isti ustanovi ali v istem kraju.

Poglejmo še ta video posnetek Davea Cormierja, kjer govori o tem, kaj je uspeh pri omrežnem učenju.Res je, da ne poučujemo na daljavo in da delo v razredu narekuje drugačne prioritete, vendar moramo priznati tudi to, da je spletno povezovanje pomemben del življenja današnje mladine in da so cilji omrežnega učenja, ki jih video posnetek izpostavlja, skladni s cilji, ki jih želimo, da bi jih naši študenti dosegali. O njihovem pomenu za vseživljenjsko učenje vsakega posameznika, verjetno ni dvomov. O tem namreč pričajo tudi naše lastne izkušnje.

Kako v tej situaciji delujete, kako svojim študentom kažete poti do vsebin, ki jih njihove mreže še ne dosegajo oz. pokrivajo? Ali vključujete elemente omrežnega učenja v svoj učni program? Če ja, kako? Torej kam in predvsem kako naprej? Zanimajo me vaši pogledi na ta vprašanja in vaše izkušnje.

1 komentar:

Vida pravi ...

Sama vključujem elemente omrežnega učenja pri problemsko naravnanem učenju, kjer študenti del obveznosti opravijo v wikiju. Pri tem dosegamo - do neke mere - korake za uspeh, ki jih v posnetku navaja Dave Cormier: študenti se morajo orientirati po wikiju in materialih, ki jih ponuja (Orient), objaviti morajo svoje stališče in formulirati problem, ki ga bodo raziskovali (Declare), spletno se morajo povezati s kolegi iz svoje skupine in spremljati, kaj in kako delajo drugi (Network, Cluster) in na koncu ugotoviti, kaj od vsega v wikiju jim bo najbolje služilo pri reševanju problema (Focus).

Tak način dela posnema resnično življenje, kjer prav tako sledimo omenjenim korakom.

S spodbujanjem omrežnega učenja imam zelo dobre izkušnje, o čemer sem tudi že pisala.

Kaj pa drugi? Kako delate vi?