03 junij 2015

Zbiranje podatkov v izobraževanju (Learning Analytics)Eno krasno predavanje z letošnjega kranjskogorskega Sirikta – Bart Carlo Rientes, Open University, o zbiranju podatkov v izobraževanju.
200.000 študentov ima Open University. Vsak petek brišejo podatke, da se v njih ne utopijo. 
 Kakšne zaključke lahko potegnemo iz podatkov, ki se tako pogosto zbirajo in analizirajo vsepovsod?
Zanimiv poskus globalnega pregleda je spletna strani LACE  (Learning Analytics Community Exchange), ki zaključke z vseh vetrov razvršča v odnosu do predpostavk na pozitivne, negativne in nevtralne.
V nadaljevanju Rietes predstavi  zanimive ugotovitve analiz iz Open University; ena je npr. povezava med aktivnostmi v posameznih modulih, učnimi učinki in zadovoljstvom učencem. Konstruktivistično naravnani moduli z veliko interakcije dosegajo boljše učne učinke – in slabše ocene zadovoljstva. Moduli, kjer je potrebno veliko prebrati in reproducirati, so ocenjeni bolje, a imajo slabše učne učinke. Ni povsem nepričakovano, kaj?  Lažje poti so bolj priljubljene. :-)
Splača se sprehoditi po programu konference – vsi posnetki so na voljo.


1 komentar:

Anonimni pravi ...

Hvala, Saša, da si o tem poročala. Analiza podatkov, ki jih fakultete sproti naberejo, so krasna stvar, saj lahko pomagajo učiteljem in vodstvu pri sprejemanju odločitev. Zelo so tudi v pomoč pri podpori tistih študentov, ki so v krizi ali imajo težave pri študiju. Pravzaprav je še veliko drugih pozitivnih učinkov, ki jih fakultete ne bi smele spregledati.

Rada bi samo opozorila na to, da pa je predpogoj za kakršnokoli zbiranje in analizo podatkov zagotovilo s strani vseh, ki dostop do podatkov ali rezultatov analize imajo oz. bodo imeli, da bodo s podatki ne samo etično in odgovorno ravnali, ampak da bodo podatke uporabljali zares samo za dosego zastavljenih ciljev: dviga kakovosti pedagoškega procesa.

Pred tremi leti nas je skupina nadobudnih (vendar izkušenih) učiteljev sklenila, da združimo podatke, ki jih kot posamezniki imamo, ter s pomočjo njihove analize podpremo študente in študijski proces. Zgledovali smo se po gradivih Educause, ki je pred tem izvajal tudi spletne delavnice na to temo. Po dveh mesecih smo odstopili od tega projekta, saj so se pojavili apetiti nekaterih sodelavcev, da bi pridobljene podatke uporabili pri sprejemanju odločitev, ki so povezane s financiranjem študijskega procesa in dela učiteljev. Torej za finančno uspešnost (prihranek) študijskega procesa in ne za njegovo večjo kakovost in uspešnost študentov.

Takoj ko pride do takšnih teženj, moramo pač pretehtati moč vpliva vpletenih. Pot do zlorabe podatkov je namreč zelo kratka. Odločili smo se opustiti vse aktivnosti, saj nevarnosti zlorabe podatkov nismo znali/mogli omejiti. Uporaba "learning analytics" zahteva veliko mero odgovornosti in visoko raven etičnih standardov celotne institucije, v nasprotnem so lahko negativne posledice prevelike.

Šarolta