20 maj 2012

Berimo

Revija Research in Learning Technology prinaša članke, ki poročajo o raziskavah sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, ki se osredotočajo na njihovo uporabo pri učenju, poučevanju in ocenjevanju znanja. Njihov cilj: izboljšanje prakse.

V najnovejši številki tako npr. najdemo članek o izmenjavi fotografij pri biologiji in kemiji, poučevanju z wikiji, programski opremi za ocenjevanje pisnih izdelkov in podobno. Veliko zanimivega in koristnega branja.

Ob 25 letnici revije International Journal of Lexicography se je Oxford University Press odločil, da bo bralcem brezplačno ponudil 10 izbranih člankov. Gre za dela znanih leksikografov, ki pokrivajo pester spektrum različnih leksikografskih vsebin. Članki so na voljo tu.

Zadnja številka revije European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL tudi prinaša vrsto zanimivih člankov. Zanimiv je npr. članek o tem, kako izkušeni učitelji učinkovito uporabljajo forum, o oblikovanju skupin med dikusijami, prosto dostopnimi učnimi predmeti, spletni podpori pisanja, razvijanju kritičnega razmišljanja v programih študija na daljavo, uporabi problemsko-naravnanega učenja pri študiju na daljavo in podobno.

Revija Reading in a foreign language v svoji aprilski številki prinaša članke o
povezanosti tipa naloge, vrste besedila in ravni znanja tujega jezika, kako izboljšati hitrost branja v tujem jeziku, vplivu uporabe grafičnega prikaza strukture besedila na bralno razumevanje v tujem jeziku in podobno.

Ni komentarjev: