14 september 2016

Vabilo na konferenco o jezikih v turizmu, 15. in 16. 9.

Na Turistici bo v četrtek, 15. 9. in petek, 16. 9. 2016 v predavalnici 201
potekala 3. bienalna mednarodna konferenca "Tuji jeziki in turizem", ki jo
skupaj organiziramo v sodelovanju s Fakulteto za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu iz Opatije in Fachhochschule Burgenland iz Eisenstadta.
Poučevanje tujega jezika v turizmu je lahko uspešno le takrat, ko sledimo
trendom in izzivom na področju poučevanja tujega jezika stroke in potrebam
turistične stroke. V ta namen želimo povezati raziskovalke in raziskovalce,
predavateljice in predavatelje tujega jezika v turizmu ter predstavnice in
predstavnike iz turističnega gospodarstva, da si izmenjamo sodobne pristope
in metode uspešnega poučevanja tujih jezikov v turizmu za potrebe
turističnega gospodarstva. 
 
Vljudno vabljeni!

Ni komentarjev: