22 junij 2016

EVRO-SREDOZEMSKA KONFERENCA - "PREVAJANJE ZA DIALOG"


Morda vas bo zanimal poziv na konferenco Prevajanje za dialog, ki je prva konferenca na visoki ravni te vrste na območju Evro-sredozemske regije. Zbralo se bo okoli 100 strokovnjakov in kulturnih ustvarjalcev na področju literature in  prevajanja, ki bodo osrednjo pozornost namenili osrednji vlogi prevajanja v trenutno nastajajočih družbeno kulturnih izzivih v sredozemskem prostoru. Vključene bodo vse interesne skupine "prevajalske verige" – založniki, avtorji, akademiki, knjižnice, prevajalci, organizacije civilne družbe, fundacije in javni ter zasebni zavodi – za razpravo in predstavitev prevajanja kot osrednjega orodja medkulturnega dialoga.
Program konference bo podprt s petimi glavnimi cilji:
  • spodbujati in lajšati mobilnost medkulturnega znanja, idej in akterjev v regiji;
  • spodbujati in širiti mrežo sodelovanja akterjev, vključenih v prevajalsko; verigo promoviranja medkulturnega dialoga;
  • usmerjati vire in financiranje skozi ad hoc javni in zasebni finančni Evro-sredozemski instrument / sklad;
  • prenos kulturne raznolikosti in vključevanje mladih, kot ciljnega občinstva, na področju prevajanja, ki spodbuja medkulturni dialog;
  • predstavitev in poudarek dobrih praks v prevajanju. 
Več na: http://www.mzz.gov.si/si/evro_sredozemska_konferenca_prevajanje_za_dialog/

Ni komentarjev: