01 maj 2012

Živel 1. maj!

1. maj je mednarodni praznik dela in delavske solidarnosti. Nadenimo si rdeč nagelj in povejmo: socialnih pravic naših otrok ne damo.

Otroci in mladi imajo pravico do znanja, brezplačnega šolanja in kakovostne izobrazbe.

Delo učiteljev je dostojno in vredno spoštovanja - tako kot pošteno delo katerega koli drugega delavca. Ni le strošek in ni razlog za ekonomsko krizo sveta ali domovine. Naše socialne pravice izhajajo iz našega dela in niso dar države ali politikov.

Bodimo solidarni, stopimo skupaj. Živi naj delo, živi naj 1. maj!

Ni komentarjev: