29 december 2011

Novosti na področju leksikografije

Ti mirni praznični dnevi so kot naročeni za to, da prisluhnemu kakšnemu predavanju s konference, ki se je nismo utegnili udeležiti. Zame je bila to konferenca eLex 2011 "Electronic lexicography in the 21st century: new applications for new users" na Bledu. Prispevki kot tudi vabljena predavanja so na voljo na spletni strani Videolectures.net. Nekaj sem si jih že ogledala, zato bi vam tokrat priporočila dve.

Sylviane Granger je v svojem predavanju "Electronic lexicography and computer-assisted language learning: Breaking down the barrier" po pregledu različnih orodij in e-slovarjev predstavila še svoje videnje povezovanja teh orodij z učitelji tujih jezikov in študenti v okolju, ki ga večina uporablja - z Moodlom. Idealno okolje po njenem mnenju združuje (glej sliko spodaj) okolje, v katerem študenti s pomočjo leksikalnih pripomočkov sestavljajo svoje pisne izdelke, jih oddajajo učiteljem v popravo in popravljajo svoje napake na podlagi učiteljevih pripomb. Učitelji pa po drugi strani v tem okolju pregledujejo in popravljajo izdelke, zbirajo ta besedila in podatke o napakah, ki jih študenti delajo ter na njihovi podlagi sestavljajo vaje, ki bodo študentom v pomoč pri nadgradnji svojega znanja. Marsikaj se od tega že da narediti korak za korakom, ne pa vse in to v enem okolju. O učiteljevem časovnem vložku pa raje ne bi razpravljali. Skratka, predstavitev je vredna ogleda in razmisleka.

Serge Verlinde, prav tako iz Leuvena, pa je na blejski leksikografski konferenci predstavil svoje videnje obveznih elenemtov, ki bi jih sodobne leksikografske rešitve morale združevati. Predstavil je rešitve, ki jih Leksikalna datoteka za francoščino že vsebuje, kot tudi tiste, ki jih še razvijajo. Kot vidite spodaj, izgled tega novega orodja (sodobnega slovarja) je čisto spremenjen. Njegova poglavitna inovativnost pa je ravno njegova prilagodljivost potrebam uporabnika. Ja, to je to, kar rabim! To je to, kar moji študenti rabijo!(Seveda za angleški jezik.) Presenečenj je še kar nekaj, zato si vzemite čas za natančen ogled predavanja.

 Verlinde je omenil še eno orodje, ki ga doslej nisem poznala. Gre za NetSpeak, posebni iskalnik za besede s spleta. Ja, vem, da tam najdemo marsikaj. Pri pisanju v angleščini je hudo uporaben. Pravzaprav omogoča le šest načinov iskanja ter ogled primerov najdene rabe. Če se npr. ne moremo spomniti, kateri predlog je najbolj ustrezen v določenem kontekstu, uporabimo vprašaj za neznano besedo (glej sliko spodaj). Seveda lahko napišemo tudi dva vprašaja - vsak nadomešča eno besedo.

Če pa želimo ugotoviti, katere vse besede lahko uporabimo med dvema drugima besedama, nam pomagajo tri pikice.


Ko iščemo najboljšo ustreznico, nam bosta še najbolj v pomoč oglata oklepaja. Okrogla imata drugačno funkcijo: z njihovo pomočjo preverjamo pravilni vrstni red besed (glej spodaj).Pri iskanju sinonimov pa se lotevamo iskanja malce drugače. Če pa nas zanimajo tudi primeri, kliknemo na znak + na koncu vrstice, kar bo odprlo okno s primeri, ki ilustrirajo rabo besede ali fraze.


 Če bi besedila, po katerih to orodje išče odgovore na naša vprašanja, lahko še omejili glede na žanr ali domeno, bi bili rezultati zares uporabni. Kaj menite?Ni komentarjev: